2006/10/13

Les competències dels nous perfils professionals per a les tecnologies de la fabricació

El passat dia 5 d'octubre, al Centre Tecnològic ASCAMM (http://www.ascamm.com), vam dur a terme la conferència inaugural del curs acadèmic 2006-07, i que van anar a càrrec de la Myriam Garcia-Berro, Director de Desenvolupament Corporatiu d'ASCAMM i del Josep Llagostera, Director d'Enginyeria de Producte de Germans Boada (http://www.rubi.com).

Ambudes conferècies giraven al voltant dels nous perfils per als sectors productius en l'àmbit de la fabricació i l'enginyeria industrial.

La Myriam Garcia va
presentar un estudi fet des d'OPTI, l'Observatori de Prospectiva Tecnològica Industrial (http://www.opti.org) , ara fa uns mesos en què es detallen els nous perfils professionals que requeriran els sectors productius i en concret, en els àmbits de les tecnologies de fabricació, els sectors tradicionals, el sector agroalimentari, el sector químic. El mateix estudi també es va fer per als sectors de les Tecnologies de la Informació, la Biotecnologia i el Transport. Em referiré, però, al primer grup, tot i que les conclusions d'aquesta reflexió s'apliquen a tots ells. Dins de l'àmbit de les tecnologies de la fabricació destaquen els següents nous perfils:
 • - L'investigador de nous productes
 • - L'enginyer de producte
 • - El vigilant tecnològic
 • - El gestor de la innovació / coneixement
 • - El gestor de projectes / productes
 • - L'enginyer de producció de planta virtual
 • - El cap de manteniment virtual
 • - L'operari especialista
En un article posterior ja em referiré al perfil del gestor de projectes/productes. En aquest volia destacar, simplement, les competències definides per tots aquests perfils. L'estudi proposa una fitxa de descripció de la formació, coneixements tècnics i competències i habilitats que han de tenir aquests professionals. Donat per fet que en tots es demana el coneixement d'idiomes, i en especial, de l'anglès, si féssim un compendi de les competències i habilitats requerides, destacaríem les següents:
 • - Capacitat de treball en equip
 • - Capacitat investigadora, anàlisi, creativitat i innovació
 • - Capacitat de lideratge i gestió d'equip
 • - Capacitat de comunicació, redacció i multidisciplinaritat
 • - Gestor de relacions
 • - Capacitat organitzativa
 • - Capacitat de planificació
 • - Orientació al client
 • - Capacitat d'aprenentatge continu
Un cop mes ens adonem que, actualment, ja no n'hi ha prou amb una sòlida formació i/o experiència professional. Es requereix que aquests perfils (com molts d'altres) siguin capaços de dirigir projectes i equips de treball, és a dir persones, que estiguin preparats per treballar en equip i per tant, interrelacionar-se amb els altres, comunicar-se i si s'escau, liderar i motivar.

És necessari, per tant, que
facilitem l'aprenentatge i desenvolupament de totes aquestes habilitats anomenades directives.

Quantes vegades les coses no surten del tot bé, simplement, per manca de comunicació, de confiança o de treball en equip entre els professionals?

1 comentario:

Anónimo dijo...

A més dels atributs proposats, s'hi hauria d'afegir unes dosis d'esperit de superació i voluntat de sacrifici. Ens hem anat acostumant a que ens ho donguin tot fet i això pot ser perillós en determinats llocs de treball.

Felicitats per la jornada inaugural!

Joan Guasch