2008/11/19

Enginyeria en Informàtica, una 'enginyeria' invisible?

Avui pot ser un dia significatiu pels 'Enginyers en Informàtica'.

Que jo recordi, serà una de les primeres vegades que aquest col·lectiu visualitza, d'una manera tan clara, un posicionament conjunt per defensar una reivindicació, la regulació dels seus estudis, però sobretot, una vella reivindicació, la regulació professional de l'Enginyeria en Informàtica.

Per avui, dimecres, hi ha convocades diferentes manifestacions a vàries ciutats (a les que el nostre Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya dona suport) i una vaga.


El per què de tot això es podria remuntar a molts anys enrera, ja que la reivindicació de la regulació professional fa molt temps que es reclama, però el govern estatal no l'ha volgut reconèixer mai.

Per explicar-me molt breument, en molt camps professionals (com per exemple, l'advocacia, la salut - metges i infermeres, la construcció civil - arquitectes, aparelladors, l'enginyeria industrial, l'enginyeria d'obres i molt mes) la professió està regulada, és a dir, per a poder exercir has d'estar titulat en uns o altres estudis.

Això no passa amb l'Enginyeria Informàtica.

Malgrat que les aplicacions de la informàtica es troben a tots els àmbits i aspectes (telecomunicacions, defensa, aviació civil, transport terrestre, transport marítim, sistemes industrials, energia, medicina i salut,...), el seu desenvolupament tecnològic, disseny, planificació i execució del projecte no requereixen uns estudis mínims o necessaris.

Tothom ho pot fer! I per tant, no s'assegura que el professional responsable d'aquest projecte tingui la formació adequada.

I amb aquesta situació hi hem estat vivint tots aquests anys.

La cosa, però, ha tornat a reviscolar, ara amb el procés d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (dins el procés de l'Espai d'Educació Europeu Superior, alies 'Bolonia').

Des del Ministeri de Ciència i Innovació de l'estat espanyol ha estat regulant els futurs estudis universitaris, entre ells tots els d'Enginyeria, excepte els d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Química, ja que (paraules textuals) "El problema de la Ingeniería Informática es que es una profesión no regulada y por eso no puede tener Ficha".

I això és el que precisament s'està demanant que sigui una professió regulada. Que els 90.000 estudiants i futurs professionals, juntament amb els mes de 100.000 professionals ja titulats tinguem aquest marc normatiu.

Tant complicat és?
A qui fa por que els Enginyers en Informàtica tinguin reconegudes les seves competències?

Tinc algunes respostes, però prefereixo quedar-me-les per mi.

Si voleu tenir una informació molt mes ampliada, us proposo dues fonts:

Ramon Costa
Junta Directiva
Col·legi Oficial d'Enginyeria
en Informàtica de Catalunya

No hay comentarios: