2008/02/03

Article Món Empresarial: Aportant Valor des de les TIC

Sovint, en aquest blog acostumo a destacar, reproduir i/o resumir part d'articles que considero interessants de compartir.
Una de les fonts de consulta, és "Mon Empresarial".

En la darrera edició d'aquest diari econòmic, corresponent al mes de febrer de 2008 hi tinc una petita col·laboració, en l'apartat "Empresa/Panorama", en la secció "Informàtica".

Permeteu-me, doncs, que aquesta vegada, reprodueixi 'integrament' el meu escrit.

Porta per títol "Aportar valor des de les TIC" i el resum diu "Una adequada aplicació de les TIC és clau per a les empreses".

"Cada cop més les empreses estan agafant consciència de la importància de tenir una correcta planificació dels sistemes d’informació, és a dir, una adequada aplicació de les TIC.

No n’hi ha prou amb simplement incorporar les tecnologies sinó que cal estudiar el valor que aportaran als diferents processos de negoci, automatitzant i simplificant activitats, però, sobretot, aportant avantatges diferencials respecte a la nostra competència, donant suport a ’estratègia corporativa.

És per això que el tradicional departament d’informàtica, responsable de la gestió d’infraestructures i aplicacions, està esdevenint cada cop més, el departament de Sistemes d’Informació i Organització, amb un enginyer en informàtica al capdavant, amb uns forts coneixements tecnològics, que pugui dirigir i coordinar el seu equip tècnic, però amb una completa visió del negoci i de l’entorn en què es mou l’empresa per poder ser un bon interlocutor per a tots els departaments funcionals."

Malauradament, però, aquesta visió que destaco/demano encara és un desig per moltes empreses i una qüestió ni tractada en la majoria.

Temps al temps...

Ramon Costa. Enginyer en Informàtica. Professor EU Gimbernat i Tomàs Cerdà.

No hay comentarios: