2007/07/18

Fi curs acadèmic 2006-07

Ara sí que podem dir que s'ha acabat el curs acadèmic 2006-07.

Fa pocs dies que vam procedir a la presentació dels projectes fi de curs de la primera edició del Postgrau en "Drecció de Projectes", organitzat per ASCAMM i EU Gimbernat, i que vaig tenir ocasió de co-dirigir, juntament amb en Manel Taboada.


Han estat cinc mesos d'intensitat en què els 20 alumnes participants (16 al postgrau complet i 4 a mòduls independents) han treballat aspectes de Definició, gestió i planificació de projectes, gestió financera d'aquets, la planificació del risc i la qualitat en un projecte, fins a la gestió de l'equip de treball i les relacions amb els tercers (clients, proveïdors,...).
Aquests aspectes generals s'han complementat amb el treball amb l'eina Microsoft Project i amb un mòdul final sobre 'metodologies informàtiques'.
Durant les darreres due sessions, cadascun dels participants va dur a terme la presentació del seu projecte final, exposant el que seria la preparació de la reunió de kick-off del projecte i per tant, introduint el client, objectius del projecte, abast, temporalització, lliuraments i fites, metodologia de treball, principals riscs identificats, supòsits i restriccions,...

Ara també fa pocs dies que el Màster en Direcció de RRHH d'EADA ha finalitzat, amb la presentació dels projectes fi de curs. En aquest cas, he tingut l'ocasió de poder tutoritzar un grup de projectes, a mes d'haver impartit una sessió de treball tant al Master en Castellà com en Anglès, introduint els principals aspectes relacionats amb la gestió de projectes.

I fa poques setmanes, vam dur a terme l'examen final de l'assignatura PGPSI a la FIB (UPC), corresponent al segon semestre 2006-07.

Ara sí que podem dir que s'ha acabat el curs acadèmic, oi?

No hay comentarios: