2008/07/27

Reflexions sobre la "Gestió de Projectes"

Una de les dinàmiques de treball que aplico en els cursos en què participo com a docent, consisteix en repartir uns 'post-its' on de manera, periòdica, durant les sessions, demano als participants que hi escriguin reflexions sobre el que han anat veient a classe i també punts de millora sobre el que haurien d'aplicar a la seva tasca quotidiana a l'empresa.

A principis d'aquest mes vaig impartir un curs de "Gestió de Projectes" a una empresa del sector farmacéutic (no direm el nom per temes de confidencialiat), a través d'EADA, on col·laboro com a Professor Associat i, per suposat, vaig aplicar la tècnica.

Voldria compartir amb tots vosaltres la llista de les reflexions, que segur seran d'interès per a tots.
El que no compartiré, també per temes de confidencialitat, són els punts de millora detectats.

Reflexions personals:
· Sistemàticament fer l’anàlisi de finalització del projectes -> Gestió del coneixement
· La documentació adequada com a pràctica habitual és molt important
· Important d’assegurar la transparència de la informació
· Documentació, documentació i documentació!
· La importància de la posta en comú de la informació i de tenir-la centralitzada
· La planificació requereix temps i disposició mental
· Si no gestionem projectes, estarem canviant l’abast contínuament, no sabrem què ens costa ni tampoc podrem millorar per què no avaluarem
· Cal tenir tots els temes lligats abans de començar un projecte
· Es important el tema de la gestió del temps per a la compatibilitzar la feina del dia a dia i les tasques d’elaboració de projectes
· Mesurar el cost de cada projecte (qualsevol que sigui) faria disminuir el nombre de fills i danys col·laterals d’un projectes
· La gestió de projectes és un tema de mentalitat. Només pel fet de pensar-hi, segur que millorem
· Importància de posar coses sabudes, negre sobre blanc
· Importància del lideratge ‘virtual’ dels projectes quan no s’és el líder fomal d’aquest
· La importància d’organitzar bé un projecte. És interessant treballar entre departaments

No hay comentarios: