2006/04/14

Quan cal crear un equip de treball?

Com es pot determinar si un equip és el mes adequat per un projecte o treball?

En un interessant llibre, "Dirija el mejor equipo de trabajo", escrit per en Lawrence Holpp i editat per McGraw Hill, l'autor presenta quatre criteris que ens poden ajudar a decidir si s'hauria o no de crear equips per un procés o una activitat específica.

Aquests treballs haurien de complir almenys dos dels quatre criteris.
  • Judici. El treball exigeix prendre decisions complexes? S'espera que els treballadors facin judicis en aspectes de planificació, execució o millores?
  • Complexitat. El treball és tècnicament sofisticat? S'espera que els treballadors dominin molts detalls interrelacionats, els aprenguin i siguin capaços de rendir sense una important instrucció o supervisió addicional?
  • Responsabilitat compartida. L'execució exitosa del treball depèn de mes d'un procés? Els treballadors necessiten ajuda d'altres per fer el seu treball?
  • Mà d'obra intensiva. El treball depèn de la mà d'obra i no de l'anàlisi o dels processos mecànics? La productivitat, tant en termes de qualitat com de quantitat, depèn de les accions que emprenguin les persones i no de les màquines?
I és que tal i com ja s'ha dit en anteriors ocasions, hi ha situacions en què tindria mes sentit agrupar els empleats per a fer certes activitats, però no creant un equip de treball.

Per exemple, els representants de vendes. Poden seguir treballant de manera individual en el seu territori, però agrupant-se per a provar noves oportunitats o treballar per a resoldre problemes als que tots han d'enfrontar-se.

No hay comentarios: