2009/05/21

El Sector empresarial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya, 2008

Aquest dilluns passat, vaig tenir ocasió d’assistir al BDigital Global Congress, a Barcelona, a la presentació de l’estudi sobre les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a Catalunya, elaborat per la FOBSIC per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i amb la col·laboració de l’empresa Penteo, i on es fa una anàlisi detallada de la situació del sector de les TIC a Catalunya per a l’any 2007 i una previsió de la seva evolució fins al 2011.

Podeu trobar l’informe complet, amb totes les dades a http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2009_Sector_TIC&centerPage=nivell2.jsp

I volia comentar algunes de les dades/notes que vaig prendre:

  • El sector TIC a Catalunya (parlem de fa un any i mig) va suposar un volum de 10.675 milions d’euros (un 5,43% del PIB català).
  • Mes del 50% d’aquest volum correspon al sector de les telecomunicacions. El segons subsector és el de desenvolupament de programari.
  • Aquest sector català suposa el 17,6% de la producció d’Espanya i el 1,3% de les TIC d’Europa, on el volum de factuació és de 708 milions)

L’informe destaca, entre d’altres aspectes, també, com la producció de les empreses TIC a Catalunya va experimentar un creixement mitjà anual d’un 8% durant el període 2005-2007, lleugerament superior al creixement mitjà anual del sector TIC espanyol (6,3%).

En l’actual context de crisi, però, les previsions de l’estudi estimen un estancament del sector, que no recuperarà fins al 2012 els nivells de producció de l’any 2008.

Estàvem parlant, en el moment de l’estudi de què hi havia 3.786 empreses TIC, un 84% de les quals eren microempimes (amb menys de 9 treballadors).

El nombre d’empleats pel sector era de 65.749 (sense comptar els autònoms), amb un 55’1% dels quals en el subsector del programari.

I finalment, un tema que no em va sorprendre, però que voldria remarcar: el 86,8% de l’activitat es troba concentrat a la província de Barcelona.

Sembla que les tecnologies ens han de permetre treballar desplaçats o teletreballar, pero seguim amb la dinàmica de concentrar la indústria en una zona, oi?

O port ser serà que les empreses tecnològiques estan a prop de les empreses clients i aquestes indústries, malauradament, estan concentrades a Barcelona.

En tot cas, aquesta era una debilitat identificada en l’estudi, la concentració geogràfica de la producció al Barcelonés.

I una de les amenaces que volia destacar era que la baixa productivitat de l’economica catalana respecte l’europea.

No hay comentarios: