2006/06/15

Projectes i Operacions/Processos

Un projecte es pot definir com un conjunt d’esforços, temporals, i delimitats per uns costos, uns terminis i uns objectius finals, dedicats a crear un servei o producte únic.

Si reviséssim les característiques que ha de complir un projecte, ens trobaríem amb que responen a:
 • Una delimitació temporal.
 • Uns objectius precisos de terminis, costos i resultats a obtenir.
 • No és una acció repetitiva sinó que és una realització nova.
 • Està compost per un conjunt de tasques complexes que requereixen d’un treball d’anàlisi, estudi i planificació.

Dit d'una altra manera, les principals característiques d’un projecte són la temporalitat, la consecució d’un producte o servei únic i la seva execució per fases.
Si d'altra banda, revisem les activitats que duem a terme en una organització, podríem concloure que o bé són projectes o bé són operacions. No hi ha una altra possible classificació.
D'aquesta manera, exemples de projectes serien:

 • Implantació nou sistema d’informació
 • Elaboració i execució campanya de comunicació i/o marketing
 • Posta en marxa nova política de RRHH
 • Pla de formació anual
 • Disseny d’un nou producte o servei
 • Prestació d’un servei post-venda
 • Implantació d’un nou procés empresarial
 • .....

I per contra, com operacions o processos podríem enumera, per exemple:

 • Administració sistemes informació i suport usuaris
 • Call Center
 • Administració dels recursos humans
 • Administració de les finances
 • Producció en cadena
 • .....

Això no vol dir que per a gestionar aquests processos o operacions, no disposem de metodologies, pràctiques o guies.

Simplement, cal dir que són diferents a les que apliquem per a la gestió dels projectes.

I segona conclusió, si bona part de les activitats que duen a terme els departaments de les organitzacions són projectes, per què aquestes no adopten metodologies de direcció de projectes per a gestionar-los?

No hay comentarios: