2006/07/14

Programes, portfoli de projectes i la seva gestió

Sovint, durant l’execució i gestió de projectes a les organitzacions, es sol parlar, també de subprojectes (terme de fàcil comprensió, oi?) i de programes o gestió del portfoli de projectes.

Repassem, breument, en aquesta nota, què entenem per aquests dos conceptes.

Un programa és un grup de projectes relacionats, la direcció dels quals es realitza de manera coordinada per obtenir beneficis i un control que no s’obtindrien si fossin dirigits de manera individual.

Els programes, a mes, poden incloure elements de treball relacionats que estan fora de l’abast dels projectes individuals.

També poden implicar una sèrie de tasques cícliques o repetitives, com per exemple, programes anuals.

Finalment, cal remarcar que a diferència de la direcció de projectes, la direcció de programes és la direcció centralitzada i coordinada d’un grup de projectes per aconseguir els objectius i beneficis estratègics del programa.

D’altra banda, el portfoli de projectes és un conjunt de projectes o programes i altres treballs, que s’agrupen per a facilitar la gestió efectiva d’aquest treball, per tal d’acomplir els objectius estratègics de negoci.

Els projectes o programes del portfoli no necessiten estar directament relacionats o per contra, ser independents. Dependrà de cada cas.

Les organitzacions gestionen els seus portfolis sobre la base de fites concretes, per tal de maximitzar el valor del portfoli avaluant amb cura els projectes i programes candidats a formar part del portfoli, això com l’exclusió d’altres.

Habitualment, els gerents i equips de direcció assumeixen la responsabilitat de la gestió del portfoli per a una organització.

I tornem al tema de sempre. La gestió de projectes va mes enllà d'alguns departament, com I+D, Enginyeria, Informàtica,... És un tema transversal a tota l'organització.

No hay comentarios: