2010/04/27

The new economy of technological change (From Annual Meeting of TECNIO)

This morning, I’m participating in the 1st Annual Meeting of TECNIO (TECNIO ACC1Ó), the catalan network of innovation agents, in Barcelona, representing the Microsoft Innovation Center – Productivity Center(www.productivitycenter.org), one of the TECNIO member.

Tecnio

MICProductivity

The first lecture of the working sessions was in charge of Mr. Phillip McCann, professor of Economic Geography University of Groningen with the title “The new economy of technological change”

I want to share with you some of his thougths and proposals, that I consider are very interesting to know and think about:

 • Most of patents don’t have economic value.
  They don’t arrive to the market
 • Technology is not science.
  It’s about knowledge and information and must be linked with innovation and competitiveness
 • Deregulation and competition creates opportunities  for profits and that stimulates entepreneurship
 • Innovation is all about different aspects of technology.
  It consits in “doing things better that implies competitiveness and derives in growth
 • How is knowledge generated, transfered or shared, and applied or embodied?
 • Technology is embodied in people and systems
 • Various concepts of capital
  • Physical
  • Human
  • Social
  • Organisational
  • Institutional
 • It’s not enough to have good technology.
  It has to be marketed.
 • Types of innovation (OECD Oslo manual)
  • Product innovation
  • Process innovation
  • Radical innovation (new products to market)
 • Systems of innovation
  • Sectorial innovation systems
  • Technological innovation systems
  • National systems of innovation
  • Regional systems of innovation
 • Wich specific innovation system is dominant depends on the previling industrial, organizational and geographical structure
 • Elements/Aspects to consider in order to improve technology and economic development (author/guru)
  • (Marshall): specialisation
  • (Jacobs): Variety
  • (Porter): mutual transparency and competition
  • (Chinitz): nursery
  • (Vernon): life cycle
  • (Putnam): social capital and shared goals or values

I hope you will enjoy these ‘notes’.

2010/04/23

PGPSI: 7a Classe 200910 – 2nQd (22/04/2010)

La setena sessió de classe de PGPSI d’aquest semestre va cobrir, ahir, els aspectes relacionats amb la Gestió del Risc/Riscs en un projecte.

Per la qual cosa, vam revisar els 6 processos que el PMBOK proposa que un cap de projectes (i el seu equip) apliqui durant la planificació i el control del projecte:

 1. Planificació
  1. Pla de Gestió del risc
  2. Identificació dels riscs
  3. Anàlisi qualitatiu dels riscs
  4. Anàlisi quantitatiu dels riscs
  5. Planificació de les respostes als riscs
 2. Control i Seguiment
  1. Monitorització i evaluació dels riscs

A mes, tal i com comentàvem, algunes metodologies com el MSF (Microsoft Solutions Framerwork) proposen que a l’inici del projecte (Envisioning) ja es dugui a terme una avaluació del risc del projecte.

Aquesta avaluació també es sol dur a terme durant el pre-projecte o definició del mateix, per exemple.

Com a cas exemple vam veure una eina ‘real’ d’avaluació del risc d’un project atenent a un conjunt de fonts de risc (origens).

També havíem vist una altra manera d’avaluar el risc d’un projecte durant la confecció del seu Business Plan, en la Gestió de la Cartera de Projectes, fent servir el Microsoft Project Portfolio Server.

Coneixeu metodologies de gestió del risc?

En teniu d’identificades? Sabeu de llocs web on puguem treure mes informació al respecte?

2010/04/20

La gestión de proyectos en PYMES y el PMI/PMBOK

(Artículo publicado en el blog del Postgrado en Gestión de Proyectos TIC: www.gestionproyectostic.com)

Esta tarde, coorganizada por CATIC, Socio de Innovación del CIP y el Centro de Innovación en Productividad, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Manresa, uno de los patronos del centro, estamos llevando a cabo la jornada “Gestión de Proyectos en PYMES”: http://www.catic.cat/index_esdeveniments.php?id_esdeveniments=64

El evento cuenta con la presentación del CIP, a cargo Ramon Costa (como introducción a la misma y centrándose en la mejora de la productividad en la gestión de proyectos), de Eva López, miembro del capítulo de Barcelona del PMI (www.pmi.org) y del Centro Tecnológico de Manresa, patrono del CIP, de Miquel Àngel Pérez, del Centro Tecnológico Leitat y de dos partners del Centro de Innovación:

 • ColumbusIT, con la participación de Albert Renom
 • OdPe, representado por Lluís Beltran

ColumbusIT OdPeRegistered

Os invitamos a que visitéis la página de CATIC (www.catic.cat) para poder tener todo el material de la jornada.

image

Y aprovechamos, para compartir en este post, dos de los materiales, el correspondiente a la presentación del PMI/PMBOK y la de Ramon Costa.

2010/04/19

“Com millorar la nostra productivitat”

Aquesta serà una setmana farcida de xerrades, presentacions i jornades.

La primera, avui per la tarda, d’aquí a poca estona al Col·legi d’Economistes de Catalunya, organitzada per la Comissió OSI (Organització i Sistemes d’Informació): http://comissioosi.wordpress.com.

image

Aprofito per a compartir amb els lectors i seguidors del bloc, el material de la mateixa, per si fos del vostre interès.

2010/04/15

Formació 2.0

Ara fa quatre anys, la Cambra de Comerç de Sabadell, va posar en marxa la seva comissio de Formació i Gestió del Coneixement.

El director del departament de Formació i Consultoria de la Cambra, un bon amic, el Joan Valls, em va proposar que m’hi incorporés com assessor extern, cosa que vaig fer amb molt de gust i orgull.

Durant aquests quatre any, he intentat col·laborar en les diferents activitats que s’han organitzat, des d’aquesta comissió, com per exemple la “Jornada sobre Gestió del Coneixement”, l’any 2007.

Avui s’ha dut a terme l’última reunió de treball d’aquesta comissió.

I la meva darrera, i humil, contribució ha estat fer una presentació sobre Formació 2.0' o com les eines Web 2.0 poden ajudar a enriquir el procés d’aprenentatge.

M’he compromés que publicaria, en el blog, la presentació i per tant, aquí la teniu.

PGPSI: 6a Classe 200910 – 2nQd (15/04/2010)

La sessió d’avui de l’assignatura s’ha centrat en la gestió de l’equip de treball d’un projecte.

Hem revisat els diferents processos a tenir en compte tant a l’inici com a la planificació del projecte, referent a aquest àmbit i hem comentat diferents tècniques a utilitzar:

 • Identificació dels stakeholders i l’equip clau del projecte, a l’inici
 • La definició dels rols necessaris en el projecte
 • La definició de l’organigrama de treball
 • L’elaboració de la Matriu d’Assignació de Responsabilitats

Hem vist diferents exemples d’aquestes tècniques i, en especial, hem revisat els models de ‘Clústers de Rols’ que proposa el Microsoft Solutions Framework:

 • Product Management
 • Programa Management
 • User Experience
 • Development
 • Test
 • Release Management

I de cadascun d’ells, hem comentat la seva orientació i les principals tasques i ho hem contrastat amb la definició, mes ‘clàssica’, de perfils de la metodologia Metrica.

Coneixeu recursos on s’especifiquin rols de treballs de projectes TIC?

Quins rols hi ha definits a les empreses on treballeu vosaltres?

Finalment, hem estat comentat els aspectes centrats en la direcció de persones i equips de treball:

 • Les claus d’un equip eficaç
 • El cicle de vida d’un equip

I hem comentat exemples, revisant l’exemple d’un equip de ‘vela’

També hem vist models i exemples de tècniques i plantilles que s’apliquen durant la planificació organitzacional del projecte:  http://isb.wa.gov/pmframework/examples.aspx

Coneixeu altres recursos similars?

Finalment, i lligat, amb les principals claus d’un equip eficaç, hem fet l’exercici de valorar (individualment i en equip) aquestes, amb el següent resultat::

 • Comunicació (16)
 • Compromís (12)
 • Conducció (11)
 • Coordinació (10)
 • Coneixement (10)
 • Confiança (10)
 • Creativitat (8)
 • Col·laboració (8)
 • Altres (5 vots, en total)

Conicidiu?

2010/04/13

PGPSI: 5a Classe 200910 – 2nQd (08/04/2010)

Després del parèntesi de tres setmanes, dijous passat vam seguir amb les sessions de ‘teoria’ de l’assignatura.

D’entrada, vam seguir veient els aspectes a considerar quan analitzem les necessitats de l’empresa/organització/negoci per a la definició del projecte o del ‘Business Case’.

Als aspectes ja treballats a l’anterior sessió (anàlisi de l’empresa i de l’entorn, requisits del negoci/departament, la contribució del projecte als objectius estratègics de l’organització, la cadena de valor i l’impacte que hi tindrà el projecte,…) cal sumar-hi:

 • L’estructura organitzativa de l’empresa
 • Els diferents cicles de vida (de l’equip de treball que plantegem, de la tecnologia a implantar o inclús de la maduresa de la nostra organització)
 • La metodologia que ens plantegem seguir
 • La definició dels ‘stakeholders’ del projecte
 • L’avaluació del risc del projecte

Amb tota aquesta informació podrem definir el Business Case que, posteriorment, podrem utilitzar en la fase de definició del projecte (pre-projecte, oferta,…) i també per a l’elaboració del Project Charter.

image

A partir d’aquí, ens hem centrat en els processos de la gestió de l’abast i el temps d’un projecte.

Hem vist exemples de documents de Project Charter i Definició Preliminar de l’Abast del Projecte i hem revisat els diferents elements a contemplar en aquests documents (o document, doncs a vegades, és un únic document):

 • Cap de projectes i responsabilitat i autoritat
 • Principals stakeholders i la seva responsabilitat
 • Objectius del projecte i producte a desenvolupar
 • Restriccions (temporals, de cost, de qualitat, de recursos,…) i supòsits
 • Relació amb les necessitats de negoci (Business Case, Business Plan,…)
 • Estimació de calendari i pressupost
 • Aproximació d’assegurament de la qualitat del projecte
 • ….
 • i sobretot, aprovació formal del projecte

El contingut i apartats d’aquests documents varia, com hem vist, en funció de les organitzacions, però el seu objectiu és sempre el mateix: “Autoritzar l’inici del projecte i recollir les principals informacions relacionades amb ell”.

Coneixeu de models i exemples de project charter?

Com ho feu a les organitzacions on treballeu?

A continuació hem entrat en la planificació de l’abast i hem comentat la tècnica del “Work Breakdown Structure (WBS)” o “Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)” i hem contrastat diferents exemples del PMI.

I per treballar la tècnica, hem fet l’exercici de planificar l’abast de la planificació d’un Congrès, en el nostre cas, de la ‘Jove Cambra Internacional’.

image

A l’útima hora de classe, hem revisat els principals processos en la planificació del temps: llista d’activitats, definició de les dependències i ordre d’execució, l’estimació de l’esforç i la concreció de tota aquesta informació en un diagrama de Gantt, identificant el camí crític, marges de demora,…


2010/04/08

Las tecnologías de la iProductividad y la Gestión de Proyectos

Durante esta mañana, estoy participando en una jornada jornada sobre “Gestión de Project & Portfolio Management” junto con OdPe (www.odpe.com), y nuestro Centro de Innovación (www.centroproductividad.com).

La agenda de la jornada podéis encontrarla en Jornada- Project & Portfolio Management- La productividad empieza por la estrategia de negocio (

La primera charla ha sido a cargo de Lluís Beltran, quién nos ha introducido los conceptos relacionados con la Gestión de la Cartera de Proyectos (Portfolio Management).

odpe2

A continuación, un servidor, Ramon Costa, he presentado la charla sobre “Las Tecnologías de la iProductividad y la Gestión de Proyectos”. Permitidme que en vez de explicarosla, os incluya, directamente, el material.

Finalmente, y después del café relacional entre todos los participantes, Beatriz Toral, de OdPe, nos ha presentado el entorno de Microsoft Project Server 2010 (, a partir de una demostración práctica de esta nueva aplicación.

odpe1

Os incluyo algunos vínculos a referencias y recursos de Microsoft Project 2010:

2010/04/05

Project Management Framework (model, templates, examples)

(Published, also, in my other blog: http://www.pgpsi.com)

When you are implementing a project management system in your organization or you want to improve your methodology, it is very useful to have different examples and templates of forms (project charta, management plan, communications plan,…).

There are some interesting resources in internet, but I want to recommend to visit this website: http://isb.wa.gov/pmframework

It corresponds to the Information Services Board of The Seal of the State of Washington. There, you will find its Project Management Framework.

But, also, you will find a lot of differents templates and examples, corresponding to the Initiation (http://isb.wa.gov/pmframework/introduction.aspx), Planning (http://isb.wa.gov/pmframework/introduction.aspx#planning), Execution (Execution Introduction), Closure (Project Closure Introduction) and Manteinance & Operations (Planning) stages:

 • Initiation
 • - Pre Charter
 • - Charter
 • - Project Organization
 • - Planning
 • Execution
 • Closure
 • Maintenance & Operation

  And three very useful links:

 • 2010/04/02

  Els Sistemes d'Informació a les Organitzacions

  A partir d’un correu, enviat per en Pere Botella, Catedràtic de la UPC, i membre del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI), del qual sóc professor associat, he estat llegint un interessant article amb el títol “Comparativa dels Sistemes d’Informació (SSII) i la Ciència dels Serveis, Gestió i Engineria (SMME) i la seva implicació en l’educació”.

  En un apartat de l’article, els autors, de l’Escola d’Economia i Gestió, de la Universitat Beijing Jiaotong, planteja les tres consideracions que l’estudi dels Sistemes d’Informació (SSII) haurien de considerar.

  Permeteu-me que us els reprodueixi, però enfocant-los una mica diferent. Quines són les tres qüestions que una organització (empresa,…) hauria de plantejar-se respecte als Sistemes d’Informació:

  • Per què els Sistemes d’Informació són tan importants per les organitzacions, actualment?
  • Com podem personalitzar els SSII/TIC per respondre als reptes de les organitzacions?
  • Com podem canviar les organitzacions per aconseguir el millor avantatge dels SSII/TIC?

  La primera qüestió tracta sobre la visió de les necessitats organitzatives i el desenvolupament estratègic d’una organització.

  La segona planteja com aplicar/incorporar les tecnologies per obtenir una ‘bona’ solució per a la nostra companyia.

  I la tercera fa referència a com adoptem aquests nous sistemes d’informació i aquestes tecnologies.

  Fixeu-vos com, un cop mes, la disciplina dels Sistemes d’Informació, te una base tecnològica, per suposat, però tracta, sobretot, de temes d’organització, negoci, economia,…

  2010/04/01

  eAdministració? Tramits 1.0

  Aquests dies he tingut l’ocasió de poder verificar/comprovar el grau de digitalització de les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) pel que fa als procediments derivats del naixement d’un fill.

  Diuen que estem a la societat de la informació i del coneixement i es parla de l’administració electrònica o eGovern i del dret del ciutadà a poder-se relacionar, de manera telemàtica, amb l’administració.

  Es així?

  Veiem-ho (basat en fets reals i viscuts en primera persona):

  • Primer pas: Registrar el nadó al Registre Civil. Per suposat, procés a la finestreta/presencial, amb uns quants documents de l’hospital. 1-0
  • Segon pas: Empadronar el nadó a l’Ajuntament. Per suposat, procés a la finestreta/presencial, amb el llibre de família que han actualitzat al Registre Civil. 2-0
  • Tercer pas: Registrar el nadó a l’INSS. Per suposat, procés a la finestreta/presencial, amb el certificat d’empadronament, el llibre de família i documents de l’hospital. 3-0
  • Quart pas: Assignació de pediatre pel nadó. Per suposat, procés a la finestreta/presencial, amb el document de l’INSS (pas 3), el llibre de família,…. 4-0
  • Cinquè pas: Aconseguir el document de l’empresa per al permís ‘patern’. Cap problema. Des de l’empresa (www.centreproductivitat.cat) me’l van fer, el van digitalitzar i me’l van enviar per correu electrònic. 4-1. No es administració. Es empresa privada.
  • Sisè pas: Aconseguir el document de l’empresa (Departament d’Educació) per al permís ‘matern’. Viatge d’Igualada a Sant Feliu de Llobregat per er la sol·licitud a la finestreta/presencial (no hi ha opció de fer-ho virtualment/telemàticament). Sol·licitud feta (en paper). 5-“1”
  • Sisè pas bis: Al cap de tres dies, tornar a Sant Feliu de Llobregat, a recollir el paper de l’empresa. 6-“1”
  • Setè pas: Sol·licitud de la ‘baixa’ per paternitat. Per suposat, procés a la finestreta/presencial de l’INSS, amb el document que em van enviar de l’empresa, mes el llibre de família, … 7-“1”
  • Vuitè pas: Sol·licitud de la ‘baixa’ per maternitat. Per suposat, procés a la finestreta/presencial de l’INSS, amb el document que vaig recollir, en el segon viatge, a Sant Feliu de Llobregat, mes el llibre de família, … 8-“1”
  • Novè pas: Sol·licitud de l’ajuda de la Generalitat per tenir un infant menor de 3 anys, Tinc el certificat digital (IDCat), per tant ho faré telemàticament. Tot perfecte. Arriba a l’últim pas i: “… si us plau, ha de fer arribar a… una fotocòpia compulsada del llibre de família…”. Un viatge mes. 9-“1”
  • Desè pas: Sol·licitud de l’ajuda del Govern Espanyol per naixement,… Tinc el certificat digital (IDCat). Ho podré fer telemàticament? Doncs sí. I sense cap ‘presencia’.

  Conclusió:

  9 processos presencials a finestreta. 2 telemàtics (1 de l’empresa privada) i 2 viatges d’Igualada a Sant Feliu de Llobregat.

  Administració Electrònica?
  No. Està clar que no.

  Estem en el món dels tràmits 1.0!