2008/09/05

La Generalitat de Catalunya i les certificacions oficials

Ara fa unes setmanes que la Secretaria de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya va presentar la licitació per homologar proveïdors TIC per a les necessitats dels seus departaments per als propers anys.


Revisant els requisits tècnics que es sol·liciten a les empreses que s'hi presentin, m'ha sorprès, gratament, veure el pes que estan assolint les certificacions oficials 'standard' o 'standard de facto' com per exemple les associades al PMI (Project Management Institute, http://www.pmi.org/).


Només a mode d'exemple, per al lot d'implementacions de Plans Directors, 40 punts (dels 100) es faran de la següent manera o amb el següent pes:
  • fins a 6 punts per tenir professionals certificats en PRINCE2
  • fins a 10 punts per tenir professionals certificats en PMI (PMI-RMP,CAPM,PMI-SP,PMP i PgMP)
  • fins a 6 punts per tenir professionals certificats en CMMI
  • fins a 10 punts per tenir professionals certificats en Six Sigma
  • fins a 8 punts per tenir professionals certificats en ITIL

Es clar que cada vegada mes, els professionals TIC haurem haurem d'obtenir aquests certificats oficials o professionals per acreditar un coneixement especialitzat en temes de gestió i metodologia.

Per contra, però, i com a "Enginyer en Informàtica" també m'ha sobtat el poc pes que es dona al fet de disposar d'uns estudis de titulació universitària: fins a 10 punts.

I tenir professionals amb postgraus de TI o de gestió es valora amb un màxim de 15 punts.

És a dir, no n'hi ha prou amb que tinguis uns estudis d'enginyeria.
A mes, et cal un postgrau.
I afegeix-li un o dos certificats en CMMI, PMI,...


Em costa valorar la positivitat o negativitat (permeteu-me que utilitzi aquests termes) d'aquests criteris.

Segurament són el reflex del que està passant a la societat: "Tenir una llicenciatura o enginyeria ja val molt poc (oi?). D'altra banda, també reflecteix la necessitat de la formació continuada i especialitzada".

I encara hi ha persones que 'menyspreen' aquestes formacions i titulacions!

No hay comentarios: