2022/05/05

El per què la "Transformació Digital" de les organitzacions i en què consisteix?

Un dels aspectes que treballo en moltes de les meves sessions a l'escola de negocis eada (www.eada.edu) dels programes d'Executive MBA, Direcció de Màrqueting o del Postgrau en Transformació Digital, que dirigeixo, es precisament, en què consisteix la "Transformació Digital" de les organitzacions.

També és un dels aspectes que cobrim als estudi d'ADE de la UManresa o a les Escoles Universitàries Gimbernat.

Fruit de la reflexió i de les sessions, volia compartir un "breu article" per a resumir quina és la meva visió al respecte.

:-)

Confio que pugui ser d'interès per als lectors del blog.

"Durant la segona meitat del segle passat, vam assistir a la incorporació de la computació, els ordinadors i les tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC) i l'internet a les organitzacions, a la societat, a les escoles i en el dia a dia de les persones.

Durant aquests anys vam anar incorporant, dins de les nostres companyies, eines com els sistemes de gestió empresarial (els ERPs en anglès), les eines de gestió comercial (els anomenats CRMs), les aplicacions per a gestionar fluxos de treball i eines de comunicació com el correu electrònic, les webs, els cercadors i el comerç electrònic, entre d'altres.

Totes aquestes eines digitals van transformar la nostra manera d’accedir a la informació i els continguts, en com duiem a terme les compres i adquisicions de productes, les contractacions de serveis i com ens comunicavem i relacionavem amb el nostre entorn.

Van ser la base del que anomenem la tercera revolució industrial, juntament amb la robotització del processos industrials, i van suposar la digitalització i automatització dels processos empresarials de gestió de la informació i les dades.

Des de ja fa diversos anys però, podem afirmar que estem de ple en la quarta revolució industrial, també anomenada revolució digital o indústria 4.0

Aquesta quarta revolució industrial està caracteritzada per l’ús massiu d’aquestes noves tecnologies (internet, comerç electrònic, xarxes socials …), però també per l’adopció dels dispositius mòbils (smartphones i tauletes, principalment), en el nostre dia a dia i per la incorporació i explotació d’un conjunt de tecnologies digitals com el Cloud Computing, la realitat virtual i augmentada, el Big Data, la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, els Bots, o el blockchain com a exemples.

Però també es caracteritza per la convergència dels sistemes digitals, físics i biològics i la incorporació d'altres eines i tecnologies, com els drons i la impressió 3D, l'ús de nous materials com el grafè, els avenços en genètica i la nanotecnologia, els vehicles autònoms o l'aplicació de noves energies renovables.

La majoria d'aquestes tecnologies, per no dir totes, són disruptives, com també ho van ser en el seu moment la màquina de vapor, el telèfon, el cotxe, els ordinadors o l'Internet.

Podríem definir una tecnologia disruptiva com "aquella que ens permet transformar la manera en que vivim i/o treballem i que a més a més substitueix o fa innecessàries les tecnologies i innovacions anteriors". Només cal que pensem en com ens ha canviat la vida l'ús del smartphone i l'internet mòbil.

Totes aquestes tecnologies disruptives estan provocant canvis en l’entorn empresarial i social:

 • canvis en com les persones es comuniquen i col·laboren, 
 • com consumeixen la informació i els continguts multimèdia
 • com adquireixen béns i serveis i els consumeixen
 • com ens formem
 • estan canviant els models econòmics i financers i els models de negoci
 • es modifiquen i apareixen noves professions  es destrueixen llocs de treball, se’n creen de nous i se'n transformen d’altres
 • o com incorporem nous models i metodologies de treball i evolucionen els processos organitzatius
 • Estan canviant les expectatives que els clients i usuaris tenen amb la manera de relacionar-se amb les seves companyies amb l'omnicanalitat
 • les lleis s’adapten davant aquests nous comportaments, noves tecnologies i eines
 • apareixen nous riscos de frau i seguretat
 • i també es detecten noves addiccions, entre d’altres canvis

Les tecnologies digitals també faciliten l’aparició de nous models de negoci com les economies de plataforma i comporten el desenvolupament d’empreses tecnològiques que disrompen els entorns d’activitat clàssics com per exemple les Fintech en el sector bancari.

I finalment, i vinculat als models de negoci, veiem com aquestes tecnologies permeten ampliar models d’ingressos clàssics (com el de "producte i consumibles", el de "subscripció" o el de "micropagament"), permeten aplicar nous models d’ingressos com "la llarga cua", associada als "Marketplaces",  i faciliten incorporar noves modalitats com el "Free", el "Premium" o el "Freemium".

Tots aquests canvis ens porten al que anomenem la disrupció digital i que impacta a qualsevol sector d’activitat o indústria.

No hi ha cap empresa que no es vegi impactada per les innovacions provinents de l’ús d’aquestes tecnologies disruptives:

 • amb l’aparició de nous competidors
 • amb noves propostes de valor i nous models de negoci ingressos
 • amb el sorgiment de nous productes substitutius
 • amb canvis en les barreres d’accés a un mercat
 • amb noves legislacions, models econòmics, tecnològics, financers... 
 • i amb noves expectatives i demandes dels usuaris.

Només cal pensar en exemples de com ha canviat l’entorn de sectors d’activitat com les llibreries, les agències de viatges, el servei de transport de persones, els diaris, el lloguer d’immobles i habitacions d’hotel o el repartiment de mercaderies i paquets, entre d’altres.

I, davant d’aquest context, entorn i economia digital, les organitzacions han de transformar-se per adaptar-se com a resposta d'aquests canvis tal i com sempre han fet, històricament.

A dia d’avui, a aquesta transformació l’anomenem "transformació digital", ja que bona part de les tecnologies i innovacions que provoquen aquesta disrupció són digitals.

I, què implica transformar-se digitalment?

Podríem definir la transformació digital com la "incorporació i integració de les tecnologies digitals en totes les àrees d’una empresa canviant la manera d’operar i de donar valor als clients i el redisseny dels mètodes de treball a partir de digitalització dels processos i la implantació de noves plataformes".

Però amb aquesta definició ens quedaríem curts.

D’entrada, cal dir que aquesta transformació va més enllà de la simple incorporació d’eines i plataformes digitals i aplicacions i entorns informàtics.

Va de canviar la manera de treballar:

 • En primer lloc ens hem de replantejar redefinir repensar l’estratègia de l’empresa: allò que fem, per aquí ho fem i com ho fem
 • A continuació, caldrà modificar o incorporar nous models de negoci:  la proposta de valor, la segmentació dels clients, els canals, els models d’ingressos, les activitats clau…
 • Després, haurem de dissenyar i desenvolupar nous productes i serveis
 • I, d’acord amb aquestes decisions, haurem de redissenyar els processos de treball tan productius com organitzatius i de gestió
 • I, per suposat, caldrà que preparem nous canals de relació amb els clients, usuaris i mercat

I serà, en aquest moment, quan caldrà que ens plantegem quines tecnologies (Cloud Computing, IoT, Blockchain, RV/RA) hem d’aplicar i quines eines i plataformes de treball per a la comunicació, la col·laboració i el treball en equip hem d’incorporar.

Ara bé, totes aquestes actuacions comportaran un canvi radical en la manera de treballar.

I per dur a terme tot aquest canvi cultural a les nostres empreses ens farà falta, a més a més:

 • incorporar nous models i metodologies de treball, al voltant de la mentalitat àgil com per exemple "Lean Startup", "Design Thinking" o "Busines Model Canvas", 
 • posar en marxa noves maneres de gestionar els projectes amb metodologies àgils com "Scrum", 
 • integrar les noves eines digitals, tecnologies i entorns de treball com la plataforma Microsoft 365, per posar un exemple, 
 • facilitar l’adopció tecnològica d’aquestes aplicacions digitals entre els professionals de la companyia i el canvi associat a elles , amb metodologies com ADKAR de l’empresa Prosci 
 • i, molt important, caldrà desenvolupar les competències i habilitats digitals, de tots els implicats.

En resum, davant d’aquest context digital, les empreses han de transformar-se, digitalment, per adaptar-se. I aquesta transformació té molt a veure amb les tecnologies digitals però va més enllà de les eines."