2008/03/16

El teletreball al nostre pais

En l'edició "El Cèntim" del diari AVUI d'aquest diumenge, hi ha un molt interessant article sobre el Teletreball.
Potser m'hi sento aludit, doncs actualment sóc un 'teletreballador a temps parcial'.

De teletreballadors, segons l'article n'hi ha de diferents tipus, segons la intensitat:
- A temps complert: Treballen a casa mes d'un dia per setmana i només es desplacen a l'oficina periòdicament per assistir a alguna reunió
- Els treballadors a temps parcial fan feina a l'oficina, però passen alguns dies treballant també al seu domicili.
- Els mòbils o itinerants són aquells que no tenen un lloc de feina específic, però que utilitzen dues eienes fonamentals: el telèfon mòbil i l'ordinador portàtil.
- Pels suplementaris, els teletreball encara no és significatiu i treballen des de casa menys d'un dia complet per setmana

I és que la tecnologia ens permet implementar amb èxit el teletreball.

Ara bé, malauradament, en això, Espanya i Catalunya també estan a la cua d'Europa.
I sinó, només cal veure les dades:
- Finlàndia: 30%
- Holanda: 25%
- Suècia: 24%
- Alemanya: 12%
- Regne Unit: 11%
- Itàlia: 7%
- França: 4,8%
- Espanya: 5,4%
- Catalunya: 3,2%

I és que no només requerim tenir la tecnologia, que ja la tenim, sinó fer un canvi cultural i de gestió empresarial.
Mentre la cultura del treball que imperi a les nostres organitzacions sigui la d'estar a l'oficina, enlloc de complir amb els objectius i resultats, no podrem avançar.

I és una llàstima, per què els beneficis, tant per a l'empresa com per al 'teletreballador' són molt significatius:
- Treballador: horari laboral flexibe, més autonomia i control de la feina, estalvi de temps i de diners en desplaçaments, conciliació de la vida laboral i familiar,...
- Empresa: retenció del talent, menys costos, mes productivitat i eficipencia, estalvi de despeses econòmiques,...

No hay comentarios: