2010/08/24

Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

A partir del ‘boom’ i la irrupció de les xarxes socials, i les seves eines associades, en el nostre dia a dia, la majoria de les empreses van prenent consciència de la importància d’aquests entorns i de la necessitat de ser-hi.

Ara bé, això planteja seriosos dubtes: com ser-hi? en quines xarxes? amb quin estil?….

I des de la Generalitat de Catalunya han fet un important pas endavant, elaborant la seva “Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya”

Aquesta guia estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials.

D’una banda, conté, com s’apunta en el mateix document, “el procediment que cal seguir per obrir bústies, comptes i perfils de qualsevol departament, servei o marca (per extensió, també d'ens amb personalitat jurídica pròpia i empreses públiques participades majoritàriament per la Generalitat) en aquests espais de relació i participació”.

clip_image001[4]

I de l’altra, a més, enumera diferents eines de xarxa social, els diversos usos i objectius de presència en cadascuna, les recomanacions per a una presència adequada i reexida i també els criteris d'estil comunicatiu més adequats per a cada eina.

 

Per tant, és una interessantíssima eina didàctica per a saber:

  • què és un bloc?
  • què és el twitter (i què són els tuits o el live blogging); què vol dir fer un retuit; quins continguts es proposa que s’incloguin en aquesta xarxa; com es fa xarxa amb els seguits i els seguidors?
  • què ofereix facebook com a plataforma social; quina diferència hi ha entre perfil, pàgina i grup; quins consells són útils per a gestionar els comentaris?
  • com utilitzar i per a què linkedin?
  • com podem usar youtube per a divulgar continguts; quina diferència hi ha entre videos, llistes de reproducció, favorits?
  • per a què pot ser útil flickr? quins tipus de llicència es poden triar per als continguts que hi publiquem?
  • què és slideshare?
  • què vol dir que delicious és un servei de marcadors socials; per a què serveixen; i els tags i bundles?

És per tant una eina de lectura quasi obligada per a totes aquels professionals i empreses que es plantegin com definir una estratègia Web 2.0.

Podeu accedir a la mateixa en el link

Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat

I la versió anglesa és a Style and Usage Guide of the Government of Catalonia social networks

I ja que hi som, us recomano que visiteu, de manera periòdica el/s seu/s bloc/s: http://blocs.gencat.cat

1 comentario:

Jordi Graells dijo...

Gràcies, Ramon, per la molt bona síntesi que has fet de la guia de xarxes socials de la Generalitat. De totes les que he llegit, és de les ressenyes més adequades a TOT el contingut de la guia.

Si hi voleu fer qualsevol mena d'aportació, suggeriment o millora, contacteu amb nosaltres a la bústia blocgencat@gencat.cat