2006/03/22

Eines col·laboratives per a la Gestió de Projectes

Quan es fa referència als àmbits de gestió d'un projecte (seguint les indicacions del PMI) s'enumeren els següents: Abast, Temps, Costos, Equip, Comunicació, Riscs, Tercers, Qualitat i Integració.

Centrem-nos en un d'ells, la comunicació, és a dir, la planificació, gestió i seguiment de totes les accions de "comunicació" del nostre projecte: què hem de comunicar, a qui, quan i com?

Aquest és un aspecte molt important.

No oblidem que bona part de les raons de fracàs en els projectes és degut a una manca de la direcció de l'equip de treball i les dificultats en la comunicació i coordinació amb els stakeholders.

I aquí és on els Sistemes d'Informació també tenen un paper clau, oferint eines i funcionalitats de suport a la col·laboració de tots els implicats del projecte, facilitant l'accés a la informació i documentació vinculada al projecte i a les seves tasques, donant eines de generació d'informes i llistats,..., i sobretot, espais virtuals que permetin el treball conjunt de persones separades físicament.

Ara fa uns dies vaig conéixer una d'aquestes eines, desenvolupada per Plastia (www.plastia.com), i utilitzada a ASCAMM Centre Tecnològic (www.ascamm.com) com a suport en la gestió de projectes interns, però sobretot, internacionals, amb la participació de múltiples empreses de diferents països.

Aquesta eina és el PROCEMM:
http://www.plastia.com/products/collaboration/index_html

Segur que no és la única, per suposat.
Però us asseguro que aquesta funciona.

No hay comentarios: