2005/12/08

El cicle de vida dels projectes

En un article anterior, s'havia parlat del cicle de vida dels equips de treball (veure http://ekipsnet.blogspot.com/2005/10/el-cicle-de-vida-dels-equips-de.html).

En aquest, ens centrarem en el cicle de vida dels projectes.


Si vulguéssim definir què és un projecte, podríem triar diferents definicions.
Una d’elles seria la següent: “Un projecte es pot definir com un conjunt d’esforços, temporals, i delimitats per uns costos, uns terminis i uns objectius finals, dedicats a crear un servei o producte únic.

I què diferencia un projecte del que no ho és?

Bàsicament, tres característiques:
  • la temporalitat: té un inici i un fi
  • la consecució d’un producte o servei únic, que abans no existia
  • i la seva elaboració progressiva, és a dir l’execució per fases.

Ens centrarem en aquesta darrera característica, la seva elaboració progressiva.

El treball a realitzar en un projecte s’acostuma a dividir en fases per a facilitar-ne el seguiment i control.
Aquestes fases determinen el cicle de vida del projecte

El cicle de vida d’un projecte defineix les etapes en què es divideix, les activitats a realitzar en cadascuna d’aquestes etapes, les fites a assolir en elles, els lliuraments a generar durant aquest treball i l’equip responsable de dur-los a terme.


És a dir, identifiquem quina feina cal fer durant tota la vida del projecte i determinant el perfil dels participants necessaris, la seva responsabilitat.
Els lliuraments generats durant les diferents etapes ens han d’ajudar a aconseguir el resultat final del projecte.

Així doncs, qualsevol metodologia de projectes, haurà de definir, com a mínim, els següents elements:

  • Estructura de treball: fases, etapes, tasques i activitats
  • Objectius: Fites a assolir
  • Resultats: Lliuraments a generar
  • Perfils: Equip de treball necessari.

Només cal que ens hi fixem una mica i veurem com és així.

No hay comentarios: