2007/09/28

Què fa un gestor del coneixement?

No és la primera vegada que en aquest blog meu o en els altres en què participo (principalment, el d'ASCAMM), escric sobre la Gestió del Coneixement o del perfil del Gestor del Coneixemen, però en el darrer número del Món Empresarial, corresponent al mes de setembre, en l'apartat Formació Directiva, hi ha un interessant escrit de la Begonya Merino sobre aquest perfil professional.

És per això que m'ha semblat addient de reproduir part del text en el blog:

“...Es el cas del knowledge management i la figura del knwoledge manager, que està tenint una pobre implantació al nostre país.

El coneixement és vital per a les empreses.

El capital de coneixement disponible a les artèries de l'empresa ha de circular per contribuir a l'eficàcia de l'organització i assolir els seus objectius.

I el gestor de coneixement és el facilitador d'aquest procés.

Alguns dels objectius del gestor de coneixement són desenvolupar estratègies d'informació i coneixement, dissenyar solucions per aprofitar i utilitzar els sistemes i tecnologies de la informació i vetllar per l'acompliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i marques, patents i drets d'autor.

El seu perfil formatiu és el d'un llicenciat amb formació de postgrau, amb experiència com a tècnic i gestor, un nivell d'anglès excel·lent i coneixements pràctics de tecnologia de la informació”.

I és per que en el Postgrau en Gestió de la Innovació i el Coneixement, que coordino, personalment, i que vam definir i posar en marxa de d'ASCAMM vam decidir incloure les matèries no només per cobrir els principals aspectes en Gestió del Coneixement i la seva aplicació a l'empresa, sinó també, la seva interrelació amb la definició estratègica de l'empresa i l'ús de les eines de gestió de la informació (TIC) per a suportar aquests procesos.

Finalment, cal tenir en compte que la correcta i òptima gestió del coneixement ha de tenir el seu retorn a l'empresa en la millorar de la productivitat i els resultats, però també en el disseny i desenvolupament de nous productes i serveis.

O sigui, amb la Innovació.


2007/09/20

El BNE, aquest proper dissabte

Tot és apunt per a què Igualada acolli, el proper dissbte, el Business Networking Event, la Trobada Instantània d'Empreses.

Una proposta innovadora i àgil, impulsada per la Jove Cambra d'Igualada, que té com a objectiu facilitar l'increment de contactes empresarials i comercials a qualsevol empresa.

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 22 de setembre dins La Fira Multisectorial de Setembre a Igualada i estarà composat per varies entrevistes cara a cara entre els participants. Cada entrevista tindrà una durada d’uns 5 minuts aproximadament.
Durant aquest període de 5 minuts, els 2 participants, asseguts cara a cara, intercanviaran informació sobre ells mateixos i els seus negocis, durant 2,5 minuts cadascun.

Una vegada transcorregut el temps assignat, es donarà als participants un minut per avaluar la trobada. Han de decidir si veuen o no una oportunitat potencial a curt o llarg termini com a resultat de la trobada.

Un cop finalitzada l’entrevista, els participants es canvien a la següent cadira per començar-ne una de nova.

Per a mes informació, podeu consultar la web de la Jove Cambra d'Igualada


2007/09/14

A la JCI Ecuador (Quito)

Aprofitant la meva esta a Quito, per a impartir un curs sobre "Digitalització d'Empreses i Planificació de Sistemes d'Informació", vaig tenir ocasió de conèixer a diferents juniors de la Jove Cambra Internacional d'Ecuador (JCI Quito).

En concret, va ser amb les Joves Cambres de Quito (http://www.jciquito.org/), Quito
Metropolitano i amb el president la Jove Cambra de Santo Domingo.

D'una banda, el dimarts, 11 de setembre, em vaig reunir en un sopar de treball amb el President Local i el Past-president de la Jove Cambra Internacional de Quito, Sebastian Castro i Simón Zambrano, a qui vaig fer lliurament, en nom del president local de la JCI Igualada, l'Abel Ruiz, d'unes bosses commemoratives de l'organització del Congrès Nacional 2006 a Igualada i d'unes samarretes de l'entitat.
Posteriorment, vaig tenir ocasió de participar, en qualitat de senador de la Jove Cambra Internacional, en la seva reunió de capítol, on vaig tenir ocasió de dirigir-me als juniors de l'entitat i explicar-los les activitats i realitat de la Jove Cambra Internacional d'Igualada i Catalunya.
A aquesta reunió, també hi va assistir en John Milton, President de la Jove Cambra de Santo Domingo, qui va venir acompanyat de Matt Booth, junior de la Jove Cambra de Iowa, assessor del president nacional d'aquest país (JCI USA).

Va ser, doncs, una reunió internacional, amb la participació de juniors de 3 països: Ecuador, EEUU i Catalunya.

Un cop finalitzada la reunió, vaig tenir ocasió de compartir una llarga estona amb els júniors i senadors presents, entre ells, en Juan Peñaherrera, Alex Fabricio Jaramillo, Katty Cobo, Vladimir Davalos, "Willi", entre d'altres, o en Juan Ramiro Paredes, nou júnior a qui vaig tenir l'honor d'imposar-li el pin de l'entitat.

Aquesta trobada va servir per a posar les bases a futures col·laboracions i projectes conjunts entre aquesta jove cambra local i les joves cambres locals catalanes, com per exemple, l'organització d'una ronda de negocis empresarials 'virtualment' amb la JCI de Sao Paulo, un agermanament entre les nostres OLMs,...

L'endemà, dimecres, 12 de setembre, vaig participar a la reunió de Capítol de la JCI Quito Metropolitano, encapçalada pel seu president local, Ricardo Sandoval.Del diàleg amb els juniors ecuatorians vaig poder conèixer projectes socials que estan emprenent com la Guarderia o les Biblioteques Populars, o les accions de formació que estan duent a terme.

2007/09/13

3a sesión "Digitalización Empresas y...."

Ayer, miércoles, 12 de septiembre, llevamos a cabo la tercera y última sesión de trabajo del curso "Digitalización de Empresas y Planificación Estratégica de Sistemas de Información", en Quito (Ecuador).

La última sesión empezó revisando la evolución de la figura del Responsable del dept. de TI, pasando de la Dirección de Informática, a la Dirección de Sistemas de Información y Organización, con todo lo que conlleva esta 'nueva' responsabilidad.

A continuación, se trataron los aspectos de criterios de adopción de las TIC por parte de estos profesionales.

Una primera aproximación, distingue entre tres grupos de criterios:
 • Racionalidad en la toma de decisión: racionalidad basada en costes, características técnicas de la tecnología, irreversibilidad de la decisión adoptada,...
 • Difusión de la innovación: habilidad de los empleados de las TIC, estandarización de la solución a adoptar, elusión de cambios radicales, habilidad de los usuarios,...
 • Psicología del tomador de decisión: opinión de colegas o grupos afines, reputación del proveedor, opinión/preferencias usuarios,...
Asimismo, también se comentaron la priorización de estos criterios, en función del sector de actividad de la empresa.

La segunda parte de la mañana cubrió la presentación de la metodología Metrica para la Planificación de los Sistemas de Información, que fué complementada con los casos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Finalmente, y por la tarde, se trataron todos los aspectos englobados en la definición estratégica de proyectos, destacando todas las áreas y elementos a estudiar/analizar, para poder llevar a cabo dicha definición: DAFO, Fuerzas de Porter, Ciclo de vida del equipo, Madurez de la organización, Estructura organizativa, Ciclo de vida de la tecnología,...

Cabe destacar la elevada participación de los más de 60 asistentes a la acción formativa, lo que también enriqueció los debates y el intercambio de experiencias y opiniones.

2007/09/12

Desde Quito, 2a sesión de trabajo

Durante la segunda sesión de trabajo del curso de "Digitalización del negocio y planificación de los Sistemas de Información" se cubrieron los diferentes aspectos relacionados con la Empresa en Red.

Para ello se presentaron las diferentes tipologías de aplicación TIC en una empresa, agrupadas bajo las categorías de aplicación en las operaciones de la empresa, a nivel táctico y su apoyo al nivel estratégico de la organización.

Las aplicaciones presentadas cubrieron las soluciones ERP, SCM, PRM, OSS, ERM, KM, Inmótica, CRM, ODS, Datawarehouse, EIS, Balanced Score Card, BI e Integración de Aplicaciones.

También se comentaron soluciones de apoyo al trabajo colaborativo.

Finalmente, en este punto, se presentaron un conjunto de tecnologías clave a corto y medio plazo:

 • Instant Messaging, Wi-Fi/Wi-Max, Web 2.0, Movilidad, RFID, Software Libre, Grid Computing,...

En el caso de las aplicaciones de movilidad, además de presentar los casos de Securisat y ejemplos de aplicacion en el sector médico, de transporte de pasajeros y de control del ganado, se llevó a cabo una actividad de 'brainstorming' para generar posibles implantaciones de estas tecnologías de movilidad/localización (gps, gprs, bluetooth, rfid,...)

Otros casos presentados durante la sesión fueron:

el portal BITA del Grupo AGBAR, para la Gestión del conocimento

 • la implantación de la plataforma phpCollab para el proyecto Production4micro

 • la Intranet de la UPC

 • ejemplos de soluciones de 'RRHH'


 • y la aplicación de una solución de movilidad para la fuerza de ventas de empresas téxtiles en Igualada, impulsada por Fitex y Kinetical.
También se presentó el resultado del proyecto "Software Libre para Empresas Industriales" liderado por ASCAMM: Solimm.

Posteriormente, se inició el trabajo del segundo módulo del curso, sobre los Sistemas de Información y el departamento de SSII y organización.

Después de hacer un repaso de las lecciones aprendidas en los primeros 10 años de Internet (1995-2005), se revisaron y presentaron diferentes aproximaciones al sector TIC como industria.

Se presentó las áreas que incluye el portafolio de TI de una empresa y una categorización de los servicios de infraestructura que dicho departamento debe prestar a la organización: gestión de aplicaciones y comunicaciones, seguridad, gestión de datos, coordinación de proyectos, arquitectura y estándares,...

La sesión finalizó con una revisión de las decisones sobre TI que no deben ser tomadas, únicamente, desde el departamento de TI, sinó que tienen que estar vinculadas a la estrategia del negocio.

2007/09/11

Desde Quito, 1a sesión de Trabajo

Ayer, lunes, 10 de septiembre, tuvo lugar en la ciudad de Quito (Ecuador), la primera sesión del curso "Digitalización del negocio y planificación de Sistemas de Información" que estoy impartiendo, a través de un acuerdo de colaboración entre Conquito (Corporación de Promoción Económica de Quito) y el Centro Tecnológico ASCAMM.

El curso, de tres días de duración, y que cuenta con el apoyo de entidades como CAF, Fedimetal, la Cámara de Industriales de Pichincha, Capeipi, entre otras, ha reunido a más de 64 profesioanles, provenientes de diferentes empresas y organizaciones (empresas de servicios, productoras, universidades, consultoras,...).

Durante la primera sesión, se han introducido los principales conceptos relacionados con la Digitalización de las Empresas, es decir, con la Introducción de las Tecnologías de la Información en las organizaciones con el objetivo de mejorar, simplificar, automatizar o innovar en los diferentes procesos empresariales.
Después de destacar los beneficios que aportan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las empresas, se han presentado diferentes ejemplos de digitalización, remarcando que cualquier empresa puede ser 'digitalizada' en mayor o menor grado, atendiendo a su sector de actividad económica y a si trabaja con información/datos/conocimiento o produce bienes físicos.

Se han revisado los 5 pasos a tener en cuenta a la hora de 'Crear un Diseño Digital de Negocio (DDN)' y se han detallado diferentes tipologías de aplicaciones/soluciones informáticas, en función de su aplicación en la cadena de suministro, la cadena de demanda, el soporte a operaciones o el apoyo a la integración con los colaboradores y socios de la empresa.

Hemos presentado el estudio del uso de las TIC en las empresas catalanas, haciendo una analogía a la situación de las empresas ecuatorianas y en especial de la zona de Quito.

Finalmente, se han introducido los diferentes conceptos relacionados con tipologías de soluciones como 'Herramientas de productividad y gestión interna', ERP, SCM y CRM, y su aplicación en la comercialización de productos y servicios.

Durante toda la sesión se han mostrado ejemplos y referencias de 'digitalización de empresas' y casos reales de incorporación de las TIC, como las Soluciones de Logística de Cemex, empresas ".com" como atrapalo.com, consupermiso.com, secretariaplus.com, o se han revisado casos de empresas 'físicas' que han aprovechado el potencial de Internet, para reconducir su negocio o expandirlo como por ejemplo Netmaps, Editorial Bosch, ChupaChups, la Bruixa d'Or, www.llum-s.com, www.totbata.com, www.buyacom.com o www.periodicosregalo.com.
También se han referenciado casos de aplicación de las TIC en sectores y gremios como Infometal.com, Voltimum.com, Catalona Qualitat, Eoland.com o Catanet.

Asimismo, y a partir de la introducción del concepto de innovación sostenible y disruptiva, se han comentado casos de 'innovaciones' que conllevaron a un nuevo modelo de negocio o cambio de las reglas de juego, como los portátiles, la fotografía digital, la telefonía móvil, la banca online, la aplicación de RFID o la venta de entradas, música o billetes de avión.

Además, desde ASCAMM se ha habilitado una aula virtual en su Centro de Estudios Virtual (www.ascammonline.com) en el cuál los participantes tienen acceso a toda la documentación del curso y a herramientas de comunicación.

2007/09/06

Project Management Knowledge Base

Are you looking for technical articles, resources, templates,..., in project management?

I recommend you to visit this web: http://projectmanagement.ittoolbox.com

ITtoolbox is a community where peers share knowledge about information technology.

And there are, also, some interesting topics in "Project Management" as for example:
 • Business Strategy / Planning: CXO, Market Trends, Outsourcing...
 • General Project Management: Best Practices, What is Project...
 • Portfolio Management / PPM: Business Intelligence...
 • Project Implementation: Enterprise Applications...
 • Project Leadership: Budget, Change Management, CXO...
 • Project Lifecycle: Change Management, Project, Risk...
 • Project Management Apps: Microsoft Project, More Project...
 • Project Management Career: Certification, Professional...
 • Project Methodologies: Agile Methodology, ITIL, Prince2...
Take a moment to visit them.
You will profit the tour!
Sure.

2007/09/02

Ultimant la Ut'I 2007 i el BNE

Ahir, dissabte, 1 de setembre, a la seu de la Jove Cambra Internacional d'Igualada, va tenir lloc una reunió per tal d'ultimar/presentar els darrers detalls de dos importants projectes de l'Entitat.

D'una banda, tot és a punt per a iniciar-se la 5a edició de la Ut'I, la Universitat de Tardor d'Igualada, que enguany centrarà les diferents ponències al voltant de "El canvi climàtic".

Amb aquests cinc anys, ja podem parlar d'un projecte totalment consolidat a la nostra ciutat i comarca. La inauguració serà el proper 25 de setembre.

De l'altra, i emmarcat dins de la Fira Multisectorial d'Igualada, la JCI Igualada, organitzarà la 1a. Edició del BNE (Business Networking Event), durant el matí del dissabte, 22 de setembre.

Aquest projecte, inèdit a la nostra ciutat, com també a nivell de la Jove Cambra Internacional de Catalunya, és una proposta innovadora i àgil per a facilitar l'increment de contactes empresarials i comercials a qualsevol empresa.

Els dos directors d'aquests projectes, el Jordi Vives i el Magí Senserrich, respectivament, van presentar a diferents membres de la junta i juniors de l'entitat, l'estat de l'organització dels dos esdeveniments.

Per a consultar mes detalls sobre qualsevol dels dos projectes, podeu accedir a la web de l'entitat: www.jcigualada.org.

L'organització d'activitats com aquesta demostra que el voluntariat no està regit amb la professionalitat, i que des de l'aportació voluntària es poden assolir importants projectes, a nivell cultural, educatiu, professional,...