2010/07/14

Equipament TIC i usos de les llars catalanes, 2009

Fa uns dies, es va presentar, també, l' Enquesta TIC Llars territorial 2009 de la Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

Aquest estudi analitza l'equipament TIC (ordinador, internet i banda ampla i telefonia mòbil) de les llars de Catalunya i de l’ús individual que es fa de les TIC (accés al correu, ús d’Internet,…)

Aquest informe s'elabora a partir de 3.067 entrevistes a ciutadans de 16 a 74 anys arreu de Catalunya.

Podeu trobar el document complet, juntament amb un resum i la nota de premsa, en aquests links:

De moment, s’han publicat les dades corresponents a tres territoris de Catalunya: Camp de Tarragona, Ponent i Catalunya Central.

En aquest post, permeteu-me que em refereixi a les dades corresponents a les comarques de l’Anoia, Bages, Osona,…, per proximitat.

Més de dos terços dels ciutadans de la Catalunya Central majors de 16 anys (68,3%) varen utilitzar l’ordinador en els darrers 3 mesos, mentre que un 66,6% es varen connectar a Internet.

L'any 2009, gairebé set de cada deu llars de la demarcació (65,2%) tenien ordinador i més de la meitat (56,9%) accés a Internet. D'aquestes darreres, més de la meitat tenien l'accés de banda ampla. Finalment, el 92,6% de les llars del territori disposaven de telèfon mòbil.

image

Tot i que l’equipament TIC a les llars de la Catalunya Central se situa per sota de la mitjana catalana, els usos d’ordinador i Internet en els darrers tres mesos, així com les compres per Internet alguna vegada presenten valors molt similars amb la mitjana catalana, però per sota dels valors mitjans de la Unió Europea.

image

image

Per comarques, Osona, l’Anoia i el Bages són les que presenten els millors registres ús d'Internet a la llar, les tres amb valors per sobre la mitjana de les Comarques Centrals i de Catalunya.

També es destaca que l’Anoia és una de les comarques centrals que més ha millorat tant en equipament TIC a la llar com en usos TIC individuals.

No hay comentarios: