2006/07/14

L'enunciat de l'abast del projecte

La definició i posterior planificació d'un projecte parteix sempre d'un abast, la definició del que es persegueix i la feina que s'ha de fer.

En alguna reflexió anterior en el weblog, havia comentat un instrument de treball necessari, el Work Breakdown Structure (WBS).

Ara bé, previ a definir/construir aquest WBS, caldria redactar-definir l'enunciat de l'abast del projecte, és a dir, els objectius que han de complir-se.

En aquest punt cal documentar les característiques i els límits del projecte, els seus productes i serveis relacionats i els mètodes d'acceptació i control de l'abast.

Per tant, ha d'incloure:

 • Objectius del projecte i del producte
 • Requisits i característiques del producte o servei
 • Criteris d'acceptació del producte
 • Límits del projecte
 • Requisits i productes entregables del projecte
 • Restriccions del projecte
 • Assumpcions del projecte
 • Organització inicial del projecte
 • Riscs inicials definits
 • Fites del cronograma
 • Primera versió del WBS
 • Estimació de costos d'ordre de magnitud
 • Requisits de gestió de la configuració del projecte
 • Requisits d'aprovació


L'enunciat de l'abast del projecte es desenvolupa a partir de la informació subministrada pel client o patrocinador del projecte. I és l'equip de direcció del projecte el responsable de refinar aquesta informació per obtenir aquest document.

Quantes vegades comencem a planificar un projecte sense tenir clar quin és l'enunciat del seu abast?

No hay comentarios: