2009/08/17

Catalunya acull el 18,5% d’empreses que operen a l’Estat espanyol

Segurament que alguna vegada us haureu preguntat quantes empreses hi ha a Catalunya i a Espanya.

O no.

En tot cas, sí que és una dada (o podríem dir-ne macrodada) que en certes ocasions és interessant de conèixer. I personalment, m’acostuma a ser útil quan vols donar percentatges d’actuacions, usos, ….

Ara fa uns dies vaig tenir ocasió de llegir un resum de l’última actualització del Directori Central d’Empreses (1 de gener de 2009) on hi havia algunes d’aquestes dades.

Són dades referents al tancament del 2008 i, per tant, de fa 8 mesos, i tenint en compte la situació econòmica d’aquest 2009, hauran variat significativament a la baixa, malauradament.

Però en tot cas, són les últimes dades vigents.

Catalunya va tancar el 2008 amb un total de 619.624 empreses actives, cosa que suposa un 1% menys que les que hi havia a finals del 2007.

Madrid en va perdre un 1,4% i Andalusia un 2,4%.

I esmento aquests tres casos (Catalunya, Madrid i Andalusia) per què la seva suma suposa el 49% de les empreses a l’Estat espanyol:

  • Catalunya: 18,5% del total d’empreses que operen a l’estat
  • Madrid: 15,3%
  • Andalusia: 15,2%

I si féssim una ullada mes macro (a nivell de l’estat), trobaríem dades com:

  • El sector serveis sumava 1,83 milions d’empreses
  • El sector de la construcció 441, 956 empreses
  • El sector del comerç, 830.911 societats
  • El sector industrial, 243.729 empreses

A nivell de dimensions:

  • El 52,7% del total d’empreses (1,7 milions) no tenen cap assalariat
  • El 27,4% (919.092) tenen entre un i dos assalariats

Per cert, si feu els càlculs, a partir dels % indicats, trobareu que el cens total d’empreses, al 2008, a l’Estat espanyol era al voltant del 3,35 milions

No hay comentarios: