2006/02/21

El treball en equip i la confiança

En un article publicat ara fa uns mesos, presentava les claus d'un equip eficaç (veure article).
En aquesta reflexió s'enumeraven diferents factors que faciliten o possibiliten l'èxit d'un equip de treball i es destacaven alguns com la comunicació, el compromís, la col·laboració, el coneixement, la creativitat,...


Pel que fa a la comunicacio, he publicat vàries reflexions i referències (veure "L'illa dels 5 fars" i "La comunicació no Verbal")
També hi ha una reflexió sobre la creativitat (veure "Analistes Creatius").

Ara bé, hi ha un altre factor molt important en el dia a dia de l'equip de treball: la confiança.

Si refexionéssim sobre la diferència entre un grup de persones que treballen plegades i un equip de treball, podríem dir que treballar en equip suposa, entre d'altres coses:

  • Hi ha una necessitat entre els membres de compartir habilitats i coneixements
  • Els membres de l'equip tenen uns perfils que es complementen
  • Existeix una relació de confiança.

És aquesta confiança la que ens permet delegar en un altre companys i compartir treballs sabent que aquest complirà la seva part.

Aquesta confiança només es pot produir després d'un període de coneixement mutu, de comprovar l'habilitat tècnica dels diferents mitjans de l'equip i la seva qualitat humana.
Sorgeix, llavors, el prestigi de cada membre de l'equip.

De fet, la confiança i el prestigi van molt vinculats.

La confiança expressa un sentiment que sorgeix amb la relació entre les persones que composen l'equip.
El prestigi expressa la vàlua tècnica demostrada, és a dir, el preparat que està cada membre de l'equip per a realitzar el seu treball.

Ens referim, per tant, un cop mes, a una variable fonamental per a cohesionar un equip i treballar en equip: el temps.
Cal donar temps a les persones per tal que es coneguin, treballin plegats i arribin a confiar els uns amb els altres.

2006/02/16

Article "¿Grupos o equipos?"

Aquest matí he estat fullejant l'edició de "Universidad y Empleo", el suplement de La Gaceta de los Negocios / Menos 25.
I he trobat, com no, un article que portava per títol "¿Grupo o Equipos?", escrit
per en Juan Antonio Romera, Professor de la E.N. San Pablo-CEU.

M'ha semblat un article molt interessant, ja que en poc espai resumia molts dels articles i notes publicats en aquest weblog.

He intentat localitzar l'article per Internet, però sembla ser que aquest suplement no té versió digital.
I és per això que he cregut important de reproduir-lo.
Per tal de mantenir el text integre i idèntic, el reproduiré en castellà, tal i com està redactat.

"Una de las principales conclusiones que aparece en todos los estudios sobre el trabajo en equipo es que la productividad está estrechamente ligada a las relaciones entre las personas del equipo y las emociones que surgen.
Algunos equipos no funcionan porque no existe confianza entre sus miembros.
Se trata de equipos disgregados, formados por personas que a la postre no tienen tiempo para relacionarse a nivel personal.
Incluso algunos equipos que trabajan vía internet o vía telefónica, experimentan la necesidad de conocerse también a nivel personal y otorgarse aprecio y prestigio (prestigio es la forma profesional de apreciarse).
Es muy importante tener en cuenta que un buen equipo nunca es fruto del azar, sino del esfuerzo a través del tiempo.

Ahora bien, al igual que los seres humanos, los equipos de trabajo van madurando de manera progresiva.
De hecho, podemo hablar de una infancia y de una madurez en todo equipo.
En la medida en que madura se van afianzando en el equipo unos métodos o formas de trabajo y cada vez conocemos mejor a nuestros compañeros.

En la fase de infancia los miembros del equipo llevan un corto período de tiempo trabajando juntos y por tanto deberán esforzarse en los siguients puntos:
  • establecer entre ellos lazos de afecto, cooperación y jerarquía (determinar y tener claro cuál es el papel o función de cada miembro del equipo)
  • fijar objetivos o metas comunes; tomar decisiones en beneficio del equipo y aceptar las decisiones que tome el equipo
  • analizar las tareas que se deben llevar a término y decidir quién o quiénes son los responsables de cada una de esas tareas.
<>La creencia de que las tareas que se desarrollan son responsabilidad del jefe es falsa.
Esta creencia conduce a muchos equipos a encasillarse en la rutina por la falta de responsabilidad.

Por el contrario, el equipo que poco a poco va dividendo e identificando sus tareas y es capaz de nombrar claramente un responsable para cada una de éstas, consigue implicar al equipo y aumentar en gran parte su creatividad y responsabilidad al permitir que sus miembros tengan poder de decisión.

En esta fase a la que nos referimos, el grupo irá avanzando poco a poco en un proceso pendular, o lo que es lo mismo, avanzaremos tres pasos y retrocederemos dos.

Algunas personas puede que necesiten en esta fase señales de aprecio, mientras que otras puede que requieran mayores cotas de autonomía.

Estos comportamientos sin duda suelen desorientar a la persona responsable de dirigir el equipo pues le puede resultar una tarea complicada diferenciar dónde tienen que poner la autoridad y dónde el afecto.

No resulta extraño observar en este periodo discusiones y conflictos dentro del grupo que conducen al descontento de alguno de sus miembros.
La desconexión de algún miembro del grupo pone en peligro la identificación como equipo.

Si conseguimos que el equipo avance y permanezca unido, podremos obtener una personalidad propia como equipo y desarrollaremos un orgullo de pertenencia al equipo.

Podemos distinguir un equipo maduro por las siguientes características:

  • dentro de los miembros existe un proceso de individualización (se tolera e incluso se estimula que cada persona se exprese como es, se le concede más libertad de actuación personal)
  • como consecuencia de esta individualización las personas se suelen agrupar por afinidades, creando subgrupos dentro del equipo
  • y existe una personalidad o cultura de equipo."

2006/02/12

Els Premis Innovacat

Creiem en les idees que obren nous camins. Creiem en les experiències empreserials que ens fan créixer. Tens una idea que es pot transformar en una empresa de futur? Tens una empresa que té projectes innovadors?

Així diu la promoció d'un premis, els premis Innovacat (http://www.premisinnovacat.com) organitzats des de l'Ajuntament de Manlleu, a través de la seva Oficina de Promoció Econòmica, i amb el suport de dues empreses privades, Grup Bon Preu i Fundició Dúctil Benito.

Podríem dir que és un projecte de suport a "futurs projectes".
I donat que m'hi sento "personalment vinculat", he cregut interessant de compartir-lo a través d'aquest weblog.