2019/09/28

La gestió del temps amb Outlook - Material de suport

Un dels tallers que més vegades he tingut ocasió d'impartir des de la nostra empresa, MICProductivity, és el de "Gestió eficient del temps amb Outlook".

Han estat centenars (i llargues) d'edicions que he dut a terme i a les que caldria sumar les dels meus companys.

 Aquests dies he estat actualitzant el material per adaptar-lo a un taller "avançat" que inclogui aspectes també d'integració amb altres eines, i funcionalitats que normalment no treballem en el curs "estàndard".

 I com sempre, m'ha semblat interessant de poder-lo compartir amb els lectors del blog i amb tots aquells professionals que, com jo, persegueixen treure el màximn profit d'una eina, com Outlook, que tots tenim i que, a vegades, no aprofitem del tot. Confio que agradi...

 

2019/09/08

(Publicado, originalmente, en mi blog profesional sobre "Habilidades Digitales y Tecnologías de la Información": http://www.pgpsi.com

Relacionado con el III Estudio sobre el nivel de madurez digital de los directivos en España 2018, impulsado por la escuela de negocios eada (www.eada.edu) y dirigido por un servidor, ayer, en la edición de "El Periódico" se publicó un reportaje sobre la transformación digital de las organizaciones y en el que tuve ocasión de colaborar.

Aprovecho para compartirlo por si fuera de interés de los lectores de este blog.Esquema de trabajo "Adopción y Gestión del Cambio y los Proyectos"

(Post publicado en mi blog profesional sobre "Gestión del Cambio y Proyectos" (http://gestionpracticadelcambio.blogspot.com/) 

Uno de los ámbitos tanto de trabajo en mi compañía (MICProductivity) como en las sesiones de formación que imparto en la escuela de negocios EADA y en la Universidad (EUG) es la "Adopción y Gestión del Cambio" (AGC).

Estos días he aprovechado para pasar a limpio, y completar, un esquema que intenta resumir tres modelos o metodologías:

- El modelo de 8 pasos de Kotter para apoyar el cambio organizacional
- El modelo y proceso ADKAR de Prosci para la gestión del cambio inidividual
- El modelo de AGC del MICProductivity como apoyo a los proyectos tecnológicos

Confío que sea de utilidad: https://www.slideshare.net/rcosta/esquema-adopcin-y-gestin-del-cambio-organizacional-y-en-proyectos