2012/05/14

La gestió de la cartera de projectes (Portfolio Management)

Com funciona la gestió de la cartera de projectes?

O mes ben dit, quins podrien ser els processos i passos per a dur a terme aquesta gestió?

En els següents quatres vídeos, gravats utilitzant la versió 2007 del Microsoft Project Portfolio, ho intento resumir.

a) Primer de tot, caldrà que definim i organitzem el ‘portfoli’, o sigui com estructurem la relació dels projectes a la nostra organització

b) En segon lloc, si seguíssim la metodologia que ens proposa aquesta plataforma, hem de prioritzar els objectius estratègics de la nostra organització, de manera que després tinguem un primer criteri d’aportació de valor de cadascun dels nostres potencials projectes

c) Un cop fet aquesta priorització, serà el moment de què, per a cada projecte, definim el seu business case, omplint els camps d’informació que haguem definit a la nostra organització i que després ens serviran per a l’optimització de la cartera de projectes (portfolio)

d) I el següent pas és dur a terme aquesta optimització, aplicant restriccions sobre diferents criteris i d’acord amb l’aportació estratègica de cada projecte a cada objectiu definit (pas 2)

No hay comentarios: