2010/01/12

Primera reunió de la comissió d’Empreses del Programa TIC.CAT, amb TICAnoia

A principis del passat mes de desembre, va tenir lloc la primera reunió del ple de la comissió TIC.CAT, enmarcada dins del Pla TIC.CAT (www.tic.cat) que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya, com a suport  al sector TIC català.

image   

image

L’acte fou presidit pel Sr. Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques, el Sr. Antoni Soy, secretari d’Indústria i Empresa, el Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Sr. Josuè Sallent, director general de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

La primera acció de la comissió TIC va ser formalitzar els convenis de col·laboració amb mes de 50 organitzacions i entitats catalanes (patronals i associacions empresarials TIC, centre tecnològics, col·legis professionals i universitats, entre d’altres).

Una de les entitats que s’incorpora el plenari de TIC.CAT és TICAnoia (www.ticanoia.cat), representada per en Jaume Balcells, membre de la Junta Directiva de la nostra associació d’empreses i professionals TIC de l’Anoia.

logo_ticanoia

El Pla TIC.CAT complementa el programa PIMESTIC.cat, i amb el qual, TICAnoia també hi té un conveni de col·laboració.

Amb aquest tipus de col·laboracions, estem aconseguint que el nostre territori, la comarca de l’Anoia estigui representada en el mapa català de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, compartint el treball amb entitats com PIMEC, Foment del Treball Nacional , el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, ATI, TICSalut, Barcelona Digital Centre Tecnològic, CETEI, CATIC, CTUG, l’Escola d’Enginyeria de la UAB i altres universitat, IESE, ESADE o el Centre d’Innovació en Productivitat, entre d’altres.

Després de presentar i revisar el reglament de règim intern de la comissió, es van propsoar i acordar diversos àmbits de treball:

  • Web i comunitat TIC.cat
  • Estudi del sector TIC 2009
  • Codi DeonTIC
  • Compra pública
  • Pla de formació i certificació
  • Innovació i internacionalització

I finalment, es van definir les subcomissions de treball, responsables de desenvolupar aquests àmbits:

  • EMP: Entitats Empresarials, a la qual hi ha adscrita TICAnoia 
  • PRO: Associacions Professionals
  • UNI: Universitats
  • CTE: Centres Tecnològics

Durant el 2010, aquestes comissions es reuniran, de manera periòdica.

La primera reunió de treball de la comissió d’entitats empresarials va ser ahir, a la qual hi vam assistir en Jaume Balcells i un servidor, com a president de TICAnoia.

L’ordre del dia era:

1. Estudi del sector TIC 2009
2. Estudi del mercat de treball del sector TIC
3. Estudi de necessitats de finançament
4. Pla de formació i certificació 2010
5. Jornades TIC.cat 2010
6. Licitacions Serveis Centrals Gencat 2010
7. Licitacions Homologació Serveis TIC

Esmentar que en molts d’aquests punts, TICAnoia hi participa o ho farà (cas dels estudis) o per exemples, en les jornades TIC.CAT, de les quals dues del 2009 es van fer a Igualada.

No hay comentarios: