2015/11/15

"Les habilitats digitals per al nou món del treball"

Aquest dimecres passat, vaig tenir ocasió de tornar a col.laborar amb els estudis d'Empresa de la Fundació Universitària Bages (www.fub.cat), anys després d'haver-ne estat professor associat.

En el marc de la segona Fira Borsa de Treball dels estudis Premium d'ADE (Administració i Direcció d'Empresa) vaig presentar 'les habilitats digitals per al nou món del treball', davant dels representants de les organitzacions col·laboradores de la Universitat.

La meva conferència va girar al voltant del conjunt d'habilitats digitals que els professionals hem de desenvolupar per a ser més eficients, àgils i competitius en el nou món del treball.
Un entorn cada vegada més global, social, hiperconnectat, flexible,... i que ens requereix a treballar amb múltiples dispositius i aplicacions per a poder treure el màxim profit de les eines tecnològiques.


Comparteixo, d'una banda, el material de suport de la xerrada.

I de l'altre, el model d'habilitats digitals que vaig elaborar ara fa ja un any, a partir de l'anàlisi de diferents models de competències digitals i de la pròpia experièncial al nostre centre d'Innovació, el MICProductivity (www.micproductivity.com) i a l'escola de negocis eada (www.eada.edu).