2009/11/29

La implantació i posta en marxa d’un ERP

En un anterior post en el blog, feia una introducció al món dels ERPs.

Aprofitant una altra intervenció meva a l’assignatura d’OII, de la UOC, permeteu-me que comparteixi, amb un esperit didàctic, diferents aspectes relacionats amb la posta en marxa d’un ERP en una organització.

A l’hora d’implantar (que malament, sona, oi?) un ERP, cal considerar les següents fases:

 • Definició del projecte.
  Implantar un ERP no consisteix només a automatitzar una sèrie de tasques i integrar totes les bases de dades en una de sola.
  Si l’empresa es limita a això, es pot trobar que ha automatitzat una sèrie de processos que no aporten cap valor, i la millora de la productivitat serà inapreciable.
  S’ha de començar per concretar l’equip de persones que tindran la responsabilitat de gestionar la implantació, amb una assignació de recursos suficients i amb un calendari d’execució definit.
  A continuació, s’iniciarà el que potser és la tasca més important de totes, que és la descripció de la situació actual de l’organització i, en especial, de les àrees en les quals s’han identificat oportunitats de millores o canvis que es volen aconseguir amb el nou sistema.
  Cal fer una anàlisi conceptual de com quedarà l’organització després de la implantació, i especificar-hi les noves tasques, les funcionalitats, els processos i les responsabilitats.
  Això implica definir, racionalitzar i simplificar els circuits actuals i futurs
  , per poder fer-ne l’automatització en un pas posterior.
 • Selecció de l’ERP
  La selecció d’un sistema ERP s’ha de fer amb molta cura. L’anàlisi conceptual, feta en la fase de definició del projecte, serà la base sobre la qual es compararan els diferents ERP i es farà la tria final.
 • Selecció de contracte.
  La majoria de contractes d’adaptació del sistema ERP o contractes d’integració es redacten sota la fórmula de contracte de prestació de serveis quan el que realment haurien de demanar les empreses és un contracte d’obra, o contracte de producte acabat.
  Això passa per què normalment se signa el contracte abans d’haver desenvolupat una fase completa de requeriments funcionals on l’empresa ha de deixar per escrit què és el que demana pel que fa al projecte d’implantació.
  Aquests contractes de prestació de serveis s’orienten més a una prestació de serveis per un temps pactat que no pas a un resultat, que és el que realment vol l’empresari quan fa una inversió d’aquest estil.
 • Implantació
  El procés d’implantació comença per l’anàlisi dels components que cal instal•lar en una primera fase, partint dels mòduls base, per després anar perfilant les adaptacions necessàries d’acord amb els requeriments prèviament acordats.
  Paral•lelament, es formarà l’equip informàtic sobre el nou entorn i l’administració del nou sistema.
  Mentre s’implanten la resta de components, es contrasta la feina ja realitzada amb les funcionalitats acordades i les expectatives generades.
  Aquesta avaluació l’han de portar a terme usuaris clau de cada àrea afectada, capacitats per prendre decisions.
  Un cop implantats tots els components, el que es té és el prototipus amb la personalització feta especialment per a aquesta empresa, amb les seves dades, i preparat per fer simulacions de funcionament i una primera validació.
  Del resultat d’aquesta validació s’obtindrà la llista d’ajustaments que cal fer al sistema.
  Quan ja es té l’aplicació funcionant en un entorn de proves sense problemes, arriba el moment de fer les proves finals.
  En aquestes proves es posen en marxa tots els sistemes de manera definitiva i es treballa amb dades reals.
 • Sempre és recomanable (tot i que no sempre és factible) fer un paral•lel amb el sistema antic per veure possibles desviacions i corregir-les al més aviat possible.
  Passat un temps prudencial, s’ha de decidir d’abandonar definitivament l’antic sistema i passar el nou ERP a l’entorn real.

2009/11/26

Sobre els ERPs

Coincidint que aquests dies estem treballant el tema dels ERPs (Enterprise Resource Planning o Sistemes de Gestió Integrals), a l’assignatura OII (Organitzacions Intensives en Informació), a la UOC (Estudis de Documentació), permeteu-me que comparteixi amb els lectors d’aquest blog un breu resum sobre aquestes eines.

Un sistema ERP és una aplicació informàtica que gestiona i integra tota la informació de les diferents unitats de negoci de l’empresa, i facilita la gestió global i la presa de decisions.

Avui, els sistemes ERP són la base de gairebé totes les empreses grans i mitjanes-grans del món. Es configuren com una eina de gestió i donen un gran avantatge competitiu a les organitzacions.

Un sistema ERP és el conjunt d’activitats suportades per un programari multimodular, que ajuda els fabricants i altres tipus de negocis a gestionar les parts importants de la seva empresa, incloent la planificació de la producció, l’aprovisionament de material, la gestió d’inventari, la gestió de comandes, etc. També inclouen mòduls per a la gestió financera i els recursos humans.

Això vol dir que, en comptes d’utilitzar bases de dades departamentals independents per guardar informació, com ara registres de treballadors, dades de clients, ordres de compra i l’inventari, tothom a l’organització treballa amb la mateixa base de dades.

Aquest fet permet als treballadors de diferents departaments poder accedir a la mateixa informació.

Un sistema ERP integra tota la informació de l’empresa que es fa servir per a diferents funcions i departaments en un mateix sistema informàtic.

La unificació que porta implícita un sistema ERP pot portar beneficis significatius:

 • Un accés més complet a la informació.
 • Més rapidesa i eficiència.
 • Disminució dels errors.

I al millorar l’accés a la informació, els treballadors i els directius tenen un millor coneixement del que està passant a l’empresa, fet que contribueix a una presa de millors decisions de negoci.

Un sistema ERP estar format per un conjunt bàsic de mòduls.

Com a mínim ha d’oferir solucions de gestió de la producció, financeres, de compres, vendes i logística i satisfer totes les necessitats de les empreses en aquests aspectes.
A més dels mòduls esmentats, en pot contenir d’altres, com poden ser els de gestió de recursos humans i gestió de projectes. De fet, en aquest moment les solucions que hi ha al mercat de sistemes ERP incorporen cada cop més funcions per l’automatització de la força de vendes, intel•ligència de negoci (Business Intelligence), gestió de relacions amb clients (CRM)5 i optimització de la cadena de subministrament (SCM).

Malgrat que els sistemes CRM i l’SCM s’acostumen a considerar aplicacions a banda, donada la seva potència i abast necessiten un sistema ERP per poder conviure i com a font d’informació.

Així doncs, el sistema ERP constitueix el «cor» del sistema d’informació d’una empresa, atès que incorpora aspectes clau com ara la gestió de la producció, la facturació i la comptabilitat.

Al voltant del sistema ERP, s’hi incorporen altres mòduls que poden ser del mateix proveïdor o bé fets a mida.
Aquests mòduls donen suport a la cadena de subministrament (SCM), a la gestió de clients (CRM), a projectes de negoci electrònic (e-business) i a eines per a la gestió d’informes, explotació de dades i quadres de comandament (Business Intelligence).

Una de les primeres decisions que cal prendre en el moment de triar un sistema d’informació que integri tots els departaments i les funcions d’una empresa és l’elecció entre un paquet estàndard dissenyat per ser més adaptable a l’entorn i amb un preu i temps d’implantació menors, o bé un desenvolupament a mida que s’ajusti als requisits específics de l’organització.

Un sistema estàndard ERP aprofita el coneixement adquirit al llarg dels anys en planificació de recursos empresarials per tal d’aportar les bones pràctiques en les empreses que l’implanten.

Un dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de triar un ERP és el tipus d’indústria on s’ha d’implementar, ja que existeixen funcionalitats específiques per cada tipus de negoci.

2009/11/19

7x7 Web 2.0 i Productivitat a la Setmana de la Innovació de l’Anoia

Aquest dimarts, 17 i ahir, dimecres, 18, enmarcat en la Setmana de la Innovació a l’Anoia, des de TICAnoia (www.ticanoia.cat), vam organitzar dos tallers 7x7.

ticanoia

El primer, que vam dur a terme al Consell Comarcal girava al voltant d’eines Web 2.0 i hi vam presentar diferents tecnologies i aplicacions com els blogs i microblogs, les xarxes socials i professionals, la publicació en medis,…

I en el segon, ahir, el vam orientar a presentar un conjunt de tecnologies de la informació que milloren la productivitat de les organtizacions, però al voltant del que són les persones: comunicacions unificades, entorns col·laboratius,…

En el meu cas, vaig tenir ocasió de participar-hi en doble vessant. D’una banda, com a president de TICAnoia, fent les presentacions, introducció i moderació dels tallers i de l’altra, com a assessor del Centre d’Innovació en Productivitat (www.centreproductivitat.cat) presentant dues de les eines i tecnologies.

Diuen que una imatge val mes que mil paraules i en aquest cas, tenim, inclús un vídeo:

EADA y Ramon Costa en América Economía

No siempre tiene uno ocasión de salir referenciado en un medio de comunicación internacional, ¿verdad?

12-11-09 América Economía

Así que aprovecho para compartirlo con los lectores y seguidores de mi blog.

image

2009/11/17

El poder de les xarxes socials

Article aparegut a La Gaceta de los Negocios, avui.

I algú encara dubte de la influència i el poder de les xarxes socials (facebook, tuenti,…) o de “noves” (no tant noves, per cert) tendències com el microblogging (twitter)? image

2009/11/13

TIC.CAT i TICAnoia: Certificacions i Qualitat, claus per a les empreses TIC

Ahir al vespre, enmarcat en el Pla TIC.CAT, impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i ACC1O, de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme, a Igualada, a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, un taller sobre ‘Certificacions i qualitat”.

TIC.CAT2

La sessió estava coorganitzada pel Centre Tecnològic Barcelona Digital i TICAnoia (www.ticanoia.cat), l’Associació d’Empreses i Professionals TIC de l’Anoia.

logo_ticanoia

El programa de la jornada pretenia proporcionar informació pràctica i útil per conèixer quines són les principals certificacions existents i els beneficis que comporten a les diferents empreses ajudant-les a ser més competitives en el mercat global i a fer front als reptes actualsi va contemplar els següents punts:

1c 1b

 • Benvinguda i presentació del Pla de Formació del TIC.cat
  - Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 • Qualitat i Formació
  - Sr. Francesc Piedrafita, expert en qualitat i formació.
 • L'experiència d'una empresa de l’Anoia
  - Sr. Marius Rossell, director de Trilogi Solutions.
 • Cloenda i cafè networking
  - Sr. Sergi Marcén, Responsable del Pla TIC.cat de la Generalitat de Catalunya.

Dins la jornada s’han presentat i comentat diferents certificacions a les quals les empreses i els professionals poden optar per a millorar la seva productivitat i competitivitat.

D’una banda, tenim les certificacions corresponents a empreses, com per exemple:

 • CMMI: Model de maduresa de millora dels processos de desenvolupament de productes i serveis (mesurat des d’un nivell 1 a 5)
 • ISO 27001: Certificació a través d’una norma internacional que defineix els requisits per a un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació

I de l’altra, s’han presentat certificacions de caire personal (obtingudes per als professionals directament) com per exemple:

 • PMP (Project Management Professional), impulsada pel PMI (www.pmi.org) i que acredita l’experiència i coneixement en la Gestió de Projectes
 • ITIL, com a marc de gestió del serveis de les tecnologies de la informació
 • O les diferents certificacions dels propis fabricants com el ‘Microsoft Certified Professional’

La jornada ha despertat molt interés i els assistents han omplert la sala d’actes de la UEA, amb un total de 46 participants.

Molt interessant ha estat el testimoni del Marius Rossell, de Trilogi, qui ha explicat la seva experiència en l’obtenció de la certificació d’ITIL i la seva aplicació a l’empresa, destacant els beneficis que els aporta.

1a

L’acte era organitzat per TICAnoia, dins del conveni que tenim signat amb la STSI, tal i com també col·laborem en el programa PIMESTIC.cat.

Només per a destacar, finalment, unes dades que ens comentava en Sergi Marcén:

“En aquests moments el sector TIC de Catalunya està format per 8.000 empreses i uns 70.000 professionals. Es calcula, però, que per al 2011 hi hagi pogut haver una reducció del 50% del volum d’empreses”.

D’aquí, doncs, la importància de que les nostres empreses estiguin preparades per a ser competitives i això passa, entre d’altres factors, per a estar preparats, aplicar metodologia i disposar de les certificacions que ens poden posicionar davant del nostre client i enfront d’una competència, que no només és local, sinó global.

En aquest sentit, en Jordi Bosch ha destacat, també, la importància de què les empreses s’agrupin i col·laborin i ha posat com a exemple, la nostra associació, TICAnoia.

professionals_facebook

2009/11/08

10 Core Capabilities of a Next Generation Project Manager

From the article, published in www.cio.com: http://www.cio.com/article/505594/The_10_Key_Capabilities_of_Next_Generation_Project_Managers?page=1

cioç

(List developed by Forrester Research)

1. Emotional Intelligence: The ability to pick up on events and interactions (both verbal and non-verbal) and to process those inputs in the context of the project plan.
 
2. Adaptive Communication: The ability to articulate one's ideas—whether orally or in writing—to a range of individuals, groups and cultures using the most effective communication techniques for each group.

3. People Skills: The ability to quickly build and maintain positive relationships with team-members and stakeholders.

4. Management Skills: The ability to serve, motivate and focus a team and to foster collaboration among team members.

5. Flexibility: The willingness and ability to change one's approach to project management and/or course of action in response to business needs.

6. Business Savvy: Knowledge of the organization's business, strategy and industry. Ability to understand a strategy and align tactical work around that strategy.

7. Analytical Skills: The ability to think through problems and decisions.

8. Customer Focus: The ability to understand the end-user or end customer's needs and the drive to ensure that projects meet those needs.

9. Results-Orientation: The ability to get things done efficiently and effectively.

10. Character: The project manager should have an appealing personality and a strong moral and ethical character.

2009/11/04

La plataforma de colaboración del Centro de Innovación en Productividad

Esta tarde he tenido la ocasión de acompañar a nuestro director del Centro de Innovación en Productividad, Albert Esplugas, en la mesa redonda sobre experiencias de uso y aplicación de entornos colaborativos en las organizaciones, quién ha presentado nuestra plataforma de comunicación y colaboración.

La mesa redonda ha contado con la presentación de 3 experiencias:

 • eCatalunya, El departamento de la presidencia del Gobierno de Catalunya, a cargo de Josep Casanovas, Marta Continente, Marta Fernández, Daniel Golobart, Jordi Graells, Rosa M Martín, Héctor Puente and Lucas Ponce
 • La Universidad Abierta de Catalunnya (UOC), a cago de Begoña Gros y Santi Caballé
 • La plataforma de trabajo interna del Centro de Innovación en Productividad, a cargo de Albert Esplugas

A continuación, podéis consultar la presentaciónEn ella, Albert, ha expuesto como nuestro Centro de Innovación utilizamos un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración:

 • Un eficiente uso del correo electrónico
 • La compartición de calendarios entre todo el equipo
 • Herramientas de ‘presencia/disponibilidad’
 • Mensajería instantánea
 • Espacios de compartición de documentos y su elaboración online
 • Entornos de colaboración
 • Única identidad
 • Aplicaciones de audio y videoconferencia
 • Federación de herramientas de comunicación con nuestros partners
 • Redes sociales
  • Internamente: Blog, wiki y microblogging
  • Externamente: Blog corporativo, Twitter, Facebook, LinkedIn, Slideshare y Youtube