2006/10/26

Jornada. El perfil del Director de Projectes

La Direcció de Projectes és una competència (o professió) transversal que abarca tots els sectors productius i àrees funcionals a les organitzacions.
Aquesta mateixa variabilitat provoca que sota una mateixa denominació (coordinador, gerent, director o cap de projectes) s’hi englobin moltes i diferents responsabilitats.


Organitzacions com el Project Management Institute han intentat definir les competències que ha de tenir aquest professional.

Ara bé, quin és, però, el perfil genèric, d’un Professional de la Direcció de Projectes?
Què fa?
Quines són les seves atribucions i responsabilitats?
Ha de ser un gerent o un tècnic?

És per això, que ASCAMM en col·laboració amb el Parc Tecnològic del Vallés, organitza una jornada, el proper dimarts, 31 d'octubre de 2006, que té com a objectiu posar en comú l’experiència de diferents professionals, d’àmbits diversos, per tal de poder identificar les millors pràctiques.
Comptarem amb les següents xerrades i ponents:

  • -El perfil del Director de Projectes.Sr. Ramon Costa. Director Serveis de Formació. ASCAMM Centre Tecnològic.
  • Cas pràctic: Project Management en Automatització i Construcció Sra. Olga Moreno. Sòcia fundadora. Planner Project Management.
  • Cas pràctic: La gestió de projectes de Tecnologies de la Informació. Sr. Lleonard del Río. Soci Fundador. Technical Leader. Raona
  • Cas pràctic: Direcció de Projectes en l’àmbit de l’administració local. Sr. Jordi Marin. Cap de Projectes a l’Àrea de Presidència i Comissionat TDT. Ajuntament de Mataró
  • Cas pràctic: El perfil del gestor de projectes de R+D+i en el marc europeu.Sr. Xavier Plantà. Director d’Innovació. ASCAMM Centre Tecnològic

Per a mes informació i inscripcions, podeu adreçar-vos a la web del
PTV

No hay comentarios: