2005/11/15

Conca Futur

Fa més de dos anys un grup de persones preocupats per l’evolució econòmica de la comarca de l'Anoia vàrem posar-nos a reflexionar sobre les sortides a aquest relatiu estancament.
El grup s’amplià fins arribar a la dotzena de persones (emprenedors, directius i profesionals de l’economia, majoritariament).

Es volia fer un treball de reflexió, fent bullir les idees, més que no pas fer un llistat de deficits o una recollida de dades estadístiques. Es tractava de ser constructius, imaginatius i creatius. Es tractava de lligar el territori, les persones, els seus potencials i les diferents concepcions de qualitat de vida. D’això en sortiren unes idees entrelligades, innovadores i ambiciones per a la Conca, aquesta Igualada àmplia.


D’aquest projecte d’idees, plasmades en un document, n’hem anomenat CONCA FUTUR.

Doncs bé, el dilluns 21 de novembre a les 20h al Teatre de l’Ateneu d’Igualada volem fer una presentació visual d’aquest treball anomenat CONCA FUTUR (http://www.concafutur.com).Un treball de dos anys que es posa al servei de tots els ciutadans.

Voldriem que els ciutadans se’l llegissin, el debatissin i els despertés noves idees i propostes. I voldriem que les institucions polítiques assumissin el lideratge de dur a terme un pla global de propostes per a la millora de l’economia i de la qualitat de vida de la comarca.

No hay comentarios: