2013/02/14

Recull d’articles, publicacions i contribucions

Com comentava en un post anterior del meu blog, aquests dies, per temes acadèmics, he estat revisant i actualitzant les meves diferents publicacions, articles i contribucions a congressos, events i llibres, realitzats durant els darrers anys.

He aprofitat per actualitzar el meu CV al linkedin amb aquesta informació (www.linkedin.com/in/ramoncosta) i també ho he organitzat, per temes, per compartir-ho a través del blog, per si pugués ser d’utilitat als lectors del mateix.

Els he classificat per temes i no per data, per a facilitar-ne l’accés.

La  majoria de materials estan disponibles, també, al meu espai de slideshare (www.slideshare.net/rcosta)

Sistemes i Tecnologies de la Informació (STI)

image
image
New World of Work, Flexible Working i iProductivitat
image
image

image

image

Empresa 2.0
image
Direcció de Projectes

50 lecciones de management

Emprenedoria Corporativa

image