2006/10/26

Jornada. El perfil del Director de Projectes

La Direcció de Projectes és una competència (o professió) transversal que abarca tots els sectors productius i àrees funcionals a les organitzacions.
Aquesta mateixa variabilitat provoca que sota una mateixa denominació (coordinador, gerent, director o cap de projectes) s’hi englobin moltes i diferents responsabilitats.


Organitzacions com el Project Management Institute han intentat definir les competències que ha de tenir aquest professional.

Ara bé, quin és, però, el perfil genèric, d’un Professional de la Direcció de Projectes?
Què fa?
Quines són les seves atribucions i responsabilitats?
Ha de ser un gerent o un tècnic?

És per això, que ASCAMM en col·laboració amb el Parc Tecnològic del Vallés, organitza una jornada, el proper dimarts, 31 d'octubre de 2006, que té com a objectiu posar en comú l’experiència de diferents professionals, d’àmbits diversos, per tal de poder identificar les millors pràctiques.
Comptarem amb les següents xerrades i ponents:

 • -El perfil del Director de Projectes.Sr. Ramon Costa. Director Serveis de Formació. ASCAMM Centre Tecnològic.
 • Cas pràctic: Project Management en Automatització i Construcció Sra. Olga Moreno. Sòcia fundadora. Planner Project Management.
 • Cas pràctic: La gestió de projectes de Tecnologies de la Informació. Sr. Lleonard del Río. Soci Fundador. Technical Leader. Raona
 • Cas pràctic: Direcció de Projectes en l’àmbit de l’administració local. Sr. Jordi Marin. Cap de Projectes a l’Àrea de Presidència i Comissionat TDT. Ajuntament de Mataró
 • Cas pràctic: El perfil del gestor de projectes de R+D+i en el marc europeu.Sr. Xavier Plantà. Director d’Innovació. ASCAMM Centre Tecnològic

Per a mes informació i inscripcions, podeu adreçar-vos a la web del
PTV

2006/10/13

Les competències dels nous perfils professionals per a les tecnologies de la fabricació

El passat dia 5 d'octubre, al Centre Tecnològic ASCAMM (http://www.ascamm.com), vam dur a terme la conferència inaugural del curs acadèmic 2006-07, i que van anar a càrrec de la Myriam Garcia-Berro, Director de Desenvolupament Corporatiu d'ASCAMM i del Josep Llagostera, Director d'Enginyeria de Producte de Germans Boada (http://www.rubi.com).

Ambudes conferècies giraven al voltant dels nous perfils per als sectors productius en l'àmbit de la fabricació i l'enginyeria industrial.

La Myriam Garcia va
presentar un estudi fet des d'OPTI, l'Observatori de Prospectiva Tecnològica Industrial (http://www.opti.org) , ara fa uns mesos en què es detallen els nous perfils professionals que requeriran els sectors productius i en concret, en els àmbits de les tecnologies de fabricació, els sectors tradicionals, el sector agroalimentari, el sector químic. El mateix estudi també es va fer per als sectors de les Tecnologies de la Informació, la Biotecnologia i el Transport. Em referiré, però, al primer grup, tot i que les conclusions d'aquesta reflexió s'apliquen a tots ells. Dins de l'àmbit de les tecnologies de la fabricació destaquen els següents nous perfils:
 • - L'investigador de nous productes
 • - L'enginyer de producte
 • - El vigilant tecnològic
 • - El gestor de la innovació / coneixement
 • - El gestor de projectes / productes
 • - L'enginyer de producció de planta virtual
 • - El cap de manteniment virtual
 • - L'operari especialista
En un article posterior ja em referiré al perfil del gestor de projectes/productes. En aquest volia destacar, simplement, les competències definides per tots aquests perfils. L'estudi proposa una fitxa de descripció de la formació, coneixements tècnics i competències i habilitats que han de tenir aquests professionals. Donat per fet que en tots es demana el coneixement d'idiomes, i en especial, de l'anglès, si féssim un compendi de les competències i habilitats requerides, destacaríem les següents:
 • - Capacitat de treball en equip
 • - Capacitat investigadora, anàlisi, creativitat i innovació
 • - Capacitat de lideratge i gestió d'equip
 • - Capacitat de comunicació, redacció i multidisciplinaritat
 • - Gestor de relacions
 • - Capacitat organitzativa
 • - Capacitat de planificació
 • - Orientació al client
 • - Capacitat d'aprenentatge continu
Un cop mes ens adonem que, actualment, ja no n'hi ha prou amb una sòlida formació i/o experiència professional. Es requereix que aquests perfils (com molts d'altres) siguin capaços de dirigir projectes i equips de treball, és a dir persones, que estiguin preparats per treballar en equip i per tant, interrelacionar-se amb els altres, comunicar-se i si s'escau, liderar i motivar.

És necessari, per tant, que
facilitem l'aprenentatge i desenvolupament de totes aquestes habilitats anomenades directives.

Quantes vegades les coses no surten del tot bé, simplement, per manca de comunicació, de confiança o de treball en equip entre els professionals?

2006/10/01

eLearning y la formación presencial

Organizado por ASCAMM Centro Tecnológico y el Parque Tecnológico del Vallés, tuvo lugar el pasado martes una jornada centrada en la presentación de 3 casos prácticos de trabajo con el entorno elearning "Moodle".

Los tres casos fueron presentados por el IES Lacetania, las Escuelas Universitarias Gimbernat y la Fundación ASCAMM.

Podéis consultar toda la documentación entregada a los participantes en las siguientes URLs:
- http://www.ascamm.com/formacio/workshop/
- http://www.esesme.com/elibrary/cvp_e-book.2006-10-01.0290019296/book

También podéis acceder a la web de Moodle, www.moodle.org, donde encontraréis infinidad de recursos y artículos técnicos relacionados con esta plataforma y su comunidad.