2006/01/29

Grup o Equip de Treball

Durant aquests darrers mesos, he publicat diferents notes al voltant de la direcció i composició d’equips de treball (cicle de vida, claus d’un equip eficaç,...).

Però encara no havia parlat sobre els equips de treball com a concepte.

De fet, molt sovint ens referim a Equips de Treball quan simplement tenim un Grup de Treball.

Quina és la diferència, doncs, entre grup i equip de treball?

Un Grup de Treball:

  • És una formació social organitzada, composta (quasi sempre) per un nombre reduït de persones que interactuen entre sí, amb regularitat, per a uns objectius concrets
  • Aquest conjunt de persones són reunides sota l’autoritat formal d’una organització per a transformar recursos inicials en determinats bens i/o serveis.
  • La responsabilitat final del procés (èxit o fracàs) és de la persona que ostenta la màxima autoritat.

En canvi, es diu que un conjunt de persones esdevenen un equip quan:

  • Existeix un propòsit comú, derivat de necessitats i fites comunes, on tots són responsables del resultat
  • Existeix en les persones consciència de pertànyer a una mateixa unitat social.
  • Existeixen funcions, rols i relacions interdependents articulades entre si.
  • Existeixen normes, procediments, regles i valors, generalment compartits, que regulen el comportament dels membres.

Tots coneixem exemples d’equips de treball (orquestra simfònica, castellers, equip de metges en una operació quirúrgica, equip de futbol,...).

I ara, la reflexió.
Estem treballant en un grup o en un equip de treball?
I en tot cas, si necessitem que sigui un equip com ajudem al nostre grup de treball en què evolucioni?

No hay comentarios: