2008/08/21

Inversió en TI de les empreses

En el número de juliol del PM Network, la revista mensual del Project Management Institute (www.pmi.org), del que en sóc membre, hi havia publicat el resultat d'unes enquestes realitzades a diferents empreses sobre la seva intenció en inversions TI pel 2008, les raons i objectius,...

Voldria compartir-ne algunes:
  • Segons AMR Research (343 respostes a executius de TI a l'octubre 2007), el 64% de les PIMES tenien planificat d'incrementar la despesa en TI durant el 2008

Segons IDC (251 respostes al desembre del 2008) els 5 factors que determinaran la compra d'aplicacions de TI a les empreses seran, en ordre d'importància:

  • Millora dels processos de negoci
  • Reducció de costos
  • Respondre a demandes i necessitats dels clients
  • Disposar d'eines per a millorar la presa de decisions a partir de la informació
  • Millorar la productivitat del treballador

Llàstima que aquestes dades són 'internacionals' i per tant no podem saber què n'opinen o què fan les nostres empreses locals/nacionals, però segurament en la primera de les dades estaríem lluny. O no?

I pel que fa al segon resultat, seria important de garantir que les nostres empreses també inverteixen en TI en funció del valor que els aportarà al seu negoci, és a dir, en funció de l'alineació estratègica de la companyia.

Ara bé, quantes empreses planifiquen estratègicament? I quantes d'aquestes a mes contemplen la planificació estratègica dels SSII?

No hay comentarios: