2010/12/09

La guia d’iProductivitat per a les empreses

La setmana passada va veure la llum una nova guia de la col·lecció de “Guies per a la innovació i la internacionalització” d’ACC1O (www.acc10.cat), amb el títol “iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones” i que ha estat redactada per un servidor, Ramon Costa, i en Josep Vilalta, com a membres del MIC Productivity (www.micproductivity.com)

Aquesta guia mostra les millors formes d'aprofitar les eines tecnològiques existents, com són els espais de col·laboració, la missatgeria instantània, les solucions de mobilitat o els sistemes de cerca d'informació, per tal d'augmentar la productivitat de les persones a les empreses, tot descrivint processos, metodologies i exemples que permeten optimitzar-ne la seva gestió.

 

iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones

A la guia expliquem que no només cal millorar l’ús de les tecnologies sinó també humanitzar-les per a què el seu ús sigui cada cop més simple i intuïtiu.

El paper de les TIC ha estat centrat  a les empreses, majoritàriament, en l’automatització i suport als processos estructurats, millorant la productivitat a les empreses.
En el nou model, però, els treballadors requeriran altres eines i tecnologies que els ajudin a augmentar les seves capacitats i a ser més eficients en uns nous escenaris de treball (reunions, treball en equip, cerca i gestió de la informació, presa de decisions, comunicacions eficients, etc.).
I per tant, en aquest escenari, hi tindran un paper molt important les tecnologies de la iProductivitat, complementàries als sistemes de gestió (ERP, CRM...).

Són totes aquelles eines, plataformes i solucions que estan orientades a millorar la productivitat dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, la cerca, l’emmagatzemament i la gestió de la informació, principalment.

La guia, dividida en diferents blocs (El treballador de la Informació, les Tecnologies de la iProductivitat, Escenaris de Treball i Casos Empresarials), mostra com aprofitar les TIC per millorar la productivitat, identifica les necessitats i característiques dels anomenats treballadors de la informació, presenta les principals eines i tecnologies de la iProductivitat (comunicacions unificades, eines col·laboratives, eines web 2.0, mobilitat, etc.), analitza diferents escenaris i presenta diveros casos empresarials reals d’empreses.

Podeu obtenir una còpia de la guia en els següents enllaços:

http://www.slideshare.net/rcosta/acc1-o-guiaiproductivitatnov2010

http://www.anella.cat/c/document_library/get_file?uuid=a2b4b47b-dc70-4aa0-a68d-ee201918246f&groupId=30582

No hay comentarios: