2006/11/10

Reunió de Seguiment de Projectes

El passat mes d'abril vaig tenir ocasió de participar en el Kick-off d'un projecte europeu, Production4micro, (http://www.production4micro.net i http://ascammtraining.blogspot.com/2006_04_23_ascammtraining_archive.html) en el qual vaig assumir el lideratge d'un dels WorkPackages en què està organitzat, en concret el referent a la Formació (“Training”).

Aquest és un projecte amb una durada de 48 mesos i amb mes de 15 organitzacions participants, entre empreses, universitats i centres tecnològics.

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera revisió del projecte, duent-se a terme, entre d'altres la reunió de “Líders de WorkPackages”, a Aachen (Alemania).

I què hem fet en aquesta reunió?

Doncs molt simple. Posar en comú l'avança de cadascun dels paquets del projecte i coordinar les accions necessàries per a reajustar la planificació en cas d'una possible desviació.

Per això, cadascun dels Responsables va exposar la siuació del treball corresponent al seu 'workpackage':
- Tasques actives, treball realitzat en els darrers 6 mesos i treball previst de realitzar en els propers 6
- fites marcades per als anteriors 6 mesos i estat de consecució i llista de fites marcades per als propers 6 i previsió de compliment
- Revisió de compliment dels “lliuraments” acordat per al primer semestre, estat de realització i en cas de no assoliment, el per què i les mesures correctores adoptades i llista de “lliuraments” a preparar per al proper semestre
- Interrelació entre els partners involucrats en cada 'workpackage'. Cal considerar que hi ha entre 5 i 10 organitzacions implicades en cada workpackge. En el meu cas, donat que la Formació és transversal, tot els partners hi estan, en major o menor mesura, involucrats.
- Incidències tècniques i organitzatives sorgides i actuacions preses.
- Altres: aspectes financers,...

És a dir, un exemple pràctic del que ha de ser una reunió de seguiment d'un projecte, en aquest cas, a nivell de Comitè de Responsables (Caps de Projetes, WP Leaders,...).

No hay comentarios: