2010/05/04

PGPSI: 8a Classe 200910 – 2nQd (29/04/2010)

En la darrera sessió de PGPSI ens vam centrar en la Gestió de les Comunicacions en un Projecte.

Per això, vam revisar, primer de tot, els principals processos que el PMBOK planteja que cal seguir, durant la planificació, execució i seguiment i control del projecte:

 • Elaborar el Pla de Gestió de la Comunicació
 • Distribuïr la Informació
 • Gestionar de les expectatives dels Stakeholders
 • Elaborar els Informes de Rendiment

Per a poder concretar el resultat de planificar les comunicacions en un projecte, vam estar avaluant dos exemples de Plans de Comunicació i les seves seccions i contingut.

Sabeu de recursos a la web on puguem trobar altres exemples de Plan de Comunicació?

A continuació, vam fer un repàs de les tecnologies i eines de comunicació que es poden utilitzar en un projecte, destacant, per exemple, les eines web 2.0 (blogs i wikis) com a suport a la col·laboració, el treball en equip i la comunicació entre els membres de l’equip.

Enumero el llistat d’eines i tecnologies que vam identificar, entre tots:

 • Repositori online per compartir docs/arxius (DropBox)
 • Blog
 • Wiki
 • Newsletters
 • Telèfon fix/mòbil
 • Correu electrònic i llistes de distribució
 • Àudio/vídeo conferència
 • Eina de gestió de ‘tickets’ (incidències, tasques, assignacions,...): trac, mantis, jira,...
 • Eines ofimàtiques / Eines ofimàtiques ‘cloud’
 • Fax
 • Calendaris compartits (membres equip, recursos, projecte,...)
 • Xat – Missatgeria instantània: skype, gtalk,...
 • Fòrums de discussió
 • VPN (accés remot)
 • Intranet / portal / entorn col·laboratiu
 • Eina de gestió de projectes: microsoft project
 • Eines d’accés remot: compartir escritori, documents, aplicacions: WebEx, OCS,
 • Post-its
 • RSS (vinculat al blog, intranet,...)
 • SMS
 • Eines de gestió de control de versionatge, requisits (Zefir?), incidències, riscs, hores-treball
 • Correu postal, paquets,…
 • Reunions presencials
 • Xarxes socials (externes o internes)
 • Pissarra física o online
 • Canals corporatius (webtv,...)
 • Megafonia

Se us ocorren altres eines que estiguin dins d’aquesta llista?

No hay comentarios: