2009/02/12

Segona part de la Jornada de Clústers Urbans

Com gestionar els clústers en temps de crisi?

Aquest ha estat el tema que Kevin X. Murphy, de J.E. Austin Associates, ha plantejat en la primera conferència de la segona part de la Jornada.

Com apuntava Murphy, en temps de crisi, les tendències acostumen a ser:

  • les empreses redueixen la seva dedicació al clúster i la dediquen, totalment, a la seva empresa
  • els governs redueixen els fonts de finançament als clústers (i no només al clústers)
  • els governs han de treballar sota pressió de temps i això els pot portar a dissenyar programes i polítiques amb 'errors'.

Tot i així, i en paraules del ponent, és en temps de crisi, quan hi ha mes necessitat de treballar de manera cooperativa i hi ha força exemples de clústers que gestionen amb èxit les situacions de crisi:

  • el clúster de turisme de Sri Lanka, que van reorientar la seva estratègia per a captar turistes, mirant cap a l'Índia, i per tant, diversificant el seu mercat, en un moment important de crisi econòmica degut a accions terroristes,...
  • el clúster de tecnologia a Corea del Nord
  • ...

Murphy ha presentat un Marc de Competitivitat Nacional, en què ha participat, desenvolupat pel Banc Mundial, i el cicle de vida per a garantir la constitució de futurs clústers.

Ha donat una pinzellada, molt superficials d'aquesta metodologia i les eines a utilitzar en cadascuna de les etapes.

(Ara caldria, tenir-hi accés, a aquesta metodologia,...,oi?. Bé, si consulteu la pàgina web de les jornades hi trobareu part de la informació. Si m'ho comenteu, us ho puc enviar, també)

I algunes de les conclusions que ha plantejat:

  • Observar, entendre, construir i promoure una identitat urbana única.
  • Fomentar el treball interclústers, promovent iniciatives de 'networking' com els 'First Tuesdays' o el 'Red Herring'.
  • Prestar molta atenció a les dimensions espaials ('caves & commons', 'Funnels & Forums') i el flux del temps.

I fent honor a Charles Darwin, no seran les empreses mes fortes i intel·ligents, sinó les que millor s'adaptin (i, afegia, en algun cas, les que tinguin mes capital) les que sobreviuran a la crisi.

1 comentario:

@JoakimVivas dijo...

Hola Ramon! He trobat el teu Blog i espero poder-lo seguir activament! Jo l'any passat vaig poder participar en la II Trobada de Clústers Urbans, però aquest any no. Fins aviat!

www.kimtux.net