2008/11/17

Les oficines de projectes a les empreses (VI Trobada PMI Barcelona)


La primera ponència de la tarda és a càrrec del Jaume Ribera, professor, entre d’altres coses, d’IESE, i porta per títol La gestió de projectes, una peça clau en la gestió estratègica de les empreses.

Per començar ens ha recodat les principals característiques dun projecte:
 • Té una data inicial i final prevista
 • Uns objectius a aconseguir
 • Un conjunt únic d’activitats, no recurrent
 • Trascendeix els límits funcionals o geogràfics
 • Disposa d’un pressupost i una disponibilitat de recursos limitada
 • Té un cert risc per la seva naturalesa innovadora

I ha remarcat, fent una comparativa amb el que va passar amb la ‘Gestió de la Qualitat’, la Gestió dels Projectes, ja és una disciplina present a totes les àrees de lorganització.

Permeteu-me que, a mode de resum, vagi destacant alguns dels comentaris i notes de la seva ponència.

Ho faré a mode transcripció/resum i per tant, veureu que no hi ha una redacció ‘formal’ en el post.

Però per això és un post en un bloc, no?

Els projectes a les institucions:
 • L’operacionalització de l’estratègia de la companyia: com executar les decisions estratègiques
 • Una forma de realitar operacions (fer coses): en el dia a dia, juntament amb la gestió de processos o la improvització

El cicle destratègia:
 • Desenvolupar la estratègia: Missió, Vissió, Valors, 5 forces de porter, DAFO, Anàlisi PESTEL,…
 • Mesures i objectius: finances, marketing, vendes, rrhh, tecnologia,…
 • Operacionalitzar l’estratègica: definir el plan operatiu (recursos, processos, cartera de projectes, presa de decisions,…), prioritzar i realitzar els plans i pressupostos
 • Implementar i monitoritzar: DMAIC, Benchmarking, Planificar i Executar el projecte
 • Controlar i aprendre: palanques de control, quadres de comandament, estratègies emergents,…

Només un 20% de les empreses que han decidit passar duna estratègia de vendre producte a oferir solucions, ho aconsegueixen

Prioritzar la cartera de projectes implica dir que no a moltes iniciatives

 • La oficina de proyectos (PMO) es la ‘herramienta’ para poder llevar a cabo con éxito este ciclo de estrategia.
 • Evolució de les empreses que disposen d’una PMO: del 40% (2000) al 65% (2006) i al 73% (2007) i d’aquestes, mes del 50% tenen una component estratègica.
 • Aquestes oficines gestionen tots els projectes de l’organització (23%), de subcontrates (23%), d’unitat de negoci (48%) i estratègics (48%).

Característiques que condicionen lèxit duna PMO:
 • La seva missió, objectius (tres grans línies: reduir riscs, millora de la productivitat i alineació estratègica) i responsabilitats (segons l’abast del focus i l’enfoc de desenvolupament)
 • El govern i el seu abast (només per certes àrees o projectes o a tota l’organització). En molt casos, és per projectes multidepartamentals. Amb el temps evolucionen i es van estenent per tota la companyia.
 • A qui dóna resultats?
 • Autoritat: formal, de coneixement,…
 • Com s’estructura? Centralitzada/descentralitzada
 • Cultura organitzativa: de canvi lent, ha de formar part de la cultura de la companyia en la que la gestió per projectes és acceptada com una forma efectiva de treballar i gestionar

El nivell de maduresa duna PMO determina el nivell de qualitat del seu treball.

En tot cas, preneu aquest post com un resum ‘parcial’ de la ponència.
Massa continguts per poder-ho reflectir ‘en temps real’.

En tot cas, us recomano que aconseguiu la presentació, segurament penjada a la web del PMI Barcelona: www.pmi-bcn.org1 comentario:

Ramon Costa dijo...

Aprofito per a passar-vos els links a les 4 presentacions (gentilesa del PMI Barcelona):

T-Systems
http:\\www.pmi-bcn.org/Eventos08/pmitsystems.pdf
Nissan NTC
http:\\www.pmi-bcn.org/Eventos08/pmintc.pdf
ETB
http:\\www.pmi-bcn.org/Eventos08/pmietb.pdf
IESE
http:\\www.pmi-bcn.org/Eventos08/pmiiese.pdf