2010/04/02

Els Sistemes d'Informació a les Organitzacions

A partir d’un correu, enviat per en Pere Botella, Catedràtic de la UPC, i membre del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI), del qual sóc professor associat, he estat llegint un interessant article amb el títol “Comparativa dels Sistemes d’Informació (SSII) i la Ciència dels Serveis, Gestió i Engineria (SMME) i la seva implicació en l’educació”.

En un apartat de l’article, els autors, de l’Escola d’Economia i Gestió, de la Universitat Beijing Jiaotong, planteja les tres consideracions que l’estudi dels Sistemes d’Informació (SSII) haurien de considerar.

Permeteu-me que us els reprodueixi, però enfocant-los una mica diferent. Quines són les tres qüestions que una organització (empresa,…) hauria de plantejar-se respecte als Sistemes d’Informació:

  • Per què els Sistemes d’Informació són tan importants per les organitzacions, actualment?
  • Com podem personalitzar els SSII/TIC per respondre als reptes de les organitzacions?
  • Com podem canviar les organitzacions per aconseguir el millor avantatge dels SSII/TIC?

La primera qüestió tracta sobre la visió de les necessitats organitzatives i el desenvolupament estratègic d’una organització.

La segona planteja com aplicar/incorporar les tecnologies per obtenir una ‘bona’ solució per a la nostra companyia.

I la tercera fa referència a com adoptem aquests nous sistemes d’informació i aquestes tecnologies.

Fixeu-vos com, un cop mes, la disciplina dels Sistemes d’Informació, te una base tecnològica, per suposat, però tracta, sobretot, de temes d’organització, negoci, economia,…

No hay comentarios: