2005/10/09

Els 8 hàbits del directiu

En un article de Món Empresarial, d'aquet mes d'octubre 2005, a l'apartat Formació Directiva, es parla dels 8 hàbits directius de l'empresari.

De fet, llegint-lo, he arribat a la conclusió que aplicarien no
només als empresari sinó a tot directiu amb responsabilitats "gerencials", per la qual cosa he considerat que seria interessant de transcriure una part del mateix.

L'article diu així "Cada persona té uns hàbits determinats, és a dir, unes tendències o disposicions a realitzar sempre actes similars que donen lloc al seu enfortiment. Els hàbits només s'assoleixen amb la pràctica: aprenem a fer, fent. I a més, aprenem a fer el que fem. Per tant, l'hàbit és un element important que ens converteix en algú determinat i, una vegada adquirit, és molt difícil canviar-lo".

A continuació i fent referència a un article de José Maria Cardona, president del Centre d'Estratègia i Liderat Cardona Labarga, s'indica que un directiu ha de tenir o desenvolupar 8 hàbits:

  • Hàbit de la informació
  • Hàbit de la visió
  • Hàbit dels resultats
  • Hàbit de la delegació
  • Hàbit de l'aprenentatge
  • Hàbit de la comunicació
  • Hàbit de l'equip
  • Hàbit de la innovació

"Els dos primers, informació i visió estratègica, són els que s'utilitzen a l'hora de desenvolupar l'estratègia de l'empresa o departament.

Els hàbits de comunicació i aprenentatge se centren en el desenvolupament de la persona.


D'altra banda, els hàbits de resultats i delegació tendeixen a mantenir i restablir l'equilibri, mentre que els d'equip i innovació ajuden a generar i gestionar el canvi."


Tots tenim un o mes hàbits d'aquests mes desenvolupats que els altres, però hauríem d'intentar d'arribar a un equilibri mínim de tots ells.

Ho fem?
I com ho podem fer?

En tot cas, el primer pas, com sempre, és prendre'n consciència.

No hay comentarios: