2005/07/25

El Tangram i el Treball en Equip


Qui no ha jugat alguna vegada al Tangram?

Us heu parat mai a pensar quina similitud hi ha entre el tangram i el treball en equip?

Com ja sabeu, l'objectiu del Tangram és combinar un conjunt de peces geomètriques (per exemple, 7) per tal d'aconseguir construir diferents dibuixos, com per exemple.

En funció de la figura objectiu, cadascuna de les peces jugarà un "rol" diferents, però serà necessària la participació de totes i cadascuna, combinades de la manera correcta, per assolir aquest objectiu.
El mateix ens passa amb els equips de treball i projectes.

En funció del projecte o objectiu de l'equip hem de saber combinar (assignar responsabilitats) a cada membre de l'equip en funció de la seva capacitat, coneixements, motivació,..., però sempre serà necessària la participació i compromís de tots ells per tal que puguem assolir el nostre projecte.

Coneixem cadascuna de les peces del nostre equip?

Si teniu interés en aprofundir en el joc del Tangram podeu consultar les següents pàgines web:

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate3z.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
http://mathforum.org/trscavo/tangrams/construct.html
http://members.aol.com/sth777/page00.html

http://www.ex.ac.uk/cimt/puzzles/tangrams/tangint.htm

No hay comentarios: