2009/12/15

About Project Management (usefull for CompTIA IT Project + and PMP certifications)

Recently, I found a very interesting web with a lot of resources about official certifications, including CompTIA IT Project+ and PMP (PMI).

They have published a lot of definitions that are very interesting and usefull in order to prepare these two exasms.

I can assure you.

Let mi share with you, some links of its content, grouped by the different subjects of ‘Project Management’.

About Scope Management

About Time Management

About Risk Management

About Stakeholders

About Change Management

About Cost/Finantial Mangement

About Quality Management

About Procurement Management

About Team Management

About Monitoring a project

2009/12/13

Managing costs in project management. Earned Value Management

One of the most important area in project management is Cost. Project Managers are responsible to identify and manage the budget of the project and its costs.

One of the main techniques to monitor and control costs in a project is the ‘Earned Value Management'.

I will try, in this post to explain some concepts related to this tecnique (EVM).

The actual cost of the project is the sum of the collection of:

 • amount charged on invoices from vendors and consultants
 • the ‘money’ amount assigned to the team members’ hour or the tasks the are completing.

A commited cost is the amount of money approved and assigned to a portion, or the entirety, of a project.

The comparison of the actual and commited cost should reflect on the cumulative budget cost for the entire project.

The key to controlling finances within your project is to safeguard your budget and react to cost variances as soon the appear. When cost variances happen (and sooner or later they will), you will need a plan to analyze the costs and see what offsets may be made to control the total actual costs for the project.

Earned Value (EV) is an excellent system to test, in an ongoing process, if the work completed on a project is in allignment with the budgeted costs of a project. Earned Value is a  measure for project performance.

Earned Value Management (EVM) has a few fundamental values:

 • Budget at Completion (BAC). The amount of money budgeted for your project prior to the start of the project implementation phase. This is the expected cost of the project.
 • Planned Value (PV). It is how much the project should cost to get to a specific point in the schedule. Planned Value used to be known as the Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS). For example, if a project has a budget of 100.000€ and month six represents 50% of the project work, the PV for month six is 50.000€.
 • Earned Value (EV). It is representative of the work completed to date regardless how long it took to accomplish it. Earned Value used to be known as the Budgeted Cost of Work Performed (BCWP). The value of the work performed (Earned value i a ‘money’ amount assigned to the value of the work performed by the project team or vendors). The percentage of the work completed allows the project manager to compute the amount of the Earned Value for the work unit. For example, it a project has a budget of 100.000€ and the work completed to date represents 25% of the entire work, its EV is 25.000€.
 • Actual Costs (AC). The amount of money actually incurred by the project to date. Actual Costs is the actual cost of monies the project has required to date. For example, if a project has a budget of 100.000€ and 35.000€ has been on the project to date, the AC of the project would be 35.000€.
 • Cost Variance (CV). The  difference in the amount of budgeted expense and the actual expense. A Cost Variance occurs when the actual cost of the project is different than the EV. For example, your EV is calculated to be 25.000€, but you had to spend 35.000€ to get there.
 • Schedule Variance (SV). A Schedule Variance occurs when the EV is less than the PV. For example, the project is supposed to be worth 75.000€ in month six; however, at month six your EV is only 45.000€. You’ve got a whopping SV of 30.000 €.

Earned Value (EV) can be calculated a few different ways, but the most accessible formula is simple “EV=% of work complete over BAC”. For example, if the project’s BAC is 200.000€ and the work is 10% complete, the EV is 20.000€.

The primary benefit of predicting Earned Value is than project manager can predict if the project is going to be in finantial trouble early on the implementation phase.

To apply the formula, project manager needs to first have completed all the planning stages. The project manager must have the WBS completed with accurate predictions fo the amount of time required for each of the work packages.

Le't’s take an example:

“We have a project that has a budget of 250.000 €. The project is 15% complete, but it should be 20% complete by this point in the calendar and, in addition, the project manager has had to spend 43.000 € of his budget just to get to this point in the project.

Let’s calculate the different values:

 • Budget at Completion (BAC): 250.000 €
 • Actual Costs (AC): 43.000 €
 • Earned Value (EV): 37.500 € (15% of 250.000 €)
 • Planned Value (PV): 50.000 € (20% of 250.000 €)
 • Cost Variance (CV): AC – EV = 43.000 – 37.500 = 5.500 €
 • Schedule Variance (SV): PV – EV = 50.000 – 37.500 = 12.500 €

At last, we have two other indicators (Cost Perfomance Index and Scheduled Perfomance Index) that we can use in order to predict the result of the project.

 • The Cost Performance Index (CPI) is a reflection of the amount of actual cumulative dollars spent on a project’s work and how close that value is to the predicted budgeted amount. To compute the CPI, we divide EV by AC. CPI = EV / AC.
 • The Scheduled Performance Index (SPI) is a formula to calculate the ratio of the actual work performed versus the work planned. The SPI is an efficiency rating of the work completed over a given amount of time. SPI = EV / PV

For example,

 • A project has a budget at completion (BAC) of 209.300€, amnd to date the project has spent 34.500€ on Actual Costs (AC). Based on the percentage of the completed project, which is 15%, the EV is 31.395€. The Planned Value (PV), however, is 36.000€. The project also has a Cost Variance of 3.105€.
  So, the Cost Perfomance Index (CPI) is EV/AC = 31.395/34.500 = 0,91, which means the project is 9% off the target rate of spending for this stage in the project.
 • If the EV is 18.887€ and PV is 20.875€, the SPI (Scheduled Performance Index) is 0.90 (EV/PV) which is less than one, so this project is not on schedule

To predict how much harder you and your project team will need to work to finish the project on time and on schedule, you’ll need to calculate the TCPI (To-Complet Performance Index). If this index is greater than 1, you’ll have to buckle down and work harder. If the result is 1 or less you can make it on your current schedule.

The formula is TCPI = Budget – Earned Value (EV) / EAC – AC, where EAC is Estimated Cost at Completion

Let’s do an example:

 • Let’s assume the BAC of our project is 75.000€ and EV is 5.000€. The Estimated Cost at Completion is 75.000€ and the AC is 7.500€. The TCPI is (75.000-5000)/(75.000-7500) = 103.7%. It means that the project team will have to work 3.7% harder than originally planned to finish on time and on budget.

I know it is hard to understand the first time, but it is easy when you realize the meaning of echa index and value.

Good luck!

2009/12/02

Les TIC i les oportunitats davant la crisi

Aquest matí, al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa, he tingut ocasió de participar en una taula rodona dins la jornada ‘Oportunitats davant la crisi’.

Després de la inauguració, a càrrec, entre d’altes, de l’alcalde de Masquefa, Sr. Boquete, el president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, el Sr. Teo Romero i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, el Sr. Ramon Felip, ha tingut lloc una conferència, a càrrec del Sr. Jordi Balsells, director general de Sita Murt.

inauguracio

Jordi Balsells ens proposava algunes interessants reflexions, a partir de la seva experiència com a Director General de Sita Murt, editor de l’AnoiaDiari (www.anoiadiari.cat):

 • Podem ser bons en tot? Quin és el nostre ‘core business’?
 • Podem pensar en atraure tot el públic?
 • Crisi (en xinès): perill i oportunitat (el perill t’alerta i l’oportunitat et pot salvar)
 • Canvis en l’entorn, en el marc empresarial, en consumidor, en la tecnologia, en el mitjans de comunicació,..
 • La coherència, la marca….
 • Què és una marca?
 • Recuperar allò essencial

jordibalsells

Voldria destacar un manifest que el Jordi ens ha compartit

 • Sigues valent
 • Fés equip
 • Quan siguis gran, sigues petit
 • Surt i gaudeix
 • Innova
 • Busca la sort
 • Viatja sempre

La taula rodona en la que he participat, que portava per títol “Experiències i casos reals”, comptava amb la participació del Sr. Juan Carlos Frean, director d’expansió de l’Àrea de Catalunya de l’empresa ALDI Supermercats; el Sr. Jaume Arnal, Conseller Delegat de TCN; el Sr. Àlvaro Pérez, gerent de l’empresa TDE Gamper Sport; i un servidor, en Ramon Costa, com a president de TICAnoia (www.ticanoia.cat) i Assessor del Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft (www.centreproductivitat.cat).

image

En el meu cas, la meva presentació pretenia compartir amb els assistents com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són la base d’un gran nombre d’innovacions a les empreses i com poden ajudar a millorar la competitivitat i productivitat de les organitzacions.

Podeu consultar la presentació en el meu espai a slideshare: www.slideshare.net/rcosta i us la incloc, a continuació:

A la presentació, com podreu comprovar, he procurat posar algun exemples, a partir de videos i de un cas pràctic, de com les TIC ens creen oportunitats de millora de la productivitat, de ser mes competitius i de poder innovar, en procés, producte i servei.

IMAG0706

Finalment, permeteu-me felicitar als organitzador per l’èxit de la jornada, reflectit en la nombrosa assistència i participació

sala

2009/11/29

La implantació i posta en marxa d’un ERP

En un anterior post en el blog, feia una introducció al món dels ERPs.

Aprofitant una altra intervenció meva a l’assignatura d’OII, de la UOC, permeteu-me que comparteixi, amb un esperit didàctic, diferents aspectes relacionats amb la posta en marxa d’un ERP en una organització.

A l’hora d’implantar (que malament, sona, oi?) un ERP, cal considerar les següents fases:

 • Definició del projecte.
  Implantar un ERP no consisteix només a automatitzar una sèrie de tasques i integrar totes les bases de dades en una de sola.
  Si l’empresa es limita a això, es pot trobar que ha automatitzat una sèrie de processos que no aporten cap valor, i la millora de la productivitat serà inapreciable.
  S’ha de començar per concretar l’equip de persones que tindran la responsabilitat de gestionar la implantació, amb una assignació de recursos suficients i amb un calendari d’execució definit.
  A continuació, s’iniciarà el que potser és la tasca més important de totes, que és la descripció de la situació actual de l’organització i, en especial, de les àrees en les quals s’han identificat oportunitats de millores o canvis que es volen aconseguir amb el nou sistema.
  Cal fer una anàlisi conceptual de com quedarà l’organització després de la implantació, i especificar-hi les noves tasques, les funcionalitats, els processos i les responsabilitats.
  Això implica definir, racionalitzar i simplificar els circuits actuals i futurs
  , per poder fer-ne l’automatització en un pas posterior.
 • Selecció de l’ERP
  La selecció d’un sistema ERP s’ha de fer amb molta cura. L’anàlisi conceptual, feta en la fase de definició del projecte, serà la base sobre la qual es compararan els diferents ERP i es farà la tria final.
 • Selecció de contracte.
  La majoria de contractes d’adaptació del sistema ERP o contractes d’integració es redacten sota la fórmula de contracte de prestació de serveis quan el que realment haurien de demanar les empreses és un contracte d’obra, o contracte de producte acabat.
  Això passa per què normalment se signa el contracte abans d’haver desenvolupat una fase completa de requeriments funcionals on l’empresa ha de deixar per escrit què és el que demana pel que fa al projecte d’implantació.
  Aquests contractes de prestació de serveis s’orienten més a una prestació de serveis per un temps pactat que no pas a un resultat, que és el que realment vol l’empresari quan fa una inversió d’aquest estil.
 • Implantació
  El procés d’implantació comença per l’anàlisi dels components que cal instal•lar en una primera fase, partint dels mòduls base, per després anar perfilant les adaptacions necessàries d’acord amb els requeriments prèviament acordats.
  Paral•lelament, es formarà l’equip informàtic sobre el nou entorn i l’administració del nou sistema.
  Mentre s’implanten la resta de components, es contrasta la feina ja realitzada amb les funcionalitats acordades i les expectatives generades.
  Aquesta avaluació l’han de portar a terme usuaris clau de cada àrea afectada, capacitats per prendre decisions.
  Un cop implantats tots els components, el que es té és el prototipus amb la personalització feta especialment per a aquesta empresa, amb les seves dades, i preparat per fer simulacions de funcionament i una primera validació.
  Del resultat d’aquesta validació s’obtindrà la llista d’ajustaments que cal fer al sistema.
  Quan ja es té l’aplicació funcionant en un entorn de proves sense problemes, arriba el moment de fer les proves finals.
  En aquestes proves es posen en marxa tots els sistemes de manera definitiva i es treballa amb dades reals.
 • Sempre és recomanable (tot i que no sempre és factible) fer un paral•lel amb el sistema antic per veure possibles desviacions i corregir-les al més aviat possible.
  Passat un temps prudencial, s’ha de decidir d’abandonar definitivament l’antic sistema i passar el nou ERP a l’entorn real.

2009/11/26

Sobre els ERPs

Coincidint que aquests dies estem treballant el tema dels ERPs (Enterprise Resource Planning o Sistemes de Gestió Integrals), a l’assignatura OII (Organitzacions Intensives en Informació), a la UOC (Estudis de Documentació), permeteu-me que comparteixi amb els lectors d’aquest blog un breu resum sobre aquestes eines.

Un sistema ERP és una aplicació informàtica que gestiona i integra tota la informació de les diferents unitats de negoci de l’empresa, i facilita la gestió global i la presa de decisions.

Avui, els sistemes ERP són la base de gairebé totes les empreses grans i mitjanes-grans del món. Es configuren com una eina de gestió i donen un gran avantatge competitiu a les organitzacions.

Un sistema ERP és el conjunt d’activitats suportades per un programari multimodular, que ajuda els fabricants i altres tipus de negocis a gestionar les parts importants de la seva empresa, incloent la planificació de la producció, l’aprovisionament de material, la gestió d’inventari, la gestió de comandes, etc. També inclouen mòduls per a la gestió financera i els recursos humans.

Això vol dir que, en comptes d’utilitzar bases de dades departamentals independents per guardar informació, com ara registres de treballadors, dades de clients, ordres de compra i l’inventari, tothom a l’organització treballa amb la mateixa base de dades.

Aquest fet permet als treballadors de diferents departaments poder accedir a la mateixa informació.

Un sistema ERP integra tota la informació de l’empresa que es fa servir per a diferents funcions i departaments en un mateix sistema informàtic.

La unificació que porta implícita un sistema ERP pot portar beneficis significatius:

 • Un accés més complet a la informació.
 • Més rapidesa i eficiència.
 • Disminució dels errors.

I al millorar l’accés a la informació, els treballadors i els directius tenen un millor coneixement del que està passant a l’empresa, fet que contribueix a una presa de millors decisions de negoci.

Un sistema ERP estar format per un conjunt bàsic de mòduls.

Com a mínim ha d’oferir solucions de gestió de la producció, financeres, de compres, vendes i logística i satisfer totes les necessitats de les empreses en aquests aspectes.
A més dels mòduls esmentats, en pot contenir d’altres, com poden ser els de gestió de recursos humans i gestió de projectes. De fet, en aquest moment les solucions que hi ha al mercat de sistemes ERP incorporen cada cop més funcions per l’automatització de la força de vendes, intel•ligència de negoci (Business Intelligence), gestió de relacions amb clients (CRM)5 i optimització de la cadena de subministrament (SCM).

Malgrat que els sistemes CRM i l’SCM s’acostumen a considerar aplicacions a banda, donada la seva potència i abast necessiten un sistema ERP per poder conviure i com a font d’informació.

Així doncs, el sistema ERP constitueix el «cor» del sistema d’informació d’una empresa, atès que incorpora aspectes clau com ara la gestió de la producció, la facturació i la comptabilitat.

Al voltant del sistema ERP, s’hi incorporen altres mòduls que poden ser del mateix proveïdor o bé fets a mida.
Aquests mòduls donen suport a la cadena de subministrament (SCM), a la gestió de clients (CRM), a projectes de negoci electrònic (e-business) i a eines per a la gestió d’informes, explotació de dades i quadres de comandament (Business Intelligence).

Una de les primeres decisions que cal prendre en el moment de triar un sistema d’informació que integri tots els departaments i les funcions d’una empresa és l’elecció entre un paquet estàndard dissenyat per ser més adaptable a l’entorn i amb un preu i temps d’implantació menors, o bé un desenvolupament a mida que s’ajusti als requisits específics de l’organització.

Un sistema estàndard ERP aprofita el coneixement adquirit al llarg dels anys en planificació de recursos empresarials per tal d’aportar les bones pràctiques en les empreses que l’implanten.

Un dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de triar un ERP és el tipus d’indústria on s’ha d’implementar, ja que existeixen funcionalitats específiques per cada tipus de negoci.

2009/11/19

7x7 Web 2.0 i Productivitat a la Setmana de la Innovació de l’Anoia

Aquest dimarts, 17 i ahir, dimecres, 18, enmarcat en la Setmana de la Innovació a l’Anoia, des de TICAnoia (www.ticanoia.cat), vam organitzar dos tallers 7x7.

ticanoia

El primer, que vam dur a terme al Consell Comarcal girava al voltant d’eines Web 2.0 i hi vam presentar diferents tecnologies i aplicacions com els blogs i microblogs, les xarxes socials i professionals, la publicació en medis,…

I en el segon, ahir, el vam orientar a presentar un conjunt de tecnologies de la informació que milloren la productivitat de les organtizacions, però al voltant del que són les persones: comunicacions unificades, entorns col·laboratius,…

En el meu cas, vaig tenir ocasió de participar-hi en doble vessant. D’una banda, com a president de TICAnoia, fent les presentacions, introducció i moderació dels tallers i de l’altra, com a assessor del Centre d’Innovació en Productivitat (www.centreproductivitat.cat) presentant dues de les eines i tecnologies.

Diuen que una imatge val mes que mil paraules i en aquest cas, tenim, inclús un vídeo:

EADA y Ramon Costa en América Economía

No siempre tiene uno ocasión de salir referenciado en un medio de comunicación internacional, ¿verdad?

12-11-09 América Economía

Así que aprovecho para compartirlo con los lectores y seguidores de mi blog.

image

2009/11/17

El poder de les xarxes socials

Article aparegut a La Gaceta de los Negocios, avui.

I algú encara dubte de la influència i el poder de les xarxes socials (facebook, tuenti,…) o de “noves” (no tant noves, per cert) tendències com el microblogging (twitter)? image

2009/11/13

TIC.CAT i TICAnoia: Certificacions i Qualitat, claus per a les empreses TIC

Ahir al vespre, enmarcat en el Pla TIC.CAT, impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i ACC1O, de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme, a Igualada, a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, un taller sobre ‘Certificacions i qualitat”.

TIC.CAT2

La sessió estava coorganitzada pel Centre Tecnològic Barcelona Digital i TICAnoia (www.ticanoia.cat), l’Associació d’Empreses i Professionals TIC de l’Anoia.

logo_ticanoia

El programa de la jornada pretenia proporcionar informació pràctica i útil per conèixer quines són les principals certificacions existents i els beneficis que comporten a les diferents empreses ajudant-les a ser més competitives en el mercat global i a fer front als reptes actualsi va contemplar els següents punts:

1c 1b

 • Benvinguda i presentació del Pla de Formació del TIC.cat
  - Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 • Qualitat i Formació
  - Sr. Francesc Piedrafita, expert en qualitat i formació.
 • L'experiència d'una empresa de l’Anoia
  - Sr. Marius Rossell, director de Trilogi Solutions.
 • Cloenda i cafè networking
  - Sr. Sergi Marcén, Responsable del Pla TIC.cat de la Generalitat de Catalunya.

Dins la jornada s’han presentat i comentat diferents certificacions a les quals les empreses i els professionals poden optar per a millorar la seva productivitat i competitivitat.

D’una banda, tenim les certificacions corresponents a empreses, com per exemple:

 • CMMI: Model de maduresa de millora dels processos de desenvolupament de productes i serveis (mesurat des d’un nivell 1 a 5)
 • ISO 27001: Certificació a través d’una norma internacional que defineix els requisits per a un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació

I de l’altra, s’han presentat certificacions de caire personal (obtingudes per als professionals directament) com per exemple:

 • PMP (Project Management Professional), impulsada pel PMI (www.pmi.org) i que acredita l’experiència i coneixement en la Gestió de Projectes
 • ITIL, com a marc de gestió del serveis de les tecnologies de la informació
 • O les diferents certificacions dels propis fabricants com el ‘Microsoft Certified Professional’

La jornada ha despertat molt interés i els assistents han omplert la sala d’actes de la UEA, amb un total de 46 participants.

Molt interessant ha estat el testimoni del Marius Rossell, de Trilogi, qui ha explicat la seva experiència en l’obtenció de la certificació d’ITIL i la seva aplicació a l’empresa, destacant els beneficis que els aporta.

1a

L’acte era organitzat per TICAnoia, dins del conveni que tenim signat amb la STSI, tal i com també col·laborem en el programa PIMESTIC.cat.

Només per a destacar, finalment, unes dades que ens comentava en Sergi Marcén:

“En aquests moments el sector TIC de Catalunya està format per 8.000 empreses i uns 70.000 professionals. Es calcula, però, que per al 2011 hi hagi pogut haver una reducció del 50% del volum d’empreses”.

D’aquí, doncs, la importància de que les nostres empreses estiguin preparades per a ser competitives i això passa, entre d’altres factors, per a estar preparats, aplicar metodologia i disposar de les certificacions que ens poden posicionar davant del nostre client i enfront d’una competència, que no només és local, sinó global.

En aquest sentit, en Jordi Bosch ha destacat, també, la importància de què les empreses s’agrupin i col·laborin i ha posat com a exemple, la nostra associació, TICAnoia.

professionals_facebook

2009/11/08

10 Core Capabilities of a Next Generation Project Manager

From the article, published in www.cio.com: http://www.cio.com/article/505594/The_10_Key_Capabilities_of_Next_Generation_Project_Managers?page=1

cioç

(List developed by Forrester Research)

1. Emotional Intelligence: The ability to pick up on events and interactions (both verbal and non-verbal) and to process those inputs in the context of the project plan.
 
2. Adaptive Communication: The ability to articulate one's ideas—whether orally or in writing—to a range of individuals, groups and cultures using the most effective communication techniques for each group.

3. People Skills: The ability to quickly build and maintain positive relationships with team-members and stakeholders.

4. Management Skills: The ability to serve, motivate and focus a team and to foster collaboration among team members.

5. Flexibility: The willingness and ability to change one's approach to project management and/or course of action in response to business needs.

6. Business Savvy: Knowledge of the organization's business, strategy and industry. Ability to understand a strategy and align tactical work around that strategy.

7. Analytical Skills: The ability to think through problems and decisions.

8. Customer Focus: The ability to understand the end-user or end customer's needs and the drive to ensure that projects meet those needs.

9. Results-Orientation: The ability to get things done efficiently and effectively.

10. Character: The project manager should have an appealing personality and a strong moral and ethical character.

2009/11/04

La plataforma de colaboración del Centro de Innovación en Productividad

Esta tarde he tenido la ocasión de acompañar a nuestro director del Centro de Innovación en Productividad, Albert Esplugas, en la mesa redonda sobre experiencias de uso y aplicación de entornos colaborativos en las organizaciones, quién ha presentado nuestra plataforma de comunicación y colaboración.

La mesa redonda ha contado con la presentación de 3 experiencias:

 • eCatalunya, El departamento de la presidencia del Gobierno de Catalunya, a cargo de Josep Casanovas, Marta Continente, Marta Fernández, Daniel Golobart, Jordi Graells, Rosa M Martín, Héctor Puente and Lucas Ponce
 • La Universidad Abierta de Catalunnya (UOC), a cago de Begoña Gros y Santi Caballé
 • La plataforma de trabajo interna del Centro de Innovación en Productividad, a cargo de Albert Esplugas

A continuación, podéis consultar la presentaciónEn ella, Albert, ha expuesto como nuestro Centro de Innovación utilizamos un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración:

 • Un eficiente uso del correo electrónico
 • La compartición de calendarios entre todo el equipo
 • Herramientas de ‘presencia/disponibilidad’
 • Mensajería instantánea
 • Espacios de compartición de documentos y su elaboración online
 • Entornos de colaboración
 • Única identidad
 • Aplicaciones de audio y videoconferencia
 • Federación de herramientas de comunicación con nuestros partners
 • Redes sociales
  • Internamente: Blog, wiki y microblogging
  • Externamente: Blog corporativo, Twitter, Facebook, LinkedIn, Slideshare y Youtube

2009/10/31

“El mètode del cas” (Dia de la Formació de la JCI Catalunya)

L’altre dia vaig publicar un post amb el títol “http://ramoncosta.blogspot.com/2009/10/notes-tecniques-i-articles-sobre-ssii.html”, on feia referència, de manera indirecta al ‘mètode del cas’, com la principal tècnica didàctica que utilitzem a l’escola de negocis EADA (i en moltes d’altres).

I aquesta tarda, casualitat o no (?), he tingut ocasió de participar en el ‘Dia de la Formació’ de la JCI Catalunya (www.jovescambres.org), organitzada pel seu Institut de Formació (http://institutdeformacio.blogspot.com/), al qual pertanyo i que està dirigint per uns molt bons amics.

Durant el matí s’han dut a terme diferents seminaris de formació, impartits pels formadors novells a l’organització, sota el suport/mentorització de formadors experimentats.

I per la tarda, s’han dut a terme 3 píndoles de formació per a formadors:

 • “Les oportunitats de formació a la Conferència de Tarragona 2010”, impartit pel Josep M. Plassa
 • “Què cal fer per ser un formador professional?”, liderada pel Toni Díaz
 • “El mètode del cas”, a càrrec d’un servidor, en Ramon Costa

plassa

toni

ramon

Abans que res, permeteu-me una felicitació ‘virtual’ a l’organització. La sala, ‘plena de gom a gom’ (mes de 30 formadors assistents).

En el meu cas, la presentació-dinàmica de treball s’ha centrat en la meva experiència com a docent, on he tingut ocasió d’utilitzar i aplicar diferents tècniques docents, entre elles, el ‘mètode del cas’.

Podeu accedir a la presentació a la següent adreça: http://www.slideshare.net/rcosta/jci-cat-dia-del-formador-metode-del-cas-ramon-costa-20081031

I si la voleu veure, directament…I per acabar, tal i com m’he compromès amb els assistents, a continuació relaciono els diferents temes que han sorgit en la dinàmica de treball de la sessió.

Pros d’aquesta metodologia:

 • Provoca la reflexió personal, el treball en equip i les habilitats de raonament, discussió i presentació en grup
 • Ajuda a conèixer i avaluar casos reals d’empreses, en un entorn sense risc
 • Permet ‘viure’ moltes situacions en molt poc temps
 • Facilita consolidar temes treballats anteriorment, amb altres tècniques
 • Promou el treball en grup

Contres d’aquesta metodologia:

 • Requereix que els assistents tinguin una experiència prèvia
 • Són accions que requereixen de força temps, en la preparació, discussió i debat
 • El formador ha de conèixer molt la matèria, el cas i saber provocar el debat i orientar la discussió cap als aspectes a treballar en el cas
 • No tothom ‘aprèn’ a partir de ‘casos’. Cal tenir en compte les diferents intel·ligències i maneres d’aprendre de les persones i saber combinar diferents recursos i tècniques/metodologies.
 • Preparar un cas, com a formador, requereix molt de temps previ

Coses/aspectes a considerar a l’hora d’aplicar aquesta metodologia:

 • No és d’aplicació per a accions de formació ‘procedimentals’ o de coneixements concrets/específics (ciències exactes,…)
 • Sí que és una tècnica adequada per a treballar aspectes de gestió, presa de decisions, en i casos obert,...
I per cert, aquell video que no hem pogut acabar de veure es troba a http://ramoncosta.blogspot.com/2009/09/sobre-los-usuarios-y-el-soporte-tecnico.html

2009/10/30

Com ens ajudaran les TI a ser mes productius en el futur?

Costa de dir, oi?
Quines eines tindrem d'aquí a uns anys i com les utilitzarem?

No ho podem assegurar, però el cert és que a partir del que s'esta investigant, en aquests moments, podem fer una predicció.

Us proposo aquest video.
Totes les coses que s'hi veuen, excepte el gos corrent ja són possibles, a nivell 'experimental'.

El valor de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

Leyendo un artículo de Catalina Franco, en http://www.microsoft.com/spain/responsabilidad_corporativa/vision/8/opinion.mspx, bajo el título “Las TIC son fundamentales para salir de la crisis”, he encontrado varios datos que creo son muy interesantes para ser conscientes del valor de estas tecnologías y su contribución a la mejora de la productividad.

De hecho la fase de su contribución fundamental viene avalada por la UE.

Permitidme que las reproduzca:

 • “…estas tecnologías contribuyen en más del 40% al crecimiento total de la productividad…” (UE)
 • “…El mercado mundial de las TIC alcanzó un valor de dos billones de euros y está creciendo a un ritmo del 4% anual…. Europa representa el 34% de esa cifra… El sector supone el 4,5% del PIB europeo, e incluso más, si se tiene en cuenta el valor añadido de las TIC en otros ámbitos económicos…”
 • “…Las TIC brindan infraestructuras e instrumentos esenciales para la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento, impulsan la capacidad innovadora de todos los sectores…”

Y para finalizar, la autora recuerda cuatro ámbitos en los que las TIC cumplen un papel fundamental de crecimiento y desarrollo:

 • Mejorar la competitividad en la economía ante la globalización, estimulando la innovación, la creatividad y la eficiencia.
 • Desarrollo científico y tecnológico en áreas tan diversas como la medicina y la física.
 • Modernizar sectores tan diversos como la educación, la seguridad, la energía y el transporte, y hacer más efectivo el gran sector público europeo.
 • Abordar los retos sociales y mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que se enfrenta el reto de una sociedad envejecida.

2009/10/25

Les TIC i el suport al desenvolupament professional (TICAnoia)

Aques passat dijous, 22 d'octubre, vaig tenir ocasió de participar en una taula rodona, organitzaa per Fitex i l'Ajuntament d'Igualada, que portava per títol "Internet i Web 2.0 com a suport al desenvolupament professional".

Els quatre intervinents (Jaume Catarineu - Ubiquat, Monserrat Sanz - Tecdencies, Manel López - CEINA i un servidor, Ramon Costa - Centre d'Innovació en Productivitat), vam exposar quatre aspectes a considerar en com les TIC ens poden ajudar a desenvolupar-nos professionalment:
 • La marca personal 'digital'
 • Els recursos web per a la cerca d'opotunitats professionals
 • Les xarxes socials
 • Les TIC i la formació (elearning)

En el meu cas, hem vaig responsabilitzar la primera part.

La nostra participació estava enmarcada dins les actuacions que duem a terme des de TICAnoia (www.ticnoia.cat), l'Associació d'Empreses i Professionals TIC de l'Anoia.

Podeu veure la presentació completa de la jornada, a continuació:


2009/10/20

Notes tècniques i articles sobre SSII utilitzats a les meves classes a EADA

Ahir, dilluns, vaig fer la cinquena i darrera sessió de l’assignatura de ‘Sistemes d’Informació’ a l’Executive MBA d’EADA, d’aquest curs acadèmic.

Bé, de fet, del grup3, ja que abans de vacances vaig impartir-la als grups 1 i 2.

Com alguns ja sabreu, a l’escola de negocis EADA, com en moltes d’altres escoles de negoci, el principal mètode pedagògic és el ‘mètode de cas’, consistent en plantejar un cas reas, amb un seguit de preguntes, per tal que l’estudiant reflexioni sobre la situació descrita. Aquesta reflexió personal, i prèvia a la sessió de classe, es posa en comú, posteriorment en petit grup i després es fa una discussió amb tots els companys de classe. Durant aquesta discussió, el professor aprofita per introduir nous elements de debat i per treballar aspectes relacionats amb la matèria. És una manera de treballar els diferents conceptes, coneixements i habilitats (presa de decisions, anàlisi i reflexió,…) d’una manera molt pràctica.

La discussió d’un cas ens pot durar des de una hora fins a moltes, en funció dels temes i aspectes que vagin sorgint o que anem plantejant. Tinguem en compte, també, que un cas poden ser 20-30 fulls i estan basats en situacions reals.

I això per què us ho explico?

Pel següent.

De manera complementària a l’estudi del cas, tenim el full de preparació del cas (les preguntes de reflexió) i un conjunt de notes tècniques o lectures, que permeten d’introduir els aspectes de coneixement relacionats amb una matèria.

Aquestes notes tècniques i lectures són elaborades, a l’igual que els casos, pels diferents professors (arreu del món) i “compartides”, posteriorment, entre les diferents universitats i escoles de negoci. En el meu cas, en els darrers dos anys, he elaborat una lectura sobre ‘La Gestió de Projectes com a eina de Gestió Empresarial’ i ‘Les Tecnologies de la iProductivitat’.

Tot aquest material està subjecte als drets de la propietat intel·lectual i la majoria d’ells, es comercialitzen, per la qual cosa no s’en pot fer una difusió ni electrònica ni en paper, sense autorització.

Ara bé, en alguns casos, les notes tècniques i lectures treballades han sorgit d’articles i estudis que s’han publicat i estan disponibles a Internet i això és el que volia compartir amb vosaltres: algunes de les notes tècniques que jo utilitzo com a complement a les meves sessions.

Veureu que la majoria estan en anglès (a EADA les donem traduïdes, per suposat, però aquesta traducció no és pública):

Bé, n’hi ha molt mes, però per un post ja és suficient, oi?

2009/10/16

Introducció a les eines d’iProductivitat a baix cost

Ahir pel matí, a Manresa, organitzat des del Centre d’Innovació en Productivitat (www.centreproductivitat.cat) i CATIC (www.catic.cat), vam dur a terme una jornada que portava per títol “Eines TIC de Productivitat ‘at low cost’”.

La sessió, desenvolupada a la Cambra de Comerç de Manresa, perseguia l’objectiu de mostrar diferents eines i plataformes de millora de la iProductivitat a un cost baix (Microsoft Business Productivity Online Services - BPOS) o gratuït (Windows Live).

Albert Esplugas, director del Centre d’Innovació en Productivitat va presentar la plataforma Windows Live (Live Mail, Live Messenger,Live SkyDrive,…), Office Live Workspace, …

I Oriol Quinquillà i Nestor Recasens, d’Itequia, van presentar la plataforma BPOS i la seva experiencia pràctica en el treball dia a dia amb les eines que incorpora aquesta plataforma (Exchange Online, SharePoint Online, Office Communications Online, Office Live Meeting, amb el Single Sign On i l’adminsitració conjunta d’aquests serveis)

Podeu consultar un resum de la jornada al bloc del centre 'd’innovacio: http://innovacionyproductividad.spaces.live.com/blog/cns!3B0B06C49F32174!1350.entry

I a continuació, teniu la meva presentació, on he introduït els reptes que ens planteja la societat del coneixement: noves competències, noves necessitats, … i les noves eines de la iProductivitat, que ens permeten ser mes àgils en els processos no estructurats (comunicació, col·laboració, treball en equip, treball desplaçat,…)


2009/10/08

Las TIC y la mejora del aprendizaje

Esta tarde he tenido ocasión de participar en una mesa redonda “El impacto de las TIC en el aprendizaje de las personas y en la mejora de la productividad”, organizada por la comisión de de Organización y Sistemas de Información de la ACCID y el Colegio de Economistas de Catalunya y con el apoyo del Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Catalunya y EPISE.

La mesa redonda estaba compuesta por Epise (Sr. Ramón Losada), Oxford University Press (Sra. Amaya García), Innova Management (Sr. Alberto Marín) y la Fundació Tr@ms (Sr. Antonio Manuel Romero) con la moderación del Sr. Jordi Morillas, Director de Organización y Sistemas de Información de EPISE.

Mi presentación, bajo el título “Experiencias, ideas y reflexiones personales”, se ha basado en mi experiencia profesional como exDirector de Formación en intec (empresa de ingeniería del software) y el Centro Tecnológico ASCAMM (centro de I+D en ingeniería industrial), como responsable, también, de la implantación de soluciones elearning, desde intec y Neoris, y, sobretodo, a partir de mi vertiente de alumno en diferentes experiencias de formación (presenciales y virtuales) y como profesor asociado de la UPC, EU Gimbernat, EADA y colaborador de la UOC.

En ella, he intentado presentar un conjunto de reflexiones personales de cómo sacar provecho de las Tecnologías de la Información en el proceso de aprendizaje.Alguna de estas reflexiones se pueden resumir en:

 • El paso del aula de informática a la informática en el aula
 • El uso de lo mejora de los tres mundos (presencial, virtual y outdoor training) y la aplicación de soluciones virtuales / entornos colaborativos, como apoyo a la formación presencial
 • Uso de tecnologías 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, entornos de colaboración,…) como herramientas de mejora del proceso de aprendizaje

Y para apoyar estas reflexiones, he presentado diferentes ejemplos reales de aplicación (canales en youtube, blogs en la UPC, uso del tablet PC y la mensajería instantánea en el aula,…).

2009/10/04

Premis blocs Catalunya 2009

En els darrers mesos/anys, ja sigui per interés personal (com a blocaire i usuari d’eines 2.0), per raons professionals (xerrades i conferències organitzades pel Centre d’Innovació, TICAnoia, JCI…) o per raons acadèmiques (EADA, Doctorat, UPC,…), m’ha tocat explicar què és la web 2.0, les seves principals eines i tecnologies (blocs, wikis, xarxes socials,…) i, sobretot, el seu ús i aplicació, personal i empresarial.

La millor manera de poder explicar què és un bloc (i les altres eines) és a través d’exemples.

En un post anterior al meu bloc personal (http://ramoncosta.blogspot.com/2008/12/exemples-de-blocs-corporatius.html), exposava una llista de blocs corporatius.

Ara caldria afegir-ne uns quants exemples mes, després que aquest divendres es lliuressin, per segon any, els premis als millors blocs de Catalunya.

La segona edició dels Premis Blocs Catalunya va comptar amb més de 600 blocs inscrits i es van rebre més de 20.000 votacions a través del web. D'aquestes votacions inicials en van sortir els deu blocs finalistes de cada categoria, d'entre els quals en va sortir el guanyador de cadascuna, que són aquests:

Sens dubte, quin millor exemple de què són els blocs, que els que han guanyat en aquesta edició, oi?

2009/10/02

¿Por qué fracasan los proyectos?

En un post anterior en el blog (http://ramoncosta.blogspot.com/2009/06/sobre-quesos-y-consultores.html) comentaba mi almuerzo con el Dr. Montgomery Lee.

Este miércoles pasado, y bajo este título tan sugeridor (¿Por qué fracasan los proyctos?), se llevó a cabo la conferencia inaugural del ciclo de conferencias del Postgrado en Gestión de Proyecto TIC (www.gestionproyectostic.com), organizada por EU Gimbernat (www.cesc.es) y el Centro de Innovación en Productividad (www.productivitycenter.org).

eugimbernat  

La conferencia fue introducida por un servidor, Ramon Costa, BPA del Centro de Innovación y codirector, junto con Manel Taboada, de EU Gimbernat, del Postgrado.

La conferencia fue a cargo de Ignacio Fernández, en nombre del Dr. Montgomery Lee, autor de los libros “Ya sé quién tiene tu queso” y “El efecto Riverside”, y contó con una numerosa asistencia: http://www.gestionproyectostic.com/2009/08/conferencia-inaugural-del-curso-2009-10.html

Conferencia

El conferenciante empezó su ponencia exponiendo “Qué se entiende por fracaso en un proyecto” y compartió “los números del fracaso”.

A continuación presentó algunos fracasos memorables (El caso del Aeropuerto de Denver, El caso del London Ambulance Service, El Virtual Case File del F.B.I. y El proyecto Júpiter de Centrica), tras lo que enumeró una taxonomías de proyectos fracasados (el proyecto de ‘padre desconocido’, el proyecto ‘prostituta’, el proyecto ‘gaudiniano’, el proyecto ‘nuevo rico’,…), usando ejemplos de aplicación práctica

Finalmente, después de introducir “El factor humano en el fracaso”, a través de la enumeración diferentes síndromes (el síndrome de Gary Cooper, el síndrome de Papá Noel,…), enumeró las causas del fracaso y expuso diferentes soluciones.

A continuación podéis acceder a la presentación:

 


Finalmente, comentar que en breve saldrá publicado el tercer libro del Dr. Montgomery Lee, con el título “¡Qué mala suerte! 50 formas seguras de fracasar en sus proyectos”

Eada Alumni 2009

Esta tarde he tenido ocasión de asistir al encuentro anual de antiguos alumnos de EADA (EADA Alumni), celebrado en el Hotel Esperia.

clip_image001

La jornada ha comenzado con una actividad de ‘networking’, organizada por un conjunto de antiguos alumnos, que ha facilitado el intercambio de experiencias y el contacto entre diferentes miembros del club.

A continuación, y después de la bienvenida de Olga Milian, David Parcerisas y Miquel Espinosa, hemos tenido el placer inmenso de poder asistir a una conferencia ‘espectacular’ a cargo del Dr. Mario Alonso Puig y que llevaba por título “La gestión del talento y el potencial humano. ¿jugamos a ganar? o ¿a no perder?”.

Xerrada-conferencia a EADA Alumni, a carrec del Dr. Mario Alonso Puig: 'La gestion del talento y el potencial humano.

Lo cierto es que sería imposible que pudiera resumirla, pero sí que quería compartir, a través de este post, un conjunto de ideas transmitidas por parte del ponente, así como un conjunto de frases de su discurso.

En primer lugar, destacar alguna ‘ideas’:

 • Un líder es aquella persona capaz de crear un mundo en el que otras persona querrán estar 
 • La realidad se impone a las creencias
 • Lo peor que nos puede pasar es sentirnos empequeñecidos ante los desafíos

Y a modo de guión de la presentación del Dr. Alonso, tomé las siguientes notas:

 • Estamos ante un nuevo mundo
 • Es necesario adaptarse y además merece la pena hacerlo
 • Somos perfectamente capaces de adaptarnos
 • “El cerebro es plástico durante toda la vida y las neuronas pueden regenerarse”. “En 21 días se puede crear una nueva red cerebral”.
 • Serenidad es seguir teniendo muy clara cuál es tu prioridad, aún cuando tu entorno está cambiando, enfurecido,…
 • Nuestro miedo a perder supera, con frecuencia, nuestra ilusión por ganar
 • Hay que dominar la atención y decidir a dónde la queremos llevar
 • “Podemos generar entre 500 y 1000 neuronas cada día cuando estamos en modo de adaptación… pero este proceso se para cuando estamos en modo de supervivencia”
 • “Una semilla no es insignificante. Puede convertirse en un potente árbol”
 • Las conversaciones negativas nos quitan la capacidad de resolver
 • Los resultados dependen de nuestras acciones, que a la vez dependen de nuestras decisiones que son tomadas en función de las percepciones, fruto de la experiencia pasada y de la atención. Percibir una situación como hostil o no, condicionará nuestras decisiones y acciones

El conferenciante ha hecho honor a lo que definiríamos un ‘muy buen orador’ combinando el lenguaje verbal con el lenguaje corporal y apoyado de recursos didácticos multimedia (imágenes, vídeos, música,…).

Y me gustaría acabar con una frase que podría resumir la sesión:

“Espera VICTORIA y obtendrás VICTORIA”

2009/09/29

7x7 Eines TIC per a Empreses (TICAnoia)

Tal i com ja comentava en un post anterior en el bloc, el passat divendres vam organitzar, des de TICAnoia, la Jornada “7x7 Eines TIC per a Empreses”, on 7 ponents, en 7 minuts cadascun, presentava un concepte relacionat amb eines i tecnologies de la informació d’aplicació pràctica per empreses: ERPs, BPMs, BI,…

image

Aprofito per adjuntar algunes fotos de la xerrada, que va comptar amb una molt bona assistència, i que vam dur a terme, a l’espai de la Jove Cambra d’Igualada, a la Fira de Setembre.

tic2 tic3 tic4 tic5 tic7

Enlloc d’explicar-vos el que va presentar cadascun dels ponents, el millor és que ho pugueu veure vosaltres mateixos: