2007/11/29

Les TIC i les Fires (FEFIC 2007)


Avui, dijous, s'ha inaugurat el 14è Congrès de Fires de Catalunya, a Cambrils, organitzat per FEFIC, la Federació de Fires de Catalunya.

En aquesta ocasió, i a petició del seu President, en Pere Carles, bon amic d'Igualada, he tingut l'oportunitat de dinamitzar un dels debats tècnics del matí, al voltant de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i les Fires, tot representant el Centre Tecnològic ASCAMM, com a Director de Formació i Transferència.

Els altres tres debats tècnics del matí han estat:
 • La fira, dinamitzador i potenciador de territori
 • Complexitat logística al món firal
 • La fira com a aparador del municipi
I abans, però, hi ha hagut la conferència inaugural "Todos es más que la suma de muchos", a càrrec de l'Angel "Pichi" Alonso, ex-jugador del FC Barcelona, comentarista esportiu i ex-entrenador de la selecció catalana de futbol i de l'Ivan Cervantres, tricampió del món d'Enduro.

Fent incís en el debat tècnic que he dinamitzat (a la resta no hi he pogut assistir, per raons òbvies), comentar que ha estat molt enriquidor per l'intercanvi d'experiències entre els mes de 20 assistents a la mateixa, representants de diferentes Fires i Ajuntaments de Catalunya.

Previ al debat entre els participants, s'han introduït alguns dels elements de reflexió al voltant de les TIC i les Fires:
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
 • Sistemes d'Informació
 • Digitalització de Processos
 • Empresa en Xarxa
 • Internet
 • Web 2.0
 • Mobilitat
 • Convergència Tecnològica
 • Comerç Electrònic
 • Legislació (LPD, LSSI,...)
 • Marketing en Cercadors
A partir d'aquesta presentació, i en grups de treball, els diferents participants han posat en comú les seves experiències en l'aplicació d'aquestes tecnologies i eines, podent fer una activitat de 'benchmarking' molt enriquidora per a tots.

Entre les diferents utilitats i aplicacions de les TICs en les Fires representades podríem destacar:
 • Ús de Sistemes de Gestió Integral (ERP), per a l'automatització de bona part dels processos interns de l'organització (facturació, comptabilitat, gestió,...).
 • Ús d'eines de Gestió de Clients/Proveïdors/...., que permeten tant la gestió centralitzada de les seves dades i l'històric de participació/interrelació amb l'entitat com també la gestió de mailings, campanyes,...
 • L'aplicació de solucions webs, incloent aspectes d'automatització de processos online com reserves, inscripcions o temes com les Sales Virtuals de Premsa o la publicació d'històrics i memòries d'antigues edicions.
 • En alguns casos, ja hi ha alguna experiència en l'ús de weblogs com a complement de la web corporativa, per tal de dinamitzar i incrementar la presència a Internet.
 • També s'han comentat aspectes relacionats amb el Marketing per Cercadors i s'han presentat dues experiències concretes, relacionades amb la Fira de Turisme Rural i el Saló Nuvis i Celebracions, d'Igualada
Però ha estat en els aspectes relacionats amb la Web 2.0 on s'ha centrat mes la dinàmica i anàlisi de noves possibilitats d'ús de les TIC per a les Fires: Blogs, Xarxes Socials o participacions en portals com YouTube o Second Life.

Finalment, s'ha incidit en l'ús de les tecnologies mòbils i la convergència d'un seguit de funcionalitats en el telèfons mòbils com un canal mes a utilitzar per part dels organitzadors de les Fires per a donar servei no només als visitants sinó també als expositors.

No hay comentarios: