2005/07/27

Administració, Gestió o Direcció de Projectes?

El terme anglès, "Project Management" té vàries acepcions quan l'hem de "traduïr" al català.

Sovint, els anglosaxons acostumen a diferenciar project managament, project administrator o també program management.

En canvi, a les nostres organitzacions i sol haver una important confusió, sobretot entre Gestor/Cap de Projectes i Director de Projectes.

Quines són les responsabilitats de cadascuna d'aquestes figures?

Revisant el llibre "Dirección y Gestión de Proyectos. Un enfoque práctico" de l'Alberto Domingo Ajenjo (Editorial Ra-ma), trobem algunes definicions.
Per cert, us recomano el llibre.


Per una banda, l'administració de projectes es limita a l'aplicació de tècniques i eines numèriques per a planificar i organitzar la utilització i consum de recursos en un projecte. Es podria dir que és l'activitat mes comptable, i sol estar allunyada del contingut tècnic del treball a realitzar en el projecte.

Habitualment, per gestió de projectes, s'entèn la gestió d'un o mes àmbits dels proposat pel PMBO (Project Management of Knowledge) del PMI: abast, temps, recursos, costos, qualitat, equip, comunicació, riscs i adquisicions. De fet, l'ideal és que el cap de projecte gestioni la majoria d'aquests aspectes.

Ara bé, la direcció de projectes va mes enllà.
Implica activitats de major responsabilitat i que requereixen una experiència i preparació, cobrint des de la selecció i motivació de l'equip de treball, fins al seu lideratge, la presa de decisions estratègiques o la mediació dels conflictes que puguin sorgir amb els "stakeholders" del projecte.

El Director de Projectes no només ha de conèixer i saber aplicar eines i tècniques per a gestionar els àmbits del projecte, sinó que també ha de tenir les habilitats necessàries per a liderar equips de treball (treball en equip, lideratge i motivació, resolució de conflictes, presa de decisions, gestió del temps) i ha de comptar amb una visió "empresarial o organitzacional" a nivell "estratègic".

Ara bé, què tenim a les nostres organitzacions, administradors, caps o directors de projectes?
Què permetem o facilitem que hi hagi?

No hay comentarios: