2006/06/06

La formació transversal

Sóc un lector habitual de “Dossier Econòmic”, el periòdic econòmic, mensual, en català.

En l’edició d’aquest mes de juny, hi ha un interessant article al voltant d’un estudi elaborat per l’Institut DEP, sobre “La formació contínua transversal a Catalunya”.

Abans que res, però, definim què s’entèn per formació transversal:
“Són totes aquelles accions formatives que generen competències comunes requerides per múltiples ocupacions, independentment del sector o empresa en què es treballi"

Per exemple:
  • competències instrumentals: idomes o informàtica
  • sistemas o mètodes de gestió
  • habilitats personals o diretives


De l’estudi es desprèn que la formació transversal és una necessitat, segons els directius de recursos humans, però, en canvi, les empreses catalanes, es resistiesen a impartir-la entre els seus empleats.

També es constata que un 68% de les empreses enquestades ha organtizat algun curs de formació continuada de qualsevol tipus durant els darrers cinc anys, però només 1 de cada 4 ha organitzat formació transversal durant el mateix període.

Consultats els gestors de RRHH d’empreses on no s’ha fet mai cursos transversals assenyalen que el principal motiu és que no es consideren necessaris per als treballadors..

Això reflecteix, bàsicament, l’interès de les empreses per a la formació específica.
Però no és important saber treballar en equip, liderar, motivar, negociar, conèixer idiomes, informàtica,...?

No anem bé. No, senyor.

No hay comentarios: