2009/10/20

Notes tècniques i articles sobre SSII utilitzats a les meves classes a EADA

Ahir, dilluns, vaig fer la cinquena i darrera sessió de l’assignatura de ‘Sistemes d’Informació’ a l’Executive MBA d’EADA, d’aquest curs acadèmic.

Bé, de fet, del grup3, ja que abans de vacances vaig impartir-la als grups 1 i 2.

Com alguns ja sabreu, a l’escola de negocis EADA, com en moltes d’altres escoles de negoci, el principal mètode pedagògic és el ‘mètode de cas’, consistent en plantejar un cas reas, amb un seguit de preguntes, per tal que l’estudiant reflexioni sobre la situació descrita. Aquesta reflexió personal, i prèvia a la sessió de classe, es posa en comú, posteriorment en petit grup i després es fa una discussió amb tots els companys de classe. Durant aquesta discussió, el professor aprofita per introduir nous elements de debat i per treballar aspectes relacionats amb la matèria. És una manera de treballar els diferents conceptes, coneixements i habilitats (presa de decisions, anàlisi i reflexió,…) d’una manera molt pràctica.

La discussió d’un cas ens pot durar des de una hora fins a moltes, en funció dels temes i aspectes que vagin sorgint o que anem plantejant. Tinguem en compte, també, que un cas poden ser 20-30 fulls i estan basats en situacions reals.

I això per què us ho explico?

Pel següent.

De manera complementària a l’estudi del cas, tenim el full de preparació del cas (les preguntes de reflexió) i un conjunt de notes tècniques o lectures, que permeten d’introduir els aspectes de coneixement relacionats amb una matèria.

Aquestes notes tècniques i lectures són elaborades, a l’igual que els casos, pels diferents professors (arreu del món) i “compartides”, posteriorment, entre les diferents universitats i escoles de negoci. En el meu cas, en els darrers dos anys, he elaborat una lectura sobre ‘La Gestió de Projectes com a eina de Gestió Empresarial’ i ‘Les Tecnologies de la iProductivitat’.

Tot aquest material està subjecte als drets de la propietat intel·lectual i la majoria d’ells, es comercialitzen, per la qual cosa no s’en pot fer una difusió ni electrònica ni en paper, sense autorització.

Ara bé, en alguns casos, les notes tècniques i lectures treballades han sorgit d’articles i estudis que s’han publicat i estan disponibles a Internet i això és el que volia compartir amb vosaltres: algunes de les notes tècniques que jo utilitzo com a complement a les meves sessions.

Veureu que la majoria estan en anglès (a EADA les donem traduïdes, per suposat, però aquesta traducció no és pública):

Bé, n’hi ha molt mes, però per un post ja és suficient, oi?

No hay comentarios: