2013/01/28

Com podem identificar els intraemprenedors?

Segon article meu, publicat, a L’Economic (www.leconomic.cat), al voltant de la intraemprenedoria i les empreses, aquest passat dissabte, 26 de gener.

En aquesta ocasió l’objectiu era proposar un conjunt de competències que hauria de tenir un intraemprenedor i que ens poden ajudar a identificar aquest talent d’entre els professionals de la nostra organització.

Podeu accedir a l’article a http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/613506-com-podem-identificar-els-intraemprenedors.html

image

I comparteixo, a continuació, el contingut del mateix

A l'article del 6 d'octubre del 2012, en aquest mateix apartat, feia menció als emprenedors corporatius i al seu valor, clau, per a les organitzacions per a les quals treballen, ja que són font de competitivitat, innovació i creixement per al negoci. Distingia, dins d'aquesta categoria, entre els intraemprenedors i els extraemprenedors, i destacava la necessitat que les organitzacions sàpiguen aprofitar el potencial d'aquests col·laboradors i canalitzar les seves inquietuds.

Els emprenedors corporatius són la base per tal de generar nous negocis mitjançant el desenvolupament de nous projectes empresarials, ja sigui a l'interior de la mateixa companyia o mitjançant la seva participació en altres de noves creades a l'exterior.

Ara bé, la pregunta que caldria que ens plantegéssim seria: Com identifico els intraemprenedors de la meva empresa? Quins trets em poden ajudar a discriminar entre aquells que tenen inquietuds i aptituds i els que no?

El cert és que el perfil d'un intraemprenedor és molt similar al d'un emprenedor, amb una clara diferència: el seu grau d'aversió al risc. Els intraemprenedors cerquen la seguretat de poder emprendre sota el paraigua d'una organització que els garanteixi un entorn estable, un finançament i una base empresarial ja consolidada.

Si volem fer una aproximació, des d'una òptica d'anàlisi de competències, des de l'àmbit dels recursos humans, ens podríem fixar en un conjunt de set competències, principalment, des del nostre punt de vista:

  • Un important nivell d'autoconfiança, motivat pels reptes i amb ganes d'assumir noves responsabilitats i projectes.
  • Una elevada capacitat d'iniciativa, per crear oportunitats i evitar futurs problemes, a mitjà termini.
  • Una clara orientació al client, per afegir-li valor i anar un pas més enllà de les expectatives d'aquest.
  • Una molt marcada orientació a l'assoliment, capaç de prendre decisions, establir prioritats i escollir metes basades en costos i resultats calculats.
  • Una gran dosi de lideratge, fent partícips els altres dels seus objectius, missió, clima, polítiques, i practicant amb l'exemple.
  • Una capacitat d'impacte i influència, anticipant-se i preparant-se a les reaccions dels altres.
  • I un bon nivell d'autocontrol davant de situacions d'estrès continuat i amb capacitat de gestionar les emocions.

Segur que podríem trobar d'altres característiques que també són interessants que tingui un intraemprenedor, com ara el compromís amb l'organització, la direcció de persones i el desenvolupament de relacions. Ara bé, les set esmentades són les que considerem claus i imprescindibles.

També podríem enumerar algunes habilitats personals necessàries, com ara la capacitat de comunicar i les aptituds negociadores, les capacitats de gestió i de definició d'estratègia i visió de la nova línia de negoci, les habilitats per organitzar i conèixer i aprofitar l'entorn, o una bona capacitat de gestió de projectes i d'adaptació i gestió del canvi. I com tota habilitat, podem posar en marxa programes de formació i desenvolupament d'aquestes.

Però, evidentment, després, hi ha un factor que no podem obviar. Cal que tinguem –i identifiquem–, entre els nostres professionals i col·laboradors, aquells amb aquestes aptituds i amb la inquietud de posar en marxa nous projectes i iniciatives dins l'empresa, però, també, amb l'actitud, per descomptat, de voler assumir aquests reptes. De res ens serveix tenir persones preparades si no volen fer el pas endavant.

Aquest serà el següent repte per als directius de les nostres organitzacions: com motivar-los. Primer, però, cal que trobem els potencials intraemprenedors. Els tenim identificats? Podríem començar per avaluar-ne aquestes set competències i treballar, posteriorment, les habilitats de gestió comentades.

Per cert, si voleu accedir a l’article anterior, és disponible a http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/581851-lemprenedor-corporatiu-i-la-competitivitat.html

No hay comentarios: