2009/12/15

About Project Management (usefull for CompTIA IT Project + and PMP certifications)

Recently, I found a very interesting web with a lot of resources about official certifications, including CompTIA IT Project+ and PMP (PMI).

They have published a lot of definitions that are very interesting and usefull in order to prepare these two exasms.

I can assure you.

Let mi share with you, some links of its content, grouped by the different subjects of ‘Project Management’.

About Scope Management

About Time Management

About Risk Management

About Stakeholders

About Change Management

About Cost/Finantial Mangement

About Quality Management

About Procurement Management

About Team Management

About Monitoring a project

2009/12/13

Managing costs in project management. Earned Value Management

One of the most important area in project management is Cost. Project Managers are responsible to identify and manage the budget of the project and its costs.

One of the main techniques to monitor and control costs in a project is the ‘Earned Value Management'.

I will try, in this post to explain some concepts related to this tecnique (EVM).

The actual cost of the project is the sum of the collection of:

 • amount charged on invoices from vendors and consultants
 • the ‘money’ amount assigned to the team members’ hour or the tasks the are completing.

A commited cost is the amount of money approved and assigned to a portion, or the entirety, of a project.

The comparison of the actual and commited cost should reflect on the cumulative budget cost for the entire project.

The key to controlling finances within your project is to safeguard your budget and react to cost variances as soon the appear. When cost variances happen (and sooner or later they will), you will need a plan to analyze the costs and see what offsets may be made to control the total actual costs for the project.

Earned Value (EV) is an excellent system to test, in an ongoing process, if the work completed on a project is in allignment with the budgeted costs of a project. Earned Value is a  measure for project performance.

Earned Value Management (EVM) has a few fundamental values:

 • Budget at Completion (BAC). The amount of money budgeted for your project prior to the start of the project implementation phase. This is the expected cost of the project.
 • Planned Value (PV). It is how much the project should cost to get to a specific point in the schedule. Planned Value used to be known as the Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS). For example, if a project has a budget of 100.000€ and month six represents 50% of the project work, the PV for month six is 50.000€.
 • Earned Value (EV). It is representative of the work completed to date regardless how long it took to accomplish it. Earned Value used to be known as the Budgeted Cost of Work Performed (BCWP). The value of the work performed (Earned value i a ‘money’ amount assigned to the value of the work performed by the project team or vendors). The percentage of the work completed allows the project manager to compute the amount of the Earned Value for the work unit. For example, it a project has a budget of 100.000€ and the work completed to date represents 25% of the entire work, its EV is 25.000€.
 • Actual Costs (AC). The amount of money actually incurred by the project to date. Actual Costs is the actual cost of monies the project has required to date. For example, if a project has a budget of 100.000€ and 35.000€ has been on the project to date, the AC of the project would be 35.000€.
 • Cost Variance (CV). The  difference in the amount of budgeted expense and the actual expense. A Cost Variance occurs when the actual cost of the project is different than the EV. For example, your EV is calculated to be 25.000€, but you had to spend 35.000€ to get there.
 • Schedule Variance (SV). A Schedule Variance occurs when the EV is less than the PV. For example, the project is supposed to be worth 75.000€ in month six; however, at month six your EV is only 45.000€. You’ve got a whopping SV of 30.000 €.

Earned Value (EV) can be calculated a few different ways, but the most accessible formula is simple “EV=% of work complete over BAC”. For example, if the project’s BAC is 200.000€ and the work is 10% complete, the EV is 20.000€.

The primary benefit of predicting Earned Value is than project manager can predict if the project is going to be in finantial trouble early on the implementation phase.

To apply the formula, project manager needs to first have completed all the planning stages. The project manager must have the WBS completed with accurate predictions fo the amount of time required for each of the work packages.

Le't’s take an example:

“We have a project that has a budget of 250.000 €. The project is 15% complete, but it should be 20% complete by this point in the calendar and, in addition, the project manager has had to spend 43.000 € of his budget just to get to this point in the project.

Let’s calculate the different values:

 • Budget at Completion (BAC): 250.000 €
 • Actual Costs (AC): 43.000 €
 • Earned Value (EV): 37.500 € (15% of 250.000 €)
 • Planned Value (PV): 50.000 € (20% of 250.000 €)
 • Cost Variance (CV): AC – EV = 43.000 – 37.500 = 5.500 €
 • Schedule Variance (SV): PV – EV = 50.000 – 37.500 = 12.500 €

At last, we have two other indicators (Cost Perfomance Index and Scheduled Perfomance Index) that we can use in order to predict the result of the project.

 • The Cost Performance Index (CPI) is a reflection of the amount of actual cumulative dollars spent on a project’s work and how close that value is to the predicted budgeted amount. To compute the CPI, we divide EV by AC. CPI = EV / AC.
 • The Scheduled Performance Index (SPI) is a formula to calculate the ratio of the actual work performed versus the work planned. The SPI is an efficiency rating of the work completed over a given amount of time. SPI = EV / PV

For example,

 • A project has a budget at completion (BAC) of 209.300€, amnd to date the project has spent 34.500€ on Actual Costs (AC). Based on the percentage of the completed project, which is 15%, the EV is 31.395€. The Planned Value (PV), however, is 36.000€. The project also has a Cost Variance of 3.105€.
  So, the Cost Perfomance Index (CPI) is EV/AC = 31.395/34.500 = 0,91, which means the project is 9% off the target rate of spending for this stage in the project.
 • If the EV is 18.887€ and PV is 20.875€, the SPI (Scheduled Performance Index) is 0.90 (EV/PV) which is less than one, so this project is not on schedule

To predict how much harder you and your project team will need to work to finish the project on time and on schedule, you’ll need to calculate the TCPI (To-Complet Performance Index). If this index is greater than 1, you’ll have to buckle down and work harder. If the result is 1 or less you can make it on your current schedule.

The formula is TCPI = Budget – Earned Value (EV) / EAC – AC, where EAC is Estimated Cost at Completion

Let’s do an example:

 • Let’s assume the BAC of our project is 75.000€ and EV is 5.000€. The Estimated Cost at Completion is 75.000€ and the AC is 7.500€. The TCPI is (75.000-5000)/(75.000-7500) = 103.7%. It means that the project team will have to work 3.7% harder than originally planned to finish on time and on budget.

I know it is hard to understand the first time, but it is easy when you realize the meaning of echa index and value.

Good luck!

2009/12/02

Les TIC i les oportunitats davant la crisi

Aquest matí, al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa, he tingut ocasió de participar en una taula rodona dins la jornada ‘Oportunitats davant la crisi’.

Després de la inauguració, a càrrec, entre d’altes, de l’alcalde de Masquefa, Sr. Boquete, el president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, el Sr. Teo Romero i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, el Sr. Ramon Felip, ha tingut lloc una conferència, a càrrec del Sr. Jordi Balsells, director general de Sita Murt.

inauguracio

Jordi Balsells ens proposava algunes interessants reflexions, a partir de la seva experiència com a Director General de Sita Murt, editor de l’AnoiaDiari (www.anoiadiari.cat):

 • Podem ser bons en tot? Quin és el nostre ‘core business’?
 • Podem pensar en atraure tot el públic?
 • Crisi (en xinès): perill i oportunitat (el perill t’alerta i l’oportunitat et pot salvar)
 • Canvis en l’entorn, en el marc empresarial, en consumidor, en la tecnologia, en el mitjans de comunicació,..
 • La coherència, la marca….
 • Què és una marca?
 • Recuperar allò essencial

jordibalsells

Voldria destacar un manifest que el Jordi ens ha compartit

 • Sigues valent
 • Fés equip
 • Quan siguis gran, sigues petit
 • Surt i gaudeix
 • Innova
 • Busca la sort
 • Viatja sempre

La taula rodona en la que he participat, que portava per títol “Experiències i casos reals”, comptava amb la participació del Sr. Juan Carlos Frean, director d’expansió de l’Àrea de Catalunya de l’empresa ALDI Supermercats; el Sr. Jaume Arnal, Conseller Delegat de TCN; el Sr. Àlvaro Pérez, gerent de l’empresa TDE Gamper Sport; i un servidor, en Ramon Costa, com a president de TICAnoia (www.ticanoia.cat) i Assessor del Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft (www.centreproductivitat.cat).

image

En el meu cas, la meva presentació pretenia compartir amb els assistents com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són la base d’un gran nombre d’innovacions a les empreses i com poden ajudar a millorar la competitivitat i productivitat de les organitzacions.

Podeu consultar la presentació en el meu espai a slideshare: www.slideshare.net/rcosta i us la incloc, a continuació:

A la presentació, com podreu comprovar, he procurat posar algun exemples, a partir de videos i de un cas pràctic, de com les TIC ens creen oportunitats de millora de la productivitat, de ser mes competitius i de poder innovar, en procés, producte i servei.

IMAG0706

Finalment, permeteu-me felicitar als organitzador per l’èxit de la jornada, reflectit en la nombrosa assistència i participació

sala