2008/01/29

Glossari de telecomunicacions

Cada vegada ens són mes habituals termes com ADSL, banda ampla, IP, UMTS,...

Ara bé, una cosa són les sigles i una altra el seu significat.

Aprofitant la presentació de l'estudi sobre la "Situació de les telecomunicacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona" elaborat per la Fundació Barcelona Digital, volia transcriure algunes d'aquestes definicions incloses en el Glossari d'aquest estudi.
 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Mètode de transmissió de dades a alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals, que proporciona una alta velocitat superior que les connexions amb mòdem. Les dades poden viatjar amb velocitats diferents quan van del servidor al client (velocitat de baixada) o del client al servidor (velocitat de pujada).Aquesta és la raó per la qual s'anomena asimètric. Aquesta tecnologia és especialment adequada per navegar per Internet, atès que la quantitat de dades que el servidor envia a l'ordinador d'un usuari és generalment molt superior a les que l'ordinador envia cap a la xarxa.
 • Banda Ampla. S'utilitza normalment per descriure connexions d'Internet permanents que proporcionen una velocitat significativament més ràpida que les connexions amb mòdem i que permeten l'accés a continguts innovadors, aplicacions i serveis. Algunes organitzacions defineixen la banda ampla simplement com la capacitat de transmetre a velocitats superiors a 2Mbps.
 • EDI (Electronic Data Interchange). Fa referència a l'intercanvi electrònic de dades. Dins d'aquest àmbit s'han definit una sèrie d'estàndards, els quals regulen l'intercanvi de documents en l'àmbit comercial i per a cada entorn de negocio concret, com ara distribució, automoció, transport, duanes,...
 • Extranet. Contingut d'informació, aplicacions i altres recursos informàtics compartits per un grup concret d'usuaris que no pertanyen a una mateixa organització.
 • GSM (Global System for Mobile). Protocol per a telèfons mòbils de segona generació: és el sistema que utilitzen la gran majoria de mòbils actuals.
 • Intranet. Contingut d'informació, aplicacions i altres recursos informàtics compartits per un grup concret d'usuaris que pertanyen a una mateixa organització.
 • IP (Internet Protocol). Protocol de comunicació per a la transmissió de dades. Es l'estandard utilitzat a Internet.
 • LAN. Xarxa d'àrea local. Es tracta d'una xarxa de comunicacions que inteconnecta ordinadors i perifèrics. Permet compartir recursos i intercanviar dades i aplicacions, però la seva extensió està limitada físicament a un edifici o a un entorn equivalent.
 • LMDS (Local Multipoint Distribution Service). Tecnologia de connexió via ràdio que permet, gràcies a l'amplada de banda, desplegament de serveis fixos de veu, accés a Internet, comunicacions de dades en xarxes privades i vídeo per encàrrec.
 • UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Protocol per a telèfons mòbils en tercera generació, comercialitzats actualment sota la denominació 3G. Ofereix un ample de banda molt superior al de GSM i permet l'ús de serveis avançats com són vídeoconferència, vídeo per encàrrec o navegació per Internet a alta velocitat.
 • VoIP. Tecnologia que permet l'enrutament o transmissió de converses de veu a través de la xarxa informàtica de dades, utilitzant el protocol estàndard IP.
 • XSI. Xarxa digital de serveis integrats. Tipus de xarxa telefònica que permet la transmissió digital de veu i dades sobre cables de coure telefònics corrents i que assoleix més qualitat i més velocitat de transmissió de dades que la xarxa telefònica bàsica.


No hay comentarios: