2006/03/09

La Direcció de Projectes i el Codi Deontològic

Quan es parla de col·lectius professionals, sobretot vinculats a Col·legis Oficial i/o Professionals, es parla també del codi deontològic d'aquests professionals.
Segur que tots tenim en ment el "codi deontològic" dels metges, dels advocats,...
Per exemple, el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (http://www.coeic.org/) també té un codi deontològic que assumeixen els seus col·legiats com a Enginyers en Informàtica.

I els Directors de Projectes?

D'entrada caldria reconèixer si el rol/funció/... de Director de Projectes és o no una professió.
Tots tenim clar que és interdisciplinar, ja que pot aplicar a qualsevol titulació (enginyers, arquitectes, economistes,...), a qualsevol organització i a qualsevol àrea d'aquestes organitzacions (enginyeria, R+D, Sistemes d'Informació, Marketing, ....).

Així doncs, qui representa i/o agrupa els Directors de Projectes?
La resposta, des de fa ja uns anys, és el PMI, el Project Management Institute (http://www.pmi.org/).

En aquest article no vull parlar del PMI com a tal, sinó del seu capítol a Barcelona (http://www.pmi-bcn.org) i del Codi Deontològic que han aprovat.

A la seva web, es pot trobar el text complet del mateix, juntament amb informació de l'organització, les seves activitats,...
En tot cas, però voldria destacar un article d'aquest codi, el que fa referència a la seva relació amb els seus col·laboradors i treballadors (no podia ser un altre, en aquest weblog, oi?):

  • Procurarà l'establiment d'unes condicions de treball adequades, s'ocuparà de promoure el seu desenvolupament professional, així com de generar oportunitats per a la seva promoció.
  • Honesta i igualitàriament, acceptarà i oferirà la seva crítica professional, sense deixar per això de reconèixer al mateix temps les seves contribucions.
  • Originades en relació amb els projectes que dirigeix, els advertirà de possibles conseqüències que puguin afectar-los, de les que tingui coneixement, siguin directes o indirectes, immediates o futures, positives o negatives.
  • Procurarà protegir-los de forma eficaç de qualsevol dany físic, mental o moral.

Us recomano que li feu una lectura a tot el codi.

No hay comentarios: