2007/05/17

Gestió de projectes TIC - Lleonard del Rio

A la darrera sessió de l’assignatura PGPSI (Planificació i Gestió de Projectes i Sistemes Informàtics), vam comptar amb una xerrada-ponència del Lleonard del Río, centrada sota el títol”Gestió de Projectes a les TIC”.

La primera part de la presentació es va centrar en la revisió de les problemàtiques del sector TIC, els factors clau d’èxit dels projectes TIC, el perfil del ‘Project Manager’ TIC i la carrera professional TIC.

A partir de la seva experiència en diferents empreses d’Enginyeria del Sofware i Consultores TIC, en Lleonard del Rio, Enginyer en Informàtica per la UPC, va desenvolupar aquests punts.
Durant la segona part de la sessió, en Lleonard va respondre a les inquietuds plantejades pels alumnes.

En l’àmbit dels perfil del cap de projectes, en Lleonard va distingir entre un perfil multidisciplinar i un perfil de cap de projectes especialitzat.
A mode de resum, un perfil de cap de projectes multidisciplinar:
  • Compagina gestió de projectes amb tasques d’anàlisi i comercials
  • Habitualment centrat en un sol projecte
  • Requereix més habilitats del sector, incloent coneixements tècnics
  • Són importants la capacitat de lideratge i la gestió del client
  • La principal dificultat és la credibilitat
  • Es sol donar a departaments de TI petits i empreses de serveis TIC
I d’altra banda, tenim la caracterització del perfil del cap de projectes especialitzat:
  • Gestiona un o més projectes, en funció de l’envergadura dels mateixos
  • No li calen tantes habilitats del sector ni coneixements tècnics
  • La seva principal dificultat són els coneixements tècnics
  • Solen estar en departaments de TI grans i departaments de TI amb subcontractació o en empreses de serveis TIC i sovint s’emmarquen dins una PMO (Oficina de Gestió de Projectes)

No hay comentarios: